Language switcher

Sa oled siin

Riik seob inimese eesti.ee postkasti tema rahvastikuregistris olevate kontaktandmetega

Valitsus kiitis heaks ettevõtlus- ja infotehnoloogiaminister Andres Suