Language switcher

Sa oled siin

SKA pressiteade: Uus e-teenus ühendab neli erinevat peretoetuse ja hüvitise taotlust

Sotsiaalkindlustusamet ühendab uue lähenemisega neli teenust üheks Peretoetuste ja hüvitiste koondtaotluse e-teenuseks, mille keskmes on laps ja talle riigi poolt ettenähtud toetused. Peretoetuste ja hüvitiste koondtaotlus on suunatud 250 000 Eesti lapsele ja nende peredele.

Sotsiaalkindlustusameti peadirektori Juta Saareveti sõnul oleme kõik ühel või teisel moel seotud Sotsiaalkindlustusametiga – lapse sünni- ja peretoetused, pensionid ja hüvitised, ohvriabi ja matusetoetus ning paljud teised teenused, millega amet esindades riiki elanikkonda teenindab.

„Hõlbustamaks inimeste suhtlemist riigiametitega on loodud e-teenuseid, mis ei pruugi alati olla tõeliselt kliendikesksed. Peretoetuste ja hüvitiste koondtaotlus on aga loodud lähtudes lapsest – lapsevanem või hooldaja valib ise toetuste hulgast need, millele tal on õigus ja mida ta oma lapsele soovib taotleda, mitte vastupidi, kus ettenähtud toetusega seotakse laps,“ selgitas Juta Saarevet.

Loodud teenuselahendus võimaldab edukalt taotleda korraga nii ühte kui ka mitut erinevat hüvitist ja toetust ning täita samaaegselt mitme sama pere lapse taotlused. Esitades taotluse riigiportaalis eesti.ee ja olles suunanud oma @eesti.ee igapäevasele e-posti aadressile, saadetakse taotluse esitajale elektrooniline teade, kui menetlusotsus on tehtud.

Sotsiaalministeeriumi asekantsleri Ain Aaviksoo sõnul on taolise laiapõhjalise teenuse väljatöötamise taga mitme erineva ametkonna tihe koostöö. „Teenuse loomisel lähtuti inimese, mitte ühe ameti vajadustest ja see nõudis koostööd kõikidel tasanditel – juhid, IT-inimesed, arendajad, klienditeenindajad jt,“ lisas Aaviksoo.

Teenusearendusse olid kaasatud Riigi Infosüsteemi Amet, Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium, Sotsiaalkindlustusamet, Sotsiaalministeerium ja ADM Interactive OÜ ning projekti rahastati Euroopa Sotsiaalfondist.

Peretoetuste ja hüvitiste koondtaotlus ühendab endas vanemahüvitise, peretoetuste ja kohustusliku kogumispensioni täiendavate sissemaksete taotlemise ning peretoetustest ja/või kogumispensioni sissemaksetest loobumise. Peretoetuste hulka kuuluvad ühekordsed toetused nagu sünnitoetus ja lapsendamistoetus, igakuiselt makstav lapsetoetus, üksikvanema lapse toetus, lapsehooldustasu, eestkostel või perekonnas hooldamisel oleva lapse toetus, ajateenija või asendusteenistuja lapse toetus, seitsme- ja enamalapselise pere vanema toetus ja elluastumistoetus.

Link teenusele: www.eesti.ee/est/teenused/kodanik/perekond_1/vanemahuvitise_peretoetuste_ja_kogumispensioni_sissemaksete_taotlemine »

Sotsiaalkindlustusamet on Sotsiaalministeeriumi valitsemisalas tegutsev valitsusasutus, mis moodustati 1. veebruaril 1993. Sotsiaalkindlustusamet on suurima eelarvega valitusasutus Eestis, kes täidab õigusaktidest tulenevaid ülesandeid oma tegevusvaldkonnas ning esindab oma ülesannete täitmisel riiki. Ameti roll ühiskonnas on  kindlustada inimesi seaduses ettenähtud pensionide, toetuste ja hüvitistega; määrata ja maksta elatisabi; tuvastada puude raskusastet ja puudest tulenevaid lisakulusid; tuvastada püsivat töövõimetust; tagada ja rahastada rehabilitatsiooniteenuse ja erihoolekandeteenuste osutamist ning osutada ohvriabi- ja lepitusteenust. Amet jaguneb 13 üksuseks, millest klienditeeninduse üksus koondab endasse 17 klienditeenindust üle Eesti.

Riigiportaali eesti.ee külastas 2014. aastal  401 316 unikaalset külastajat. Tänase seisuga on eesti.ee portaalis 813 teenust, mis mõeldud kodanikele, ettevõtjatele ja ametnikele. E-teenustest kõige populaarsem oli „Minu asjad“, mida vaadati üle 700 000 korra. 2014. aastal lisandus portaali 59 uut teenust, mille seas oli kõige populaarsem Sotsiaalkindlustusameti „Taotlus töövõimetuspensioni saava töötaja sotsiaalmaksu tasumise“ teenus. Seda teenust külastasid sisse logimata ja sisse loginud kasutajad 52 564 korda. 2014. aastal oli keskmine külastuse aeg üle 5 minuti.

Vt lisainfot www.sotsiaalkindlustusamet.ee », www.eesti.ee »

Veel uudiseid samal teemal

06.10.2021

MKM: Riik võtab uuel aastal ette digiriigi taakvara probleemi

6.10.2021 – Ettevõtlus- ja infotehnoloogiaminister Andres Suti sõnul keskendub riik järgmisel aastal riigi oluliste infosüsteemide uuendamisele ja ülalhoiu tagamisele, et vähendada küberturbe riske ja tagada digiriigi jätkusuutlikkus. Selleks eraldati 2022. aasta riigieelarvest täiendavad 14,4 miljonit eurot.

01.10.2021

Riik otsib partnerit, kes analüüsiks Euroopa ühtse digivärava teenuste statistika ja tagasiside lahendusi

1.10.2021 – Euroopa Liit on võtnud eesmärgiks muuta EL-sisene asjaajamine kodanikele ja ettevõtjatele palju lihtsamaks. Selle visiooni ellu viimiseks peavad liikmesriigid astuma mitu sammu. Eesti otsib äsja avalikustatud hankega partnerit, kes aitaks paremini (sh võimalusel automatiseeritult) Euroopa Liidu ühtse digivärava (ehk SDG) määrusele kohalduvate teenuste statistikat ja tagasisidet hallata (sh koguda, töödelda ja edastada).