Language switcher

Andmevahetuskiht X-tee

X-tee on tehniline ja organisatsiooniline keskkond, mis võimaldab turvalist ja tõestusväärtust tagavat internetipõhist andmevahetust riigiasutuste vahel ja erasektoriga.

Teabe vahetamiseks kirjeldab üks X-tee liige jagatavad andmed ning kõik teised liikmed saavad kokkuleppe alusel seda infot kasutada. Kuna X-teega liitunud süsteeme on palju, saavad X-tee liikmed oma äriprotsesside tõhustamiseks kasutada teiste liikmete teenuseid ja andmeid.

X-teel on mitmekülgne turvalahendus: autentimine, mitmetasemeline autoriseerimine, kõrgetasemeline logide töötlemise süsteem, krüpteeritud ja allkirjastatud andmeliiklus. LIITUMINE

Kaubamärk

X-tee ja X-Road on registreeritud kaubamärgid:

X-tee on andmevahetuskiht, mida kasutatakse Eestis. 2018. aastani nimetati seda inglise keeles ka X-Road. Alates 2018. aastast nimetatakse X-Road'iks üksnes seda tehnoloogiat, mida arendavad Eesti, Soome ja Island ühiselt MTÜ Nordic Institute for Interoperability Solutions » kaudu. Eesti X-tee nimi on sellest ajast saadik ka inglise keeles X-tee.

X-tee versiooni 6 kasutus

 

Kuidas X-tee toimib?

X-tee moodustavad tehniline võime andmeid vahetada ja koostalitlusvõimeline ökosüsteem. Teabe vahetamiseks kirjeldab üks X-tee liige jagatavad andmed ning kõik teised liikmed saavad kokkuleppe alusel seda infot kasutada.

Kuna X-teega liitunud süsteeme on palju, saavad X-tee liikmed oma äriprotsesside tõhustamiseks kasutada teiste liikmete teenuseid ja andmeid.

Üks näiteid on politsei loodud lahendus juhtimisõiguse kontrollimiseks. Sõidukijuht ei pea enam füüsilist juhiluba kaasas kandma, sest isikut tõendava dokumendi põhjal saab politseiametnik X-tee abil teha operatiivse päringu juhtimisõiguse kontrollimiseks maanteeameti andmebaasi. Maksu- ja tolliametil on mõnes mõttes analoogne andmeteenus, mis võimaldab kontrollida era- ja juriidiliste isikute maksuvõlgnevusi.

Juba loodud teenuste kasutuselevõtuks tuleb hakata X-tee liikmeks, paigaldada X-tee turvaserver, sõlmida sobiva X-tee teenuse osutajaga kokkulepe ning töötada välja loogika soovitud teenuse sisendandmete loomiseks ja vastuse töötluseks. Kuna X-tee arendusi on tehtud juba üle kümne aasta, on saadaval hulk koodi, mis lihtsustab uute lahenduste loomist oluliselt. Koodi, mida saab taaskasutada, nimetatakse X-tee kontekstis korduvkasutatavaks komponendiks ».

Kui vajalikku teenust X-teel veel ei ole, saab selle poolte koostöös luua. Ka väga spetsiifilise ja tundliku teabe vahetamine ei ole probleem. Kehtib põhimõte, et andmed on kogu protsessi jooksul nende omaniku kontrolli all ning X-tee tehnoloogia pakub vaid turvalist andmevahetust.

X-tee kaudu saab vahetada mitut tüüpi teavet: lihtsaimatel juhtudel tekstina, kuid vahetada saab ka faile.

X-teed iseloomustav joonis

 

X-tee tööpõhimõtted

Sõltumatus platvormist ja arhitektuurist – X-tee võimaldab mis tahes tarkvaraplatvormil oleval X-tee liikme infosüsteemil suhelda mis tahes tarkvaraplatvormil oleva andmeteenuse osutaja infosüsteemiga.

Multilateraalsus – X-tee liikmel on võimalus taotleda juurdepääsu kõigile X-tee kaudu osutatavatele andmeteenustele.

Avatus ja standardsus – X-tee haldamisel ja arendamisel kasutatakse võimaluse korral rahvusvahelisi standardeid ja protokolle.

Turvalisus – X-tee kaudu andmete vahetamisel ei muutu andmete terviklus, käideldavus ja konfidentsiaalsus.

Loe täpsemalt, miks eelistada X-teed

Viimati muudetud: 17.03.2022

Kas said oma küsimusele vastuse?


Täname tagasiside eest!