Language switcher

Juhendid

Riigi Infosüsteem

Suhtluskeskkond vestlus.eesti.ee

AastaJuhend
2020vestlus.eesti.ee KKK (551.22 KB, PDF)

Failijagamisteenus sahver.eesti.ee

AastaJuhendid
2022Failijagamisteenuse sahver.eesti.ee juhend (185.49 KB, PDF)           
2020sahver.eesti.ee üldtingimused (568.83 KB, PDF)
2020sahver.eesti.ee andmekaitsetingimused (15.02 KB, PDF)

Dokumendivahetus

AastaJuhendid
2017Dokumendivahetuskihi DHX juhendid asutusele
2017Dokumendivahetuskihi DHX juhendid arendajale
2017Dokumendivahetuskihi DHX juhendid vahendajale

Elektrooniline identiteet ja usaldusteenused

AastaJuhendid
 Juhendid arendajatele »
 ID tarkvara lähtekood »
2018Digitaalallkirjade valideerimisteenuse SiVa juhendid »
2018Eesti autentimisteenuse juhendid »
2017–2018Autentimisteenuse TARA juhendid »
2017Autentimislahendustele kehtivad nõuded Eesti infosüsteemis (452.19 KB, PDF)
2017eIDAS autentimistasemed (190.75 KB, PDF)
2017ID-kaardi rakenduse ESTEID spetsifikatsioon (1.75 MB, PDF)
2017Elliptilistele kurvidele kohandatud CDOCi spetsifikatsioon (266.72 KB, PDF)
2012–2017eID rakendusjuhend »
2016Euroopa e-allkirjade käsitlemise juhend ja nõuanded (1.04 MB, PDF)

Infosüsteemi arhitektuur ja arendamine

AastaJuhendid
2017Autentimislahendustele kehtestatud nõuded Eesti Vabariigi infosüsteemis (452.19 KB, PDF)
2015Relatsiooniliste andmemudelite koostamise juhend (824.57 KB, PDF)
2015Avaandmete loomise ja avaldamise juhend (659.1 KB, PDF)
2013Üldotstarbeline logide aheldaja (21.79 KB, ZIP), lühiettekanne logimisest (496.69 KB, PDF)

RIHA

AastaJuhendid
 RIHA juhendid »

X-tee

AastaJuhendid
2020X-tee juhend »
2018Andmejälgija rakendamise soovitused (599.54 KB, PDF)
 X-teega seotud komponentide info ja juhised »
2016Infosüsteemide andmevahetuskihi usaldusteenuste tingimused (221.9 KB, PDF)
2016Infosüsteemide andmevahetuskihi Eesti keskkonna tingimused (220.59 KB, PDF)
2015Teenustaseme ekspluatatsiooninõuded (212.12 KB, PDF)
 Turvalise allkirjastamise seadme valikujuhend » (PDF)
 MISP2 juhendid »

E-teenused

AastaJuhend
2013

E-teenuste disainimise käsiraamat (6.38 MB, PDF), lisa 1 Maanteeameti e-teenuste disainiprotsess (12.68 MB, PDF)

Koodivaramu

AastaJuhend
2020Koodivaramu teenuse andmekaitsetingimused (394.2 KB, PDF)
2020Koodivaramu üldtingimused  (405.8 KB, PDF)
2020

Koodivaramu kasutamise juhend (640.49 KB, PDF)

