Language switcher

Sa oled siin

Nõusolekuteenus

Nõusolekuteenus on Riigi Infosüsteemi Ameti arendatav e-teenus, mis võimaldab inimesel anda riigile loa jagada tema isikuandmeid kindla teenusepakkujaga.

Nõusolekuteenuse abil saate lubada enda isikuandmete edastamise ettevõtetele, kes pakuvad isikuandmetel põhinevaid uudseid ja isikustatud teenuseid. Nõusolekuid saab anda ainult konkreetse teenuse jaoks vajaliku andmekomplekti edastamiseks. Pärast nõusoleku andmist edastatakse riigi käes olevad andmed nõusoleku saanud eraettevõttele.

Nõusolekuteenuse kaudu saate otsustada enda isikuandmete töötlemise üle, valides ise kolmandad osapooled, kes teie andmetele juurdepääsu saavad. Nõusolekuteenuse kasutamine ning nõusolekute andmine on alati vabatahtlik. Antud nõusoleku saab igal hetkel tagasi võtta.

Nõusolekuteenus võimaldab:

  • inimesel nõusolekuid anda, vaadata ja tagasi võtta;
  • andmesaajal vaadata talle andmete väljastamiseks antud nõusolekuid;
  • andmekogul kontrollida isikuandmete väljastamisel, kas andmesaajale on nõusolek antud.

Nõusolekuteenusel on inimese jaoks mitmeid häid omadusi:

  • mugav – nõusoleku andmine toimub alati ühes usaldusväärses keskkonnas, olenemata teenusepakkujast;
  • läbipaistev – nõusolekud ning nende kasutusajalugu on ühest kohast kättesaadavad ning hallatavad;
  • turvaline – nõusolekuid säilitatakse kõrge turvatasemega riiklikus andmekogus.

Nõusolekuteenust arendab ja haldab Riigi Infosüsteemi Amet.

Nõusolekuteenuse arendamine algas juulis 2020. Esimene pilootprojekt algas detsembris 2021.

Kontakt: help[@]ria.ee

 

Nõusolekuteenuse protsess

  1. Andmekogu loob ja registreerib teenuse, mida pakub nõusolekupõhiselt.
  2. Ettevõte lepib andmekoguga kokku teenuse kasutamise kindlal eesmärgil.
  3. Inimene tarbib ettevõtte teenust, mille osaks on nõusoleku andmine.

Nõusolekuteenuse kasutamine

Nõusolekuteenuse kasutamiseks on vaja kehtivat tugevat autentimisvahendit (ID-kaart, Mobiil-ID või Smart-ID).

Nõusoleku andmise teekond algab alati teenusepakkuja keskkonnast, kust teid suunatakse riigiportaali eesti.ee » nõusolekut andma. Pärast nõusoleku andmist või mitteandmist jätkub protsess teenusepakkuja keskkonnas.

Lisaks nõusoleku andmisele on riigiportaalist nähtavad kõik antud nõusolekud, nende sisu, kehtivusajad ning kasutusajalugu. Sealt saab ka nõusoleku igal hetkel tagasi võtta.

Viimati muudetud: 04.01.2022

Kas said oma küsimusele vastuse?


Täname tagasiside eest!