Riigi infosüsteemi teejuht

Riigi infosüsteemi teejuht»Riigi infosüsteemi olemus ja komponendid»Infosüsteemide andmevahetuskiht X-tee

Vähenda

Suurenda

Prindi

Infosüsteemide andmevahetuskiht X-tee

X-tee on mõiste, mida e-riigist rääkides väga sageli kasutatakse ning mida tihtilugu ka väliskülalistele tutvustatakse. Mis see salapärane X-tee siis õieti on?

Kui võrrelda riigi infosüsteemi linnaga, milles on palju erinevaid maju (andmekogusid), siis X-tee on nagu tänavavõrgustik, mida mööda toimub infoliiklus andmekogude vahel. Oma nimegi on X-tee saanud võrdlusest ristmikuga, kus kohtuvad andmekogud ja infosüsteemid, et üksteisega infot vahetada.

Illustratsioon: Lihtsustatud X-tee olemus

X-tee on nagu nähtamatu seeneniidistik, mille toel kerkivad üha uued e-teenused

Riigi infosüsteem Eestis on hajusalt üles ehitatud. Selles on eri tehnoloogilistel platvormidel ja aegadel loodud andmekogusid. Et vormida kasutajale valmis üks mugav e-teenus, peavad andmekogud omavahel ladusalt suhtlema, sest teenus komplekteeritakse eri andmekogude andmetest.

X-tee võimaldab andmekogudel ja registritel omavahel turvaliselt ning teatud volituste piires suhelda.

Ettevõtjad, ametnikud ja kodanikud saavad X-teest kasu selle e-teenuste kaudu.

Milliseid teenuseid X-tee pakub?

Teenuseks nimetatakse iga X-tee vahendusel suhtlemise võimalust.

X-tee kodanikuteenused võimaldavad teha päringuid riigi andmebaasidest ja kontrollida endaga seotud infot. Näiteks saab registreeruda riigieksamile või kontrollida oma andmeid rahvastikuregistris. Vaata X-tee kodanikuteenuseid »

X-tee ettevõtjateenused annavad võimaluse sooritada teatud päringuid, mis on avaliku teenusena lubatud, näiteks Haigekassale kindlustusandmete edastamine. Vaata X-tee ettevõtjateenuseid »

X-tee ametnikuteenused tõstavad töö efektiivsust. Ametnikud kasutavad X-tee teenuseid oma asutuse infosüsteemides. Vaata X-tee ametnikuteenuseid »

X-tee vahendusel suhtleb üle saja infosüsteemi. Nende tuhandetest teenustest saab hea ülevaate riigi infosüsteemi haldussüsteemi (RIHA) vahendusel.

Kuidas X-teega liituda?

Avaliku- ja erasektori ettevõtted ja asutused saavad oma infosüsteemi X-teega liita, et kasutada teenuseid oma elektroonilises keskkonnas või pakkuda selle kaudu oma e-teenuseid.

Liitumine nõuab mõningast investeeringute ja ressursside planeerimist. Kokkuvõttes on see ikkagi odavam lahendus, kui kõikide asutuste omavaheline mitmepoolsete andmevahetuslepingute sõlmimine.

Esmalt peab allkirjaõiguslik esindaja X-teega liitumiseks registreerima liituja RIHA-s. Pärast seda võib ta määrata inimesed, kes liitumist tehniliselt korraldama hakkavad.

X-teega liitumine ning selle kasutamine on tasuta. Liituja katab vaid enda infosüsteemi liidestamise kulud. Küll aga võib tekkida olukordi, kus mõni X-teega liidestatu küsib tasu oma teenuse tarbimise eest.

X-tee lähtub järgmistest põhimõtetest:

  • turvalisus – tagab andmekogude säilimise;
  • standardiseeritus – infosüsteemid peavad üksteist mõistma;
  • jälgitavus – infosüsteemide omavaheline suhtlemine peab olema jälgitav osas, mis tagab X-tee tõrgeteta toimimise;
  • jälitatavus – infosüsteemide omavaheline suhtlemine peab olema vajadusel tagantjärele tuvastatav;
  • tõestatavus – infosüsteemide omavaheline suhtlemine peab olema tõestatav näiteks kohtus.

X-tee pole pelk tehniline lahendus. Selle toimimiseks on vajalikud ka organisatsioon (RIA) ning X-teed reguleerivad õigusaktid.

Keskkonnaga on liitunud sertifikaadipõhiselt üle 900 organisatsiooni, et tarbida ja osutada selle kaudu teenuseid.

X-tee rakendamine kehtestati Vabariigi Valitsuse 24. aprilli 2008. aasta määrusega "Infosüsteemide andmevahetuskiht". Määruse uue versiooni kehtestas valitsus 23. septembril 2016.

X-teed arendab ja haldab Riigi Infosüsteemi Amet.

Mõisted:

Jäta meelde

  • X-tee võimaldab andmekogudel ja registritel omavahel turvaliselt ning teatud volituste piires suhelda.
  • X-tee teenuste vahendusel saab teha päringuid riigi andmekogudest ja registritest.
  • Liitu X-teega RIHA kaudu.

Välja töötatud Euroopa Liidu struktuurifondide
programmi „Infoühiskonna teadlikkuse tõstmine“ raames.

Euroopa Liit

Sulge