Küberturvalisus

AastaJuhendid
2022Riskid meditsiinisektoris küberturvalisuse tagamisel (158.57 KB, PDF)
2022Kompromiteeritud Facebooki konto ligipääsu taastamine, kui ülevõtja on ära muutnud meiliaadressi ja telefoninumbri (428.16 KB, PDF) (22.03.2022)
2022Office 365 turvaline kasutuselevõtt ETOdele (4.54 MB, PDF)skriptid (5.24 KB, ZIP), analüütika reeglid (785 BAITI, ZIP)
2020Avalik kohtvõrk ja WiFi (2.53 MB, PDF)
2020Center for Internet Security küberturvalisuse 20 meedet versioon 7.1 eesti keeles (2.08 MB, PDF), juhendmaterjal Exceli tabelina (1.13 MB, XLSX)
2019Ettevõtte küberturvalisuse lühijuhend (978.31 KB, PDF)
2019Windowsi-põhiste kohtvõrkude turbe juhend (9.59 MB, PDF), juhendi lisad zip.failina (88.81 MB, ZIP)
201810+ soovitust tippjuhile küberturvalisuse tagamisel (430.51 KB, PDF) (uuendatud 2019)
2018Lunavara ennetamise ja lahendamise lühijuhend
2018Teenusetõkestusrünnete (DoS ja DDoS) ennetamise ja lahendamise lühijuhend
2018Hädaolukorra riskianalüüsi riskiankeet (265.62 KB, PDF)
2017Soovituslik juhend Microsoft Windows 10 turvaliseks kasutamiseks riigisektoris
2017Turvaline meilivahetus avalikus sektoris (1020.5 KB, PDF) (uuendatud 2019)
2017Avalike pilveteenuste turvalise kasutamise juhend avalikule sektorile (982.63 KB, PDF) (uuendatud 2019)
2017Juhised infoturbe halduse süsteemi loomiseks (316.33 KB, PDF)
2017Lisa 1: Infoturbe küpsustaseme enesehindamise küsimustik ettevõtte juhtkonnale (355.92 KB, PDF)
2017Lisa 2: Küpsustasemete määramise juhend (326.66 KB, PDF)
2017Lisa 3: Infoturbemeetmete kataloog (44.54 KB, XLSX)
2017Lisa 4: Visioon/ettepanek interaktiivse infoturbe halduse tööriista tellimiseks (387.02 KB, PDF)
2014Andmekeskuse turvanõuded (2.36 MB, PDF)
2014Andmekeskuse turvanõuded – ohtude ja meetmete vastavustabel (310.5 KB, XLS)
2011Turvalise arenduse suunised nutitelefoni rakenduste väljatöötajatele (151.31 KB, PDF)
 Andmekaitse ja infoturbe sõnastik »
2009Infoturbe soovituste juhend (241.52 KB, PDF)
2007US-CCU küberturbe kontroll-küsimustik (444.7 KB, PDF)
 IT-halduse raamdokumentide näidised

ISKE

AastaJuhendid
2018ISKE meetmete kataloog. Rakendusjuhendi lisa 1: Kataloogid B, M ja H (17.98 MB, PDF), versioon 8.06
2018ISKE ohtude kataloog. Rakendusjuhendi lisa 2: Kataloog G (2.26 MB, PDF), versioon 8.06
2017ISKE rakendusjuhend 8.00 (729.88 KB, PDF) (kinnitatud 30. jaanuar 2017)
2016ISKE rakendusjuhend 8.00 (419.49 KB, PDF) (kinnitamata)
2016ISKE meetmete kataloog. Rakendusjuhendi lisa 1: Kataloogid B, M ja H (15.29 MB, PDF), versioon 8.00
2016ISKE ohtude kataloog. Rakendusjuhendi lisa 2: Kataloog G (1.93 MB, PDF), versioon 8.00
2014ISKE rakendusjuhend 7.00 (749.43 KB, PDF); ISKE rakendusjuhend 7.00 (219.8 KB, ODT)

ISKE audit

2017ISKE auditi juhend ver 1.4 (394.21 KB, PDF)
2011ISKE auditi juhend ver 1.3 (107.62 KB, PDF)
2011ISKE auditi juhend ver 1.2 (106.84 KB, PDF)
2010ISKE auditi juhend ver 1.1 (151.95 KB, PDF)

Riskianalüüs

AastaJuhendid
2018IT-riskianalüüsi koostamise juhend (936.5 KB, DOC)

Elutähtsa teenuse osutajad

2015IT-riskianalüüsi näidis ETOdele (812.69 KB, PDF)
2015Näidisettevõtte riskide kaalutlemine (607.5 KB, XLS)
Viimati muudetud: 20.06.2022

Kas said oma küsimusele vastuse?


Täname tagasiside eest!