Language switcher

Juhendid

Riigi Infosüsteem

Dokumendivahetus

AastaJuhendmaterjal
2017Dokumendivahetuskihi DHX juhendid asutusele
2017Dokumendivahetuskihi DHX juhendid arendajale
2017Dokumendivahetuskihi DHX juhendid vahendajale

Elektrooniline identiteet ja usaldusteenused

AastaJuhendmaterjal
 Juhendid arendajatele »
 ID tarkvara lähtekood »
2018Digitaalallkirjade valideerimisteenuse SiVa juhendid »
2018Eesti autentimisteenuse juhendid »
2017–2018Autentimisteenuse TARA juhendid »
2017Autentimislahendustele kehtivad nõuded Eesti infosüsteemis (452.19 KB, PDF)
2017eIDAS autentimistasemed (190.75 KB, PDF)
2017ID-kaardi rakenduse ESTEID spetsifikatsioon (1.75 MB, PDF)
2017Elliptilistele kurvidele kohandatud CDOCi spetsifikatsioon (266.72 KB, PDF)
2012–2017eID rakendusjuhend »
2016Euroopa e-allkirjade käsitlemise juhend ja nõuanded (1.04 MB, PDF)

Infosüsteemi arhitektuur ja arendamine

AastaJuhend
2017Autentimislahendustele kehtestatud nõuded Eesti Vabariigi infosüsteemis (452.19 KB, PDF)
2015Relatsiooniliste andmemudelite koostamise juhend (824.57 KB, PDF)
2015Avaandmete loomise ja avaldamise juhend (659.1 KB, PDF)
2013Üldotstarbeline logide aheldaja (21.79 KB, ZIP), lühiettekanne logimisest (496.69 KB, PDF)

RIHA

AastaJuhendmaterjal
 RIHA juhendid »
 RIHA koolitusmaterjalid »
2016RIHAs dokumentatsiooni hindamise juhend (733.82 KB, PDF)

X-tee

AastaJuhendmaterjal
2018Andmejälgija rakendamise soovitused (599.54 KB, PDF)
2017X-tee teenuste arendamise juhendid »
2016X-tee rakendusjuhis »
 X-teega seotud komponentide info ja juhised »
2016Infosüsteemide andmevahetuskihi usaldusteenuste tingimused (221.9 KB, PDF)
2016Infosüsteemide andmevahetuskihi Eesti keskkonna tingimused (220.59 KB, PDF)
2015Teenustaseme ekspluatatsiooninõuded (212.12 KB, PDF)
 Turvalise allkirjastamise seadme valikujuhend »
 MISP2 juhendid »

E-teenused

AastaJuhend
2013E-teenuste disainimise käsiraamat (6.38 MB, PDF), lisa 1 Maanteeameti e-teenuste disainiprotsess (12.68 MB, PDF)

Küberturvalisus

AastaJuhend
201810+ soovitust tippjuhile küberturvalisuse tagamisel (430.51 KB, PDF) (uuendatud 2019)
2018Lunavara ennetamise ja lahendamise lühijuhend
2018Teenusetõkestusrünnete (DoS ja DDoS) ennetamise ja lahendamise lühijuhend
2018Hädaolukorra riskianalüüsi riskiankeet (265.62 KB, PDF)
2017Soovituslik juhend Microsoft Windows 10 turvaliseks kasutamiseks riigisektoris
2017Turvaline meilivahetus avalikus sektoris (1020.5 KB, PDF) (uuendatud 2019)
2017Avalike pilveteenuste turvalise kasutamise juhend avalikule sektorile (982.63 KB, PDF) (uuendatud 2019)
2017Juhised infoturbe halduse süsteemi loomiseks (316.33 KB, PDF)
2017Lisa 1: Infoturbe küpsustaseme enesehindamise küsimustik ettevõtte juhtkonnale (355.92 KB, PDF)
2017Lisa 2: Küpsustasemete määramise juhend (326.66 KB, PDF)
2017Lisa 3: Infoturbemeetmete kataloog (44.54 KB, XLSX)
2017Lisa 4: Visioon/ettepanek interaktiivse infoturbe halduse tööriista tellimiseks (387.02 KB, PDF)
2014Andmekeskuse turvanõuded (2.36 MB, PDF)
2014Andmekeskuse turvanõuded – ohtude ja meetmete vastavustabel (310.5 KB, XLS)
2011Turvalise arenduse suunised nutitelefoni rakenduste väljatöötajatele (151.31 KB, PDF)
 Andmekaitse ja infoturbe sõnastik »
2009Infoturbe soovituste juhend (241.52 KB, PDF)
2007US-CCU küberturbe kontroll-küsimustik (444.7 KB, PDF)
 IT-halduse raamdokumentide näidised

ISKE

AastaJuhendmaterjal
2017ISKE rakendusjuhend 8.00 (729.88 KB, PDF)
2014ISKE rakendusjuhend 7.00 (749.43 KB, PDF); ISKE rakendusjuhend 7.00 (219.8 KB, ODT)

ISKE audit

2017ISKE auditi juhend ver 1.4 (394.21 KB, PDF)
2011ISKE auditi juhend ver 1.3 (107.62 KB, PDF)
2011ISKE auditi juhend ver 1.2 (106.84 KB, PDF)
2010ISKE auditi juhend ver 1.1 (151.95 KB, PDF)

Riskianalüüs

AastaJuhendmaterjal
2018IT-riskianalüüsi koostamise juhend (936.5 KB, DOC)

Elutähtsa teenuse osutajad

2015IT-riskianalüüsi näidis ETOdele (812.69 KB, PDF)
2015Näidisettevõtte riskide kaalutlemine (607.5 KB, XLS)
Viimati muudetud: 19.09.2019

Kas said vastuse oma küsimusele?


Täname tagasiside eest!