Language switcher

Sa oled siin

Sündmusteenused

Sündmusteenuste eesmärgiks on muuta avalike teenuste kasutamine inimese jaoks võimalikult lihtsaks ja mugavaks.

Infoühiskonna arengukava 2020 on võtnud sihiks avalike e-teenuste kvaliteedi ja kasutajakogemuse järgmise arenguhüppe – arendatakse välja „nähtamatuid“ ning asutusteülesed sündmuspõhiseid teenuseid, et muuta avalikud teenused kasutajale võimalikult lihtsaks ja tõhusaks. Inimene peab saama asjad aetud ühe suhtluskorraga, igal võimalusel pigem automaatselt ja sekkuma ainult riigi poolsel algatusel või märguandel.

Eesmärk on tõhustada asutuste vahelist koostööd ning pakkuda kodanikele ja ettevõtetele võimalikult loogiliselt esitatud (automatiseeritud) e-riigi teenuseid kättesaadavamalt, kasutajakesksemalt, ühtsemalt ja kuluefektiivsemalt – erinevad üksikud teenused on koondatud üheks sujuvaks elu- või ärisündmusteenuseks. Hetkel toimub kodanike ja ettevõtja jaoks teenuste osutamine kasutaja algatusel, samuti on elusündmustega seotud teenused kasutaja jaoks killustatud. 

  Sündmusteenuste eesmärk on muuta avalike teenuste kasutamine inimese jaoks võimalikult lihtsaks ja mugavaks. Foto: RIA

   

   

  Kodanike sündmusteenused

  Kodanikele arendatakse välja „nähtamatuid“ ning asutusteülesed sündmuspõhiseid teenuseid, et muuta avalikud teenused kasutajale võimalikult lihtsaks ja tõhusaks. 

  Kodaniku puhul saavad n-ö elusündmuseks olla abiellumine, lahutamine, lapse sünd, juhtimisõiguse omamine, töötu olemine jne. Eesmärgiks on, et teenuseid pakutakse kasutajale üheainsa sujuva teenusena ning osutatakse võimalusel proaktiivselt ja maksimaalselt ühe klikiga. 

  See video tutvustab, milline võiks olla elukaare ja -sündmuste hierarhia.

  ​​​​​See video tutvustab, milline võiks olla lapse saamise sündmusteenus.

   

  Sündmusteenuste projektid:

   

  • Abiellumine
  • Juhtimisõiguse omamine
  • Kuriteo ohvriks langemine
  • Kutseõppesse õppima asumine
  • Lähedase surmaga tegelemine
  • Lahutamine
  • Lapse hoidmine
  • Lapse saamine
  • Liiklusõnnetusse sattumine
  • Pensionile jäämine
  • Sõiduki omamine
  • Töötu olemine
  • Töövõime vähenemine
  • Üldhariduses õppimine

  Aastal 2021 on plaanis arendama hakata kolme sündmusteenust.

   

   

  Ettevõtete sündmusteenused

  Ettevõtja peab riigiga palju suhtlema ning täitma erinevaid kohustusi. Ettevõtja puhul saavad n-ö elusündmuseks olla ettevõtluse alustamine, töötaja värbamine jne. 

  Ettevõtete sündmusteenuste eesmärk on näidata selgelt, mis on tema kohustused. Tulevikus peaks ettevõtja saama kogu vajaliku info ühest kohast ning andmeid ei peaks esitama mitmele asutusele, vaid piisab ühekordsest andmete edastamisest. 

  Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium koos Riigi Infosüsteemi Ametiga kuulutasid välja hanke, mille eesmärk on koondada ettevõtjatele vajalik info ja teenused riigiportaali eesti.ee. Hanke raames otsitakse ettevõtete volituste haldamise süsteemi analüüsi läbiviijat. Loe täpsemalt siit

   

  Viimati muudetud: 12.04.2021

  Kas said vastuse oma küsimusele?


  Täname tagasiside eest!