Teksti suurus

Reavahe

Kontrastsus
Seaded

 

Riigiportaal eesti.ee

Riigiportaal eesti.ee pakub kodanikule, ettevõtjale ja ametnikule usaldusväärset infot, e-teenuseid ja kontaktandmeid ühtses turvalises keskkonnas. Portaali on koondatud enam kui 800 e-teenust, 400 artiklit ja 2500 kontakti. Igal tööpäeval külastab seda üle 14 000 inimese.

Riigiportaali eesti.ee logo "Eesti.ee - uks e-riiki!"

Teenused ja info leiad riigiportaalist eesti.ee

Portaalis saab kodanik:

  • kasutada eri riigiasutuste e-teenuseid, näiteks vaadata juhilubade kehtivust ja isiklikke sõidukeid, esitada peretoetuse ja vanemahüvitise taotlusi, vaadata enda andmeid rahvastikuregistrist, tellida elektrooniline valijakaart jms.
  • kasutada erilahendusi, näiteks suunata @eesti.ee meiliaadress oma tegelikule meiliaadressile, luua lingimärkmik ehk isiklik menüü sagedamini kasutatavatest linkidest, digiallkirjastada dokumente jms.
  • leida vajalikku informatsiooni igapäevaste asjaajamiste korraldamiseks riigiga, näiteks kuidas registreerida lapse sünd, taotleda dokumente või alustada ettevõtlust.

Ettevõtja leiab riigiportaalist tegutsemiseks vajalikku infot, näiteks maksusüsteemi, raamatupidamise, töötajate arvelevõtmise või vajalike lubade kohta.

Ametnikul on eesti.ee vahendusel võimalik leida tööks vajalikku infot ja pakkuda teenuseid valdkondades, kus praegu peab klient veel paberite täitmiseks kohale minema.

Portaali populaarseimad teenused on elukohateate ja vanemahüvitise taotluse edastamine, oma andmete kontroll riiklikest registritest, politsei e-teenused ning Euroopa ravikindlustuskaardi taotlemine.

2011. aasta novembris läbis portaal põhjaliku uuenduskuuri.


Kas said vastuse oma küsimusele?

Lisatud 10.01.2012
Uuendatud 01.04.2016

Tagasi avalehele