Riigi infosüsteemi teejuht

Riigi infosüsteemi teejuht»Elu infoühiskonnas»Riigi infosüsteemi võtmepõhimõtted

Vähenda

Suurenda

Prindi

Riigi infosüsteemi võtmepõhimõtted

Riigi infosüsteemi võtmepõhimõtted on: 

  • koosvõime;
  • turvalisus;
  • avatus;
  • paindlikkus;
  • skaleeritavus.

Koosvõime

Koosvõime on infosüsteemide võime vahetada andmeid ja kasutada ühiselt informatsiooni ning teadmisi.

Koosvõime eesmärk on siduda riigi infosüsteem loogiliseks tervikuks. See tagatakse kokkulepetega andmete sisu/tähenduse, formaadi, andmevahetusprotokollide jms osas.

Turvalisus

Turvalisus on üks riigi infosüsteemide toimimise eeldusi. Riigi infosüsteemis kasutatavad lahendused peavad tagama informatsiooni konfidentsiaalsuse, autentsuse, käideldavuse ja tõestatavuse.

Avatus

Riigi infosüsteemi arendamisel eelistatakse avatud lähtekoodiga ehk vaba tarkvara, mida saab piiranguteta kasutada, kopeerida, muuta ning levitada. Vaba tarkvara eelis on ka sõltumatus tarkvaratootjatest.

Paindlikkus

Riigi infosüsteemid on orienteeritud arengule. Oluline on vältida ülisuurte „mammutsüsteemide” loomist. Selle asemel püütakse infosüsteemid koostada moodulitena, mis on omavahel seotud. Väiksemaid süsteeme saab kergemini arendada, muuta ja taaskasutada.

Skaleeritavus

Skaleeritavuse mõistetakse põhimõtet, et riigi infosüsteem on laiendatav süsteemi ennast muutmata, ka tarkvaraliselt. See tähendab, et teenust osutav süsteem on jätkusuutlik ja areneb koos tegeliku kasutamisvajadusega.

Loe riigi infosüsteemide võtmepõhimõtetest täpsemalt järgmistest dokumentidest:

Andmekaitse

Riigi infosüsteemi turvalisusega on tihedalt seotud vajadus kaitsta kogutud andmeid. Tavaliselt peetakse andmekaitse all silmas vaid andmete konfidentsiaalsust. Tegelikult koosneb andmekaitse kolmest võrdselt tähtsast komponendist: 

  • andmete käideldavus;
  • andmete terviklus;
  • andmete konfidentsiaalsus.

Käideldavus tähendab andmete õigeaegset ja mugavat kättesaadavust ning kasutatavust. Andmeid peab kasutada saama nii volitatud inimene kui  andmetöötlusprotsess. Vastavalt kasutaja soovile peab olema võimalik andmeid kasutada erinevates vormingutes.

Tervikluse all mõistetakse andmete põhinemist algallikal ning veendumust, et need pole hiljem muutunud või neid pole volitusteta muudetud. Andmed peavad olema terviklikud, õiged ja sidusad. Oluline on ka andmete muutmise jälitatavus. Peab olema tuvastatav, kes, millal ja miks andmeid sisestas, muutis või kustutas.

Konfidentsiaalsus tähendab, et andmeid peavad saama käidelda vaid selleks volitatud inimesed ja protsessid.

Andmekaitse Inspektsioon (AKI) on Justiitsministeeriumi valitsemisalas tegutsev sõltumatu järelvalveasutus. AKI korraldab isikuandmete kaitse seaduse, avaliku teabe seaduse ning isikuandmete töötlemist ja üldiseks kasutamiseks mõeldud teabe avalikustamist ja juurdepääsu sätestavate õigusaktide täitmist.

Mõisted:

Pea meeles

  • Riigi infosüsteemi võtmepõhimõtete eesmärk on tagada riigi infosüsteemi tõrgeteta toimimine ning selle loogiline ja terviklik ülesehitus.

Välja töötatud Euroopa Liidu struktuurifondide
programmi „Infoühiskonna teadlikkuse tõstmine“ raames.

Euroopa Liit

Sulge