Language switcher

Partnerile

ID-list

Kui soovite olla kursis eID valdkonna uudiste ja muudatustega, palume saata sooviavaldus e-kirjaga aadressil help [at] ria.ee.

 

Elektrooniline identiteet infosüsteemides

Portaalist id.ee » leiab juhiseid, kus, milleks ja kuidas kasutada Eesti digitaalseid dokumente (ID-kaart, digi-ID, e-residendi digi-ID, elamisloakaart jms) ja mobiil-IDd.

Samuti leiab sealt informatsiooni, kuidas lisada oma süsteemi isikutuvastuse, digitaalallkirjastamise või allkirjade kontrolli funktsionaalsust.

Tarkvara lähtekood

eID tarkvara on avatud lähtekoodiga, seega kõigil huvilistel on võimalik lähtekoodiga tutvuda ja selle arenduses kaasa lüüa GitHubi vahendusel.

Spetsifikatsioonid

 

Riigi autentimisteenus (TARA)

Riigi autentimisteenus on RIA arendatud ja hallatav platvorm, mis on liidestatud kolmanda isiku pakutavate autentimismeetoditega ning teeb autentimiseks vajalikke (andme)päringuid.

RIA osutab riigi autentimisteenust valitsussektori asutustele vastavalt Rahandusministeeriumi » kodulehel toodud tabelile » (XLSX) (XLSX) (v.a Muu avalik sektor), kes soovivad oma e-teenustes pakkuda erinevad autentimismeetodeid, sh ID-kaart, mobiil-ID, Smart-ID ja Euroopa Liidu eID, neid autentimismeetodeid omavahel kombineerides või eraldi kasutades.

2018. aasta sügisest saab Riigi autentimisteenuse kaudu autentida ELi liikmesriigi eID kasutaja (eeldusel, et selle liikmesriigi eID vahendid on Euroopa Komisjonile hindamiseks esitatud ning hindamisotsus on ametlikult kinnitatud). 2022. aasta mai seisuga on kinnitatud Belgia, Eesti, Hispaania, Hollandi, Horvaatia, Itaalia, Leedu, Luksemburgi, Läti, Malta, Portugali, Prantsusmaa, Rootsi, Saksamaa, Slovakkia, Taani ja Tšehhi eID skeemid.

Liikmesriikide teavitatud eID vahendid »

Avaliku sektori e-teenus peab võimaldama sisse logimist nende riikide eIDga ühe aasta jooksul pärast komisjoni ametlikku kinnitust.

Riigi autentimisteenuse osutamise täiendatud tingimused ja teenuse kasutamiseks sõlmitavate dokumentide vormid kehtivad alates 15. juunist 2020.

Riigi autentimisteenuse keskkondadega liitumiseks tuleb täita vastav liitumistaotlus ja saata esindusisiku allkirjastatud taotlus aadressil help [at] ria.ee. Toodangukeskkonnaga liitumise eelduseks on edukas testkeskkonnaga liidestumine.
 
Kui asutusel on RIAga teenuste kasutamiseks liitumisleping sõlmitud, siis järgmise klientrakenduse liidestamiseks esitatakse liitumistaotlus, mille on allkirjastanud asutuse esindusõigust omav isik.

Riigi autentimisteenuse testkeskkond

Riigi autentimisteenuse toodangukeskkond

 

Riigi allkirjastamisteenus

Riigi allkirjastamisteenus pakub allkirjastatud ümbrike loomise teenust. Toiminguid tehakse kasutaja saadetud dokumendiräside põhjal üle JSON-REST liidese. Teenuse tehniline dokumentatsioon ».

Teenuse demokeskkonna otspunktid » ja toodangukeskkonna otspunktid ».

Teenust osutatakse kõigile valitsussektori asutustele vastavalt Rahandusministeeriumi » kodulehel toodud tabelile » (XLSX) (v.a Muu avalik sektor).

Teenuse aluseks olev tarkvara » on avalik ning võimaldab igaühel ka ise sarnast teenust osutada.

Riigi allkirjastamisteenuse tingimused ja dokumentide vormid kehtivad alates 20. aprillist 2020.

Riigi allkirjastamisteenuse vastavate keskkondadega (demo ja toodang) liitumiseks tuleb täita vastav liitumistaotlus ja saata esindusisiku allkirjastatud taotlus aadressil help [at] ria.ee. Toodangukeskkonnaga liitumise eelduseks on edukas demokeskkonnaga liidestumine.

Teenuse aluseks oleva vabalt kasutatava tarkvara kirjeldus »

Riigi allkirjastamisteenuse demokeskkond

Riigi allkirjastamisteenuse toodangukeskkond

 

E-allkirja valideerimisteenus SiVa

E-allkirja valideerimisteenuse SiVa abil saab kontrollida ajaloolisi ja vähem levinud formaatides digitaalallkirjastatud dokumente. Teenus on mõeldud lihtsustamaks allkirjade valideerimist. Selle asemel, et arendada allkirjade kontrollimine teekide põhjal, saab oma süsteemi liidestada SiVaga. Seega on SiVa alternatiiv DigiDoc4j » kasutamisele.

SiVaga saab ühendust X-tee kaudu või JSON liidese abil.

Teenuse toodangu otspunktid » ja sinna korrektse päringu tegemise abimaterjal »

Näidislahendus »

Kontrollida saab:

  • ASiCE ja ASiCS allkirju, mis vastavad ETSI standardile
  • Eesti DDOC allkirju
  • Eesti BDOC allkirju
  • Eesti ASiCS allkirju, millel on ajatempel
  • XAdES, CAdES ja PAdES (ehk allkirjastatud PDF) allkirju, mis vastavad ETSI standardile
  • Eesti X-tee turvaserveri ASiCE allkirju
Viimati muudetud: 04.08.2022

Kas said oma küsimusele vastuse?


Täname tagasiside eest!