Teksti suurus

Reavahe

Kontrastsus
Seaded

 

Riigiportaal eesti.ee

Riigiportaal eesti.ee pakub kodanikule, ettevõtjale ja ametnikule usaldusväärset infot, e-teenuseid ja kontaktandmeid ühtses turvalises keskkonnas. Portaali on koondatud enam kui 500 e-teenust, 500 artiklit ja 2500 kontakti. Igal tööpäeval külastab seda üle 14 000 inimese.

Riigiportaali eesti.ee logo "Eesti.ee - uks e-riiki!"

Teenused ja info leiad riigiportaalist eesti.ee

Portaalis saab kodanik:

  • leida vajalikku informatsiooni igapäevaste asjaajamiste korraldamiseks riigiga, näiteks kuidas registreerida lapse sünd, taotleda dokumente või alustada ettevõtlust.
  • kasutada eri riigiasutuste e-teenuseid, näiteks vaadata juhilubade kehtivust ja isiklike sõidukite andmeid, esitada peretoetuse ja vanemahüvitise taotlusi, vaadata enda andmeid rahvastikuregistrist, tellida elektroonilist valijakaarti jms.
  • kasutada erilahendusi, näiteks suunata @eesti.ee meiliaadress oma tegelikule meiliaadressile, digiallkirjastada dokumente jms.

Ettevõtja leiab riigiportaalist tegutsemiseks vajalikku infot, näiteks maksusüsteemi, raamatupidamise, töötajate arvelevõtmise või erinõuetega tegevusalade kohta.

Ametnikul on eesti.ee vahendusel võimalik leida tööks vajalikku infot ja pakkuda teenuseid valdkondades, kus praegu peab klient veel paberite täitmiseks kohale minema.

Populaarseimad teenused 2016. aastal olid töövõimetuslehtede täiendamine, retseptid ja isiku töövõimetushüvitised.


Kas said vastuse oma küsimusele?

Lisatud 10.01.2012
Uuendatud 23.01.2017

Tagasi avalehele