Teksti suurus

Reavahe

Kontrastsus
Seaded

 

EL sf programm "Infoühiskonna teadlikkuse tõstmine"

RIA viib ellu Euroopa Liidu struktuurifondidest rahastatud programmi „Infoühiskonna teadlikkuse tõstmine“. Selle eesmärk on suurendada olemasolevate elektrooniliste lahenduste kasutatavust ja soodustada uute e-teenuste teket. Lisaks teavitatakse inimesi sellest, kuidas arvutit turvaliselt kasutada.

Programmi rahastatakse Euroopa Regionaalarengu Fondist. Selle kogumaht on 4 808 350 eurot ja tegevused viiakse läbi aastatel 2007–2015.

Programmi tegevused on suunatud:

  1. e-teenuste tänastele ja tulevastele tarbijatele (eelkõige Eesti elanikud);
  2. e-teenuste loomisega seotud osapooltele (avalik sektor, poliitikakujundajad, ettevõtjad);
  3. ühiskonna arvamusliidritele ja meedia esindajatele;
  4. välismaa avalikkusele.

Tegevuste tulemusena muutuvad inimesed teadlikumaks sellest, et e-lahendused teevad elu lihtsamaks ning nende kasutamine on turvaline.

Põhitähelepanu pööratakse järgmistele teemadele:

  1. riigiportaali eesti.ee tutvustamine – riigiportaali eesti.ee teavituskampaaniate eesmärk on suurendada potentsiaalsete kasutajate teadlikkust portaali olemasolust ning võimalustest. Sihtgrupid on e-teenuste loomisega seotud osapooled aga ka tarbijad, arvamusliidrid ning meedia esindajad.
  1. riigi infosüsteemi võimaluste tutvustamine – riigi infosüsteemi võimalusi tutvustatakse poliitikakujundajatele, ametnikele, ettevõtjatele ja arvamusliidritele. Teadlikkus riigi loodud avalikest e-teenustest ning kogu infosüsteemist aitab parandada kodanike teenindamist. Programmi abil korraldatakse koolitusi, seminare ja infopäevi.
  1. turvateadlikkuse suurendamine – üldise turvateadlikkuse tõstmiseks teavitatakse Eesti elanikke arvuti kasutamisega kaasnevatest ohtudest ning võimalustest end nende eest kaitsta. Selleks korraldatakse infopäevi avalikule sektorile. Samuti korraldatakse üleriigilisi teavituskampaaniaid, milles tutvustatakse interneti kasutamisega seotud riske ning kaasatakse inimesi ennetustegevusse.

Meetme rakendusasutus on Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium ning elluviija Riigi Infosüsteemi Amet.


Kas said vastuse oma küsimusele?

Vaata lisaks

Lisatud 10.01.2012
Uuendatud 05.03.2015

Tagasi avalehele