Language switcher

Andmejälgija

Andmejälgija eesmärk on pakkuda kodanikule selget ülevaadet tema andmetega sooritatud toimingutest. Terviklik ülevaade kuvatakse riigiportaalis eesti.ee ».

RIA pakub andmekogu omanikule paindlikud standardkomponendid lahenduse tehniliseks teostuseks, võimaldades logida nii X-tee liiklust kui asutusesiseseid päringuid. Andmejälgija loob läbipaistvuse isikuandmete töötlemisel, parandades nii kodanike informeeritust kui abistades asutusi isikuandmete päringute selgitamisel.

Andmejälgija tehniline lahendus on valminud Euroopa Regionaalarengu Fondi rahastusel.

 

Kellele mõeldud?

Andmejälgija on mõeldud liidestamiseks avaliku sektori infosüsteemidega, mis hoiavad ning töötlevad enda andmekogudes isikuandmeid.

Vastavalt Euroopas kehtivale isikuandmete kaitse üldmäärusele (GDPR) ja Eestis kehtivale isikuandmete kaitse seadusele (IKS) on kodanikul õigus saada ülevaade oma andmetega seotud toimingutest. Andmejälgija pakub selleks mõlemale osapoolele hea võimaluse.

Kuidas töötab?

Andmejälgija jälgib andmekogu sisest ja sellest väljuvat liiklust, eraldab sealt vajalikud logikirjed ning salvestab need andmesalvestisse. Andmesalvestil on liides, mille kaudu kuvatakse vajalik informatsioon kodanikule riigiportaalis eesti.ee.

Andmejälgija on mitmeti konfigureeritav, et sobituda konkreetse andmekogu vajaduste ja võimalustega.

Juurutamise eeldus on X-tee versiooni 6 kasutamine.

 

Kasu kodanikule

  • Ajakohane ülevaade isikuandmetega sooritatud toimingutest.
  • Üks veebileht, kus isikuandmete kasutamisega mugavalt tutvuda.
  • Suurenenud läbipaistvus andmete töötlemisel.
  • Võimalus aidata kaasa oma andmete kasutamise järelevalvele.

Kasu juurutajale

  • Puudub vajadus uue tarkvaralahenduse arendamiseks.
  • Vähenenud koormus isikuandmete päringute selgitamisel (teabenõuded).
  • Sisekontrollija rakendus asutusesiseste päringute seireks.
  • Kodanike suurenenud usaldus andmekogu suhtes.
Viimati muudetud: 04.08.2022

Kas said oma küsimusele vastuse?


Täname tagasiside eest!