Language switcher

Sa oled siin

Dokumendivahetuskiht DHX

Dokumendivahetuskiht (DHX) on dokumendivahetuse protokoll, mis võimaldab dokumendihaldussüsteemidel ja teistel infosüsteemidel dokumente ja infot vahetada.

Tegemist on hajuslahendusega, kus dokumendid liiguvad asutuste vahel otse saatjalt saajale.

Dokumendivahetuse protokolli järgiv asutus saab teisele asutusele saata dokumendi ilma ühegi varasema kontaktita: pole vaja eelnevaid omavahelisi kokkuleppeid, häälestusi, liideste ehitamist ega muud sellist. Dokumentide vahetamiseks kasutatakse X-tee taristut.

DHX on mõeldud eelkõige avaliku sektori dokumendivahetuse turvaliseks ja kulutõhusaks korraldamiseks. DHXi protokolli kasutamiseks on asutusel kaks varianti: kasutada vahendajat või korraldada vajalikud arendustööd ja liidestada DHX otse oma dokumendihaldussüsteemiga.

Dokumendivahetuskiht DHX võeti kasutusele 2017. aastal. Enne seda vahetati dokumente dokumendivahetuskeskuse DVK kaudu. Siis edastasid dokumendihaldussüsteemid saadetavad dokumendid dokumendivahetuskeskusesse ning käisid sealt omakorda küsimas neile saabunud dokumente. DVK suleti 2018. aasta lõpus.

 

Miks hajusaks?

Interneti areng

Dokumendivahetuskeskus DVK loodi 2006. aastal suuresti sel põhjusel, et asutuste dokumendihaldussüsteemid (DHS) olid halva internetiühenduse tõttu pidevalt saatjale kättesaamatud. See raskendas dokumendivahetust ja riik otsustas luua keskse lahenduse, mis sellistes olukordades dokumente lühiajaliselt hoiustaks. Saaja sai ise dokumentidel järel käia, kui internetiühendus oli taastunud. Nüüdseks ei ole enam selliseid ühendusprobleeme ning hoiustamine pole vajalik.

X-tee areng

X-tee on muutunud võrreldes DVK loomise ajaga. Uuel X-teel pole enam tehnilisel tasemel vahet, kas osapool on teenuse kasutaja või osutaja. See võimaldab postkontorist kirja küsimise ülesehituse asemel pakkuda otse kohale toimetamist. Tehniliselt nimetatakse seda pull- ja push-süsteemiks. Viimane võimaldab oluliselt optimaalsemat protsessi, sest kaovad n-ö tühikäigud postkontorisse, mil saajale polnud ühtegi dokumenti.

Pudelikael

DVK oli süsteemi kui terviku mõttes käsitletav pudelikaelana (single point of failure), mille eemaldamine süsteemist tõstis kogu terviku töökindlust. DVK rike halvanuks kogu dokumendivahetusvõimekuse. Hajusarhitektuuril põhineva mudeli korral sellist kriitilist tõrkekohta enam ei ole. Ühe või kahe asutuse dokumendihaldussüsteemi või X-tee turvaserveri rike ei põhjusta häireid teiste asutuste dokumendivahetuses.

Vananenud tarkvara

Infoühiskonna arengukava näeb ette, et Eesti avalikud (e-)teenused peavad olema nüüdisajastatud ja ühtsetele kvaliteedinõuetele vastavad. Rakendatakse n-ö no legacy põhimõtet – avalikus sektoris ei tohi olla olulise tähtsusega IKT-lahendusi, mis on vanemad kui 13 aastat.

 

Mis on DHXi protokoll?

DHX on standarditud tehniline ja organisatsiooniline lahendus, mis võimaldab asutustel vahetada dokumente hajusal põhimõttel:

  • DHX ei nõua dokumendihaldussüsteemidelt (DHS) “postkontoris” posti järel käimist, vaid dokumendid liiguvad otse saatjalt saajale;
  • DHX on mõeldud avaliku sektori dokumendivahetuse turvaliseks ja kuluefektiivseks korraldamiseks;
  • toimib X-tee versioonil 6.0;
  • kasutab standarditud sõnumivormingut (dokumendiga edastatavad metaandmed, nn “kapsel“ v 2.1).

DHXi sihtgrupp on eelkõige avaliku sektori asutused.

Tutvu protokolliga »

 

Protokolli haldamine ja arendamine

Protokolli omanik on Riigi Infosüsteemi Amet (RIA), kes koordineerib protokolli edasist arendamist. Protokolli arendamine toimub järgmiselt:

  • Kõik on oodatud esitama küsimusi, avaldama arvamust ja pakkuma omapoolseid ideid, osaledes diskussioonides ja luues arutelusid DHXi Githubi töökeskkonnas ».
  • RIA vaatab sisendi üle ja täpsustab ettepanekuid. Laiemaid teemasid arutatakse majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi (MKM) juures paiknevas dokumendihaldusnõukogus (DHN). Kui ettepanek ei leia heakskiitu, antakse ettepaneku esitajale selle kohta tagasisidet.
  • RIA lisab heakskiidetud teemad ettepanekute nimekirja ja koostab vastava lahendusettepaneku (sh juurutuskava). DHN kinnitab lahenduse sobivuse ja juurutuskava.
  • RIA lisab muudatuse protokolli ja uuendab ettepanekute nimekirja. Teised tegevused viivad ellu juurutuskavas olevad vastutajad.

RIA ei arenda pärast 2018. aastal lõppenud üleminekuperioodi DHXi adapterit ega etalonteostust. Küll aga aitame koordineerida kogukonna tekkimist ning panustame ühisele koostööle arendajate ja kasutajatega.

Viimati muudetud: 05.08.2021

Kas said oma küsimusele vastuse?


Täname tagasiside eest!