Language switcher

Partnerile

ID-list

Kui soovite olla kursis eID valdkonna uudiste ja muudatustega, palume saata sooviavaldus e-kirjaga aadressil help@ria.ee.

 

Elektrooniline identiteet infosüsteemides

eID rakendusjuhend » on suunatud eelkõige neile, kes on seotud infosüsteemide planeerimise, tellimise ja arendamisega. Dokumendist leiab juhiseid, kus, milleks ja kuidas kasutada Eesti ID-kaarti, mobiil-IDd ja digi-IDd.

Oma süsteemi digitaalallkirjastamise või allkirjade kontrolli funktsionaalsuse lisamiseks loe täpsemalt keskkonnast id.ee.

Tarkvara lähtekood

eID tarkvara on avatud lähtekoodiga, seega kõigil huvilistel on võimalik lähtekoodiga tutvuda ja selle arenduses kaasa lüüa GitHubi vahendusel.

Spetsifikatsioonid

 

RIA autentimisteenused

RIA osutab Riigi autentimisteenust valitsussektori asutustele.

Riigi autentimisteenus (TARA) on Riigi Infosüsteemi Ameti arendatud ja hallatav platvorm, mis on liidestatud kolmanda isiku poolt pakutavate autentimismeetoditega ning teostab autentimiseks vajalikke (andme)päringuid.

 

Riigi autentimisteenus (TARA)

Riigi autentimisteenus on mõeldud liitumiseks valitsussektori asutustele, kes soovivad oma e-teenustes pakkuda erinevad autentimismeetodid, sh ID-kaart, mobiil-ID, Smart-ID ja Euroopa Liidu eID, neid autentimismeetodeid omavahel kombineerides või kasutades eraldi.

2018. aasta sügisest saab läbi Riigi autentimisteenuse autentida ELi liikmesriigi eID kasutaja (eeldusel, et selle liikmesriigi eID vahendid on Euroopa Komisjonile hindamiseks esitatud ning hindamisotsus on ametlikult kinnitatud). 

2020. aasta juuli seisuga on kinnitatud Saksamaa, Eesti, Itaalia, Luksemburgi, Hispaania, Horvaatia, Belgia, Portugali, Suurbritannia, Tšehhi, Hollandi, Läti, Taani ja Slovakkia eID skeemid.

Saksamaa eIDga ehk Saksamaa ID-kaardiga peab avaliku sektori e-teenus võimaldama sisse logimist alates 2018. aasta oktoobrist, Itaalia eIDga 2019. aasta septembrist, Hispaania, Horvaatia, Eesti ja Luksemburgi eIDga 2019. aasta novembrist ning Belgia eIDga hiljemalt 2019. aasta detsembrist ehk ühe aasta jooksul pärast komisjoni ametlikku kinnitust. Liikmesriikide teavitatud eID vahendid »

Riigi autentimisteenuse osutamise täiendatud tingimused ja teenuse kasutamiseks sõlmitavate dokumentide vormid kehtivad alates 15. juunist 2020.

Riigi autentimisteenuse keskkondadega liitumiseks tuleb täita vastav liitumistaotlus ja saata kontaktisiku allkirjastatud taotlus aadressil help@ria.ee.

Kui asutusel on RIAga teenuste kasutamiseks liitumisleping sõlmitud, siis järgmise klientrakenduse liidestamiseks esitatakse liitumistaotlus, mis on allkirjastatud asutuse esindusõigust omava isiku poolt.
 

Riigi autentimisteenuse testkeskkond

Riigi autentimisteenuse toodangukeskkond

 

Eesti autentimisteenus

Teenuse kaudu autenditakse Eesti ID-kaardi või mobiil-ID kasutaja, kes soovib siseneda autentimist nõudvasse välisriigi e-teenusesse.

Teenuse ärikasutaja on EL riigi piiriülese autentimise taristu eIDAS-Node operaator. Selleks, et välisriigi e-teenus oskaks suunata kasutaja Eesti autentimisteenusesse autentima, peab eelnevalt olema kummagi riigi poolt loodud ühendus ELi piiriülese autentimistaristuga.

2020. aasta juulist on võimalik Eesti ID-kaardi või mobiil-ID kasutajal autentida end Austria, Belgia, Hispaania, Holland, Horvaatia, Itaalia, Kreeka, Leedu, Luksemburg, Läti, Malta, Norra, Poola, Portugal, Rootsi, Slovakkia, Sloveenia, Soome, Suurbritannia ja Taani e-teenustes.

Teenuse lõppkasutaja on Eesti ID-kaardi või mobiil-ID kasutaja.

Küsimuste korral kirjutage help@ria.ee.

 

Riigi allkirjastamisteenus

Riigi allkirjastamisteenus pakub allkirjastatud ümbrike loomise teenust. Toiminguid tehakse kasutaja poolt saadetud dokumendiräside põhjal üle JSON-REST liidese. Teenuse tehnilise dokumentatsiooniga saab tutvuda siin.

Teenuse demokeskkonna otspunktid asuvad https://dsig-demo.eesti.ee
ja toodangukeskkonna otspunktid https://dsig.eesti.ee.

Teenust osutatakse kõigile valitsussektori asutustele vastavalt Rahandusministeeriumi kodulehel toodud tabelile (XLSX).

Demokeskkonnaga võivad liidestuda kõik soovijad. Teenuse aluseks olev tarkvara on avalik ning võimaldab igaühel ka ise sarnast teenust osutada.

Riigi allkirjastamisteenuse tingimused ja dokumentide vormid kehtivad alates 20. aprillist 2020.

Riigi allkirjastamisteenuse vastavate keskkondadega (demo ja toodang) liitumiseks tuleb täita vastav liitumistaotlus ja saata esindusisiku poolt allkirjastatud taotlus aadressil help@ria.ee. Toodangukeskkonnaga liitumise eelduseks on edukas demokeskkonnaga liidestumine.

Teenuse aluseks olev vabalt kasutatav tarkvara on kirjeldatud: https://github.com/open-eid/SiGa/wiki

Riigi allkirjastamisteenuse demokeskkond

Riigi allkirjastamisteenuse toodangukeskkond

 

E-allkirja valideerimisteenus SiVa

E-allkirja valideerimisteenuse SiVa abil saab kontrollida ajaloolisi ja vähem levinud formaatides digitaalallkirjastatud dokumente. Teenus on mõeldud lihtsustamaks allkirjade valideerimist. Selle asemel, et arendada allkirjade kontrollimine teekide põhjal, saab oma süsteemi liidestada SiVaga. Seega on SiVa alternatiiv DigiDoc4j » kasutamisele.

SiVaga saab ühendust X-tee kaudu või JSON liidese abil.

Teenuse toodangu otspunktid asuvad https://siva.eesti.ee/V3/<interface> ning sinna korrektse päringu tegemiseks loe edasi siit: http://open-eid.github.io/SiVa/siva3/interfaces/
Näidislahendus asub https://siva-arendus.eesti.ee/V3/
 

Kontrollida saab:

  • ASiCE ja ASiCS allkirju, mis vastavad ETSI standardile
  • Eesti DDOC allkirju
  • Eesti BDOC allkirju
  • Eesti ASiCS allkirju, millel on ajatempel
  • XAdES, CAdES ja PAdES (ehk allkirjastatud PDF) allkirju, mis vastavad ETSI standardile
  • Eesti X-tee turvaserveri ASiCE allkirju
Viimati muudetud: 09.10.2020

Kas said vastuse oma küsimusele?


Täname tagasiside eest!