Language switcher

Sa oled siin

Usaldusteenused

Usaldusteenuse põhjal teevad teenuse kasutajad ja kolmandad osapooled siduvaid otsuseid. Seega on need teenused, mille kasutajad usaldavad teenuse osutaja väljastatud infot. Usaldusteenused on näiteks digitaalallkirja õigsuse kontroll, teenuse moodustatud digiallkiri jms.

Usaldusteenuseid reguleerib Euroopa Parlamendi ja Euroopa Liidu Nõukogu 23. juuli 2014. a määrus e-identimise ja e-tehingute jaoks vajalike usaldusteenuste kohta siseturul (nr 910/2014, eIDAS määrus).

Euroopa Liidus on usaldusteenused:

 • isikusertifikaatide väljastamine ja elutsükli haldus,
 • ajatempliteenuse osutamine,
 • e-allkirjade loomine,
 • e-allkirjade kontrollimine,
 • e-allkirjade säilitamine,
 • e-andmevahetusteenus,
 • veebiserverite sertifikaatide väljastamine.

eIDAS määratleb nõuded ja tingimused kõigile digitaalsetele usaldusteenustele ning elektroonilise identiteedi ja allkirjastamise/tembeldamise aspektidele. Loe täpsemalt eIDASe ja e-allkirjade kohta

Usaldusteenuseid osutavad (kvalifitseeritud) usaldusteenuste osutajad, kes vastavad kindlaks määratud nõuetele ning on registreeritud usaldusteenuste osutajate nimekirjas.

Eestis on usaldusteenuse osutajad SK ID Solutions AS (eID ja ajatempel) ja GuardTime AS (ajatempel).

Riigi Infosüsteemi Amet vahendab järgmist usaldusteenust:

eIDAS määrus mobiiliekraanil

 

   

  Ajatempliteenus

  RIA vahendab avaliku sektori asutustele ajatempliteenust. Seda on vaja kasutada eelkõige ASiC-e formaadis digitaalallkirjade andmisel ning TeRa rakendusega vanemate digitaalallkirja formaatide üle tembeldamiseks.

  Puhverteenus kasutab Registrite ja Infosüsteemide Keskuse (RIK) korraldatud riigihanke võitnud ajatempliteenuse pakkuja teenust. Puhverteenuse kasutamine loob eeldused, et kui ühiselt hangitava ajatempliteenuse lepingupartner muutub, siis puhverteenusega liitunud asutused ei pea oma infosüsteemides muudatusi tegema. Samuti ei pea asutused ise muretsema ajatempliteenuse lepingute olemasolu pärast.

  RIA tagab puhverteenuse kaudu pideva ajatempliteenuse olemasolu.

  RIA puhverserveri kaudu ajatempliteenuse kasutamiseks tuleb sõlmida RIAga koostöölepe. Asutusel tuleb ajatempli päringute eest tasuda kuupõhiselt vastavalt esitatud päringute arvule ning riigihanke tingimustele.

  RIA test-puhverserver asub aadressil http://puhvertest.ria.ee/tsa » ning ajatempliteenus ise http://puhver.ria.ee/tsa ».

  Koostööleppe sõlmimiseks ning muude küsimuste korral palume kirjutada help@ria.ee.

  Viimati muudetud: 11.09.2019

  Kas said vastuse oma küsimusele?


  Täname tagasiside eest!