Riigi infosüsteemi teejuht

Riigi infosüsteemi teejuht»Riigi infosüsteemi olemus ja komponendid»Aadressandmete süsteem ADS

Vähenda

Suurenda

Prindi

Aadressiandmete süsteem (ADS)

Erinevad infosüsteemid salvestavad ja edastavad aadresse väga erineval kujul. Selleks, et nad mõistaksid aadressiandmeid ühte moodi ja nende töötlemine andmekogudes oleks kiire ja veatu, peab riik aadressiandmeid ühtlustama. Sellega muudab ADS erineval ajal ja eri põhimõtetel esitatud aadressid omavahel võrreldavaks.

Aadressiandmete süsteem (ADS) kindlustab andmekogude pidamist ja tagab:

  • aadressiobjektide asukoha ühese mõistmise;
  • ühtsed standardid aadressidele ja aadressiandmete töötlemiseks.

ADS-i kaudu tagatakse aadresside ühesugune kirjapilt, ühtlustatakse näiteks suurte - väikeste tähtede, tühikute ja lühendite kasutamine.

ADS-is hoitavate ametlike aadressiandmete järgi saab leida objekte nii looduses, kaartidel kui ka infosüsteemides.

Kuna ADS-is ei hoita infot inimeste kohta, ei saa süsteemis teha päringuid nimede alususel. Sellist infot hallatakse rahvastikuregistris.

Andmekogudel on võimalik aadressiandmeid ADS-i kaudu uuendada, kasutades X-tee teenuseid.

Millised on ADS-i võimalused?

Aadressipäringud
Aadressi saab otsida otse Maa-ameti geoportaali avalehel või ADS-i veebikaardi kaudu.

Infopäringuga aadressiobjekti kohta saab teada:

  • aadressiobjekti ID ja selle versiooni ADS-is;
  • objekti tunnuse päritoluregistris (katastritunnuse või ehitisregistri koodi);
  • lähi- (Kuremarja tee 8) ja täisaadressi (Harju mk, Viimsi, Pärnamäe küla, Kuremarja tee 8);
  • objekti ADS-ile esitamise aja.

Tutvu ADS-i võimalustega »

Kes kasutavad ADS-i?

Kas otseselt või kaudselt kasutab peatselt ADS-i andmeid kogu ühiskond. Avaliku teabe seaduse ja valitsuse määruse aadressiandmete süsteem rakendussätted kohustavad riiklike andmekogusid ja kohalikke omavalitsusi kasutama oma infosüsteemides ADS-i.

ADS-i eelis on alati ajakohased ametlikud aadressiandmed, mis on kõigile tasuta kättesaadavad.

ADS-i haldussüsteem loodi 2007. aasta alguses maaregistri ADS-i baasil. ADS-i haldab ja arendab Maa-amet koostöös kõigi liitujate ja tarbijatega, kes esitavad Maa-ametile oma ettepanekud.

Mõisted:

Jäta meelde

  • ADS-i kaudu tagatakse aadresside ühesugune kirjapilt.
  • ADS on kohustuslik riiklikes ja KOV-te andmekogudes.

Välja töötatud Euroopa Liidu struktuurifondide
programmi „Infoühiskonna teadlikkuse tõstmine“ raames.

Euroopa Liit

Sulge