Language switcher

Sa oled siin

Riigivõrk (riigiasutuste andmesidevõrk)

RIA pakub andmeside- ja internetiteenust riigiasutustele ning kohalikele omavalitsustele. Erandjuhul pakume andmeside- ja internetiteenust ka riigi nimel avalikku teenust osutavatele juriidilistele isikutele.

Arendame magistraalvõrku ja pakume riigivõrgu klientidele ka mõnda võrguteenust. Lisaks haldame dubleerivat interneti sõlmpunkti RTIX ning majutame interneti juurnimeserverit.

 

Magistraalvõrk

Magistraalvõrk võimaldab kvaliteetset andmesideühendust riigi- ja omavalitusasutuste infosüsteemide vahel Eestis ja välismaal.

Magistraalvõrgu strateegilisel planeerimisel jälgime järgmisi põhimõtteid:

  • Prioriteet on tagada riigisiseste magistraalkanalite piisav läbilaskevõime ja käideldavus, et klientide infosüsteemid töötaksid tõrgeteta.
  • Võrgu kõrge käideldavuse tagamiseks hoiame ja arendame võrgustruktuuri nii, et peamised andmesidekanalid ja dubleerivad varukanalid tuleksid erinevatelt teenusepakkujatelt. Samuti jälgime, et iga linna ühendused oleksid dubleeritud.
  • Internetiühenduse välismaailmaga tagame sellises mahus, et tavapärane tööalane andmekasutus oleks piisavalt kiire ja dubleeritud.

Väärtus kliendile:

  • Konkurentsivõimeline teenuse hind
  • Personaalne lähenemine
  • Kvaliteetne ja turvaline andmesideühendus
 

Võrguteenused riigivõrgu klientidele

DNS

Riigivõrk pakub oma klientidele nimeserveri teenust. 
Teenuse kasutamiseks või muudatuste esitamiseks saata volitatud isikul e-kiri koos digiallkirjastatud sooviavaldusega e-posti aadressile help[@]ria.ee domeeni nimetuse ja domeeni primaarse nimeserveri asukohaga (seda juhul, kui primaarset nimeserverit hoitakse enda juures).

  1. DNS kirjeid saab tellida isik, kes on määratud domeeni halduskontaktiks või isik, kes omab selleks eelnevalt e-posti aadressile help[@]ria.ee saadetud volitust. 
  2. Tellimisele kuuluvad muudatused vormistatakse üheti mõistetavaks tekstifailiks ning digiallkirjastatakse. 
  3. Kasutaja edastab digiallkirjastatud (.asice) faili e-posti aadressile help[@]ria.ee sooviga viia sisse tellimuseks vormistatud muudatused.

DNSSEC

RIA pakub oma klientidele riigivõrgus DNSSECi teenust. Teenuse kasutamiseks peab olema määratud kliendi primaarseks domeeni nimeserveriks riigivõrgu nimeserver.

NTP

RIA pakub oma klientidele riigivõrgus täpse kellaaja teenust, määrates oma primaarseks ajaallikaks riigivõrgu ajaserveri.

Täpse kellaaja teenuse pakkumiseks kasutame GPS põhiseid STRATUM 1 klassi NTP servereid. Need on omavahel dubleeritud ja asuvad füüsiliselt erinevates asukohtades.

TESTA

TESTA (Trans-European Services for Telematics between Administrations) on turvaline ja usaldusväärne andmesideteenus, mida kasutatakse andmevahetuseks ELi institutsioonide ja liikmesriikide vahel.

TESTA suund on viia kõik ELi liikmesriikide vahelised turvalise andmevahetuse lahendused nende võrku.

Eesti ühines TESTA teenustega 2003. aasta kevadel. Sellest ajast on TESTA võrgusõlme haldaja RIA. Juurdepääsu TESTA võrku pakume oma klientidele riigivõrgu andmesidevõrgu baasil.

 

RTIX

​​​​Eesti avaliku võrgu kõrgema käideldavuse ja töökindluse huvides pakub RIA ka alljärgnevaid ühiselt kasutatavaid teenuseid.

RTIX

RTIX on riigi hallatav dubleeriv interneti sõlmpunkt, mis ühendab omavahel Eesti internetivõrgud. Selle eesmärk on tagada võrkude omavaheline liiklus ka siis, kui ühendus välisriikidega on mingil põhjusel häiritud.


​​​​​Sõlmpunkt on olemuselt sarnane TIX ja LTIX sõlmedele. Liituda võivad Eestis tegutsevad firmad ja organisatsioonid, kes pakuvad IP-teenuseid, omavad RIPE registreeritud AS numbrit ja aadressivahemikku.

Liitumine RTIX sõlmega on tasuta. Omavahelise peeringu tingimuste osas lepivad RTIX sõlmel olijad omavahel ise kokku.

Viimati muudetud: 11.05.2022

Kas said oma küsimusele vastuse?


Täname tagasiside eest!