Language switcher

Sa oled siin

RTK: Riigi Infosüsteemi Ameti eurotoetusi saab 1. juunist taotleda Riigi Tugiteenuste Keskusest

Riigi Infosüsteemi Amet annab 1. juunil Riigi Tugiteenuste Keskusele (RTK) üle toetusteenuste ülesanded. See tähendab, et infoühiskonna edendamiseks mõeldud eurotoetusi saab nüüdsest taotleda RTK kaudu. Toetusteenuse üleminek on osa riigireformi elluviimise kavast, mis näeb ette üleminekut ühtsele toetuste rakendusteenusele. Selle eesmärk on muuta riigivalitsemist tõhusamaks, vähendada dubleerimist, hoida kokku kuludes ning samaaegselt tõsta tugiteenuste kvaliteeti.

Riigi Tugiteenuste Keskuse peadirektori asetäitja Martin Karro sõnul toimub muudatus seetõttu, et eurotoetusi saaks tõhusamalt kasutada. „Me loome ühtset toetuste rakendusteenust, mis muudab toetusrahade kasutuselevõttu kiiremaks ja soodsamaks. Et suurendada struktuuritoetuste positiivset mõju Eestile, tuleb vähendada toetuste rakendussüsteemi killustatust,“ selgitas Karro.

RTK jaoks ei ole tegemist esimese toetusteenuste liitumisega. Möödunud aastal liideti sihtasutuste Archimedes ning Innove toetuste rakendusüksused ning selle aasta 1. aprillil toodi RTKsse transporditoetused Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Ametist.

„Kõik senised liitumised on toimunud sujuvalt ning avaldanud positiivset mõju. Näiteks toetuste taotleja jaoks oleme muutnud elu lihtsamaks, sest ta saab kõik vajalikud toetused ühest asutusest ja ühtsete reeglite alusel,“ rääkis Karro.

Riigi Infosüsteemi Ameti (RIA) peadirektori Margus Noormaa sõnul on teenuste üleandmine olnud sujuv kahel põhjusel. „Esiteks on sujuvalt toimunud ülemineku põhjus see, et meie kolleegid on toetusi rakendanud väga hoolsalt ja tublilt. Sestap ei ole Riigi Tugiteenuste Keskusele üle antavate teenuste juures murekohti,“ rääkis Noormaa. „Teiseks on RTK teenuste liitmise protsessi enda jaoks varasemalt sisse töötanud ning seetõttu suutnud kõikvõimalikke probleeme ennetada,“ lisas ta.

RIA senistele toetuse saajatele toetusteenuste liigutamine ühest asutusest teise suuri muudatusi kaasa ei too. RTKga liituvad ka infoühiskonna valdkonna toetustega tegelenud spetsialistid, mistõttu jäävad paljudele toetuse saajatele ka kontaktisikud samaks.

RTKga liidetavate Euroopa Liidu struktuurivahendite toetuse summa maht on 192 miljonit eurot, millest tänaseks on välja makstud ligi 63%. See tähendab, et alates 1. juunist rakendab RTK kokku 2,68 miljardit eurot EL struktuurivahendeid ehk ligikaudu 72% kõikidest struktuurivahenditest Eestis. Info RIAst üle toodud toetuste kohta leiab RTK kodulehel ».

Riigi Tugiteenuste Keskuse pressiteade 31. maist 2021

Veel uudiseid samal teemal

19.05.2021

Kevadtormi osana korraldab RIA koos Elisa, Tele2 ja Teliaga küberõppuse

19.5.2021 – Digilahendustest tulvil Eesti julgeolek sõltub iga päev üha rohkem küberturvalisusest. Sestap korraldab RIA ühes partneritega täna Eesti telekommunikatsiooni ettevõtetele õppuse Kübertorm, mis mängib kokku Kaitseväe suurõppuse Kevadtormiga.

07.04.2021

RIA küberturvalisuse aastaraamat võtab kokku mõjukamad juhtumid küberruumis

07.04.2021 – Riigi infosüsteemi amet (RIA) kirjutab värskes küberturvalisuse aastaraamatus möödunud aasta rekordarv õngitsustest, ummistusrünnakutest, Emotet pahavarast ja ministeeriumeid tabanud küberrünnakutest. Intsidentide kõrval saab lugeda COVID-19 mõjust Eesti küberruumile, RIA suuremast rollist valimistel ning tutvuda uue Eesti infoturbestandardiga ja olulisemate arengutega rahvusvahelises küberkoostöös. Aastaraamatuga saab tutvuda RIA kodulehel (PDF).