Riigi infosüsteemi teejuht

Riigi infosüsteemi teejuht»Riigi infosüsteemi olemus ja komponendid»Dokumendivahetuskeskus

Vähenda

Suurenda

Prindi

Dokumendivahetuskeskus (DVK)

Dokumendivahetuskeskus (DVK) osutab erinevate elektrooniliste dokumentide edastamise teenust avaliku sektori asutustele.

DVK tõstab riigiasutuste ja kohalike omavalitsuste efektiivsust dokumentide haldamisel ning kiirendab üleminekut digitaalsele asjaajamisele. Piltlikult öeldes aitab DVK vältida olukorda, kui koostad dokumente elektrooniliselt, kuid saadad neid edasi ikka veel paberkujul või ebaturvaliselt e-posti teel.

DVK seob erinevate asutuste dokumendihaldussüsteemid (DHS) ja muud dokumente käsitlevad infosüsteemid ladusaks tervikuks. Tööpõhimõte on lihtne - dokument laetakse DVK serverisse konkreetse asutuse nimele. Vastuvõtja DHS laeb saadetu alla ja märgib kättesaanuks.

Illustratsioon: Lihtsustatud DVK olemus

Illustratsioon: DVK

Saab kätte, ei saa? DVK-ga vahetad dokumente turvalisemalt kui e-postiga

Dokumendivahetus toimub turvaliselt X-tee kaudu.

Eesti on üks eesrindlikest riikidest, kus erinevad asutused saavad dokumente vahetada ja menetleda täiselektrooniliselt (loomine, kooskõlastamine, allkirjastamine, saatmine, vastuvõtmine jne). DVK on tunnustust leidnud ka väljaspool Eestit. 2009. aastal kuulutas Euroopa e-Riigi Auhindade Konsortsium selle heaks teenuse ja strateegilise initsiatiivi praktikaks.

Millised on DVK võimalused?

Mahupiiranguteta saatmine ja allalaadimine
Edastada saab väga suuri dokumente ja piiramatus koguses. Asutusele saadetud dokumente näeb oma asutuse dokumendihaldussüsteemist.

Dokumendi allalaetuks märkimine
Kui saadetud dokument on saaja poolt alla laetud, märgib dokumendi vastuvõtnud DHS selle kätte saaduks. Lisada ja näha saab ka täpsustavat infot, kui dokumendi laadimisel esines mingi tõrge.

Automaatne metaandmete täitmine
Dokumendihaldur ei pea iga saabunud dokumendi registreerimisel lisatööd tegema.

Infopäring saadetud dokumendi kohta

Igal hetkel saab küsida:

  • dokumendi staatust DVK serveris (ootel, saadetud, katkestatud), mitmele asutusele edastatud dokumentide staatuseid ka adressaatide kaupa;
  • vea põhjust, kui esines probleeme allalaadimisel.

Ülevaade liitunud asutustest
Sõltuvalt kasutatavast DHS-ist on alati olemas ülevaade, millise asutusega saab üle DVK dokumente vahetada.

Kes kasutavad DVK-d?

DVK kasutamine on kohustuslik kõikidele ministeeriumitele ja nende valitsemisala asutustele, ametitele ning inspektsioonidele, samuti maavalitsustele. Vaatamata sellele on DVK-d hakanud kasutama ka suurem osa kohalikke omavalitsusi, haridusasutusi ning muid avaliku sektori asutusi.

DVK algatati 2005. aastal riigiportaali projekti raames. DVK-d haldab Riigi Infosüsteemi Amet, kes arendab kogu süsteemi koostöös Majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi infoühiskonna teenuste arendamise osakonnaga.

Mõisted:

Jäta meelde

  • Turvalisem kui e-post.
  • Võimaldab saata dokumente praktiliselt mahupiiranguteta.
  • Kohustuslik kõikidele ministeeriumitele ja nende valitsemisala asutustele, ametitele ning inspektsioonidele, samuti maavalitsustele.

Välja töötatud Euroopa Liidu struktuurifondide
programmi „Infoühiskonna teadlikkuse tõstmine“ raames.

Euroopa Liit

Sulge