Language switcher

Sa oled siin

Sündmusteenused

Sündmusteenuste eesmärk on muuta avalike teenuste kasutamine inimese jaoks võimalikult lihtsaks ja mugavaks.

Infoühiskonna arengukava 2020 on võtnud sihiks avalike e-teenuste kvaliteedi ja kasutajakogemuse järgmise arenguhüppe. Arendatakse n-ö nähtamatuid ning asutusteüleseid sündmuspõhiseid teenuseid, et muuta avalikud teenused kasutajale võimalikult lihtsaks ja tõhusaks. Inimene peab saama asjad aetud ühe suhtluskorraga ja igal võimalusel pigem automaatselt. Ise tuleb sekkuda ainult riigi algatusel või märguandel.

Eesmärk on tõhustada asutuste vahelist koostööd ning pakkuda kodanikele ja ettevõtetele võimalikult loogiliselt esitatud (automatiseeritud) e-riigi teenuseid kättesaadavamalt, kasutajakesksemalt, ühtsemalt ja kulutõhusamalt. Selle jaoks koondatakse erinevad üksikud teenused üheks sujuvaks elu- või ärisündmusteenuseks. Praegu osutatakse kodanikele ja ettevõtjatele teenuseid kasutaja algatusel ning elusündmustega seotud teenused on kasutaja jaoks killustatud.

Mobiiltelefon inimese käes. Selles on avatud riigiportaali eesti.ee elusündmuste leht
   

  Kodanike sündmusteenused

  Kodanikele arendatakse välja n-ö nähtamatuid ning asutusteüleseid sündmuspõhiseid teenuseid, et muuta avalikud teenused kasutajale võimalikult lihtsaks ja tõhusaks.

  Kodaniku puhul on elusündmused näiteks abiellumine, lahutamine, lapse sünd, juhtimisõiguse omamine, töötu olemine jms.

  Eesmärk on pakkuda teenuseid kasutajale üheainsa sujuva teenusena, võimalusel ennetavalt ja maksimaalselt ühe klõpsuga.

   

  Sündmusteenuste projektid:

  • abiellumine
  • juhtimisõiguse omamine
  • kuriteo ohvriks langemine
  • kutseõppesse õppima asumine
  • lähedase surmaga tegelemine
  • lahutamine
  • lapse hoidmine
  • lapse saamine
  • liiklusõnnetusse sattumine
  • pensionile jäämine
  • sõiduki omamine
  • töötu olemine
  • töövõime vähenemine
  • üldhariduskoolis õppimine

  Aastal 2021 on plaanis arendama hakata kolme sündmusteenust.

  Milline võiks olla elukaare ja -sündmuste hierarhia:

  Milline võiks olla lapse saamise sündmusteenus:

   

  Ettevõtete sündmusteenused

  Ettevõtja peab riigiga palju suhtlema ning täitma kohustusi.

  Ettevõtja puhul on n-ö elusündmused näiteks ettevõtlusega alustamine, töötaja värbamine jms.

  Ettevõtete sündmusteenuste eesmärk on näidata selgelt, mis on ettevõtja kohustused. Tulevikus peaks ettevõtja saama kogu vajaliku info ühest kohast. Lisaks ei peaks enam esitama samu andmeid mitmele asutusele, vaid piisaks ühekordsest andmete edastamisest.

  Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium kuulutas koos Riigi Infosüsteemi Ametiga välja hanke, mille eesmärk on koondada ettevõtjatele vajalik info ja teenused riigiportaali eesti.ee. Hankega otsitakse ettevõtete volituste haldamissüsteemi analüüsi läbiviijat. Loe täpsemalt Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi uudisest ».

   

  Keskne volituste, rollide ja pääsuõiguste haldamise süsteem

  Probleem, mida soovime lahendada: Täna puuduvad olemasolevad lahendused, millega hallata ettevõtte esindusõigusi (volitused, rollid ja pääsuõigused) ühest kesksest kohast üle ametiasutuste ja klienditeeninduskeskkondade. 

  Tulemus: Luua lahendus, millega hallata ettevõtte esindusõigusi (volitused, rollid ja pääsuõigused) ühest kesksest kohast üle ametiasutuste ja klienditeeninduskeskkondade.

  Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi tellimusel valmis 2020. aastal ettevõtja ühtse veebipõhise kontaktpunkti tulevikuvaade koos arendus- ja tegevusplaaniga, ettevõtjate sündmusteenuste arendamise analüüsi ning kontaktpunkti prototüübiga. Peamiste murekohtadena toodi visioonis välja, et: 

  • avaliku sektori osutatavate teenuste, toetuste ning seatud kohustuste info on killustatud, sageli raskesti leitav ja vahel ka vananenud; 
  • palju aega kulub tuvastamaks, kelle poole pöörduda probleemi kiireimaks lahendamiseks; 
  • asutustele andmete esitamise koormus on kõrge ja 
  • puudub ühtne ja terviklik ülevaade riigis pakutavatest avalikest teenustest.

  Lahendusena pakuti välja ühtse ettevõtja kontaktpunkti kontseptsioon, kus ettevõtjale suunatud e-teenused, info ja asjaajamine jm saaks toimuda tervikteenusena „ühest aknast“ eesti.ee portaalist nii riigi sees kui ka piiriüleselt. Ühtse kontaktpunkti kaudu soovitakse vähendada ettevõtja halduskoormust ja bürokraatiat. 

  Kontaktpunkti funktsionaalsusena on muuhulgas välja toodud ka lahendus, mille abil saab ettevõtja hallata volitusi, rolle ja pääsuõigusi ühes kohas keskselt.

  2021. aasta aprillis avaldas Riigi infosüsteemi amet avatud hankemenetluse „Pääsuhalduste analüüs“ (viitenumber 235557) eesmärgiga analüüsida olemasolevaid pääsuhalduse lahendusi, vajadusel välja pakkuda uus keskne pääsuhalduslahendus ning analüüsida vajalikke muudatusi õigusruumis. Edukaks pakkujaks tunnistati Proud Engineers OÜ. Analüüsihange valmis 2021. aasta lõpuks.

  Analüüsihanke raames valminud dokumendid:

   

  Viimati muudetud: 05.04.2022

  Kas said oma küsimusele vastuse?


  Täname tagasiside eest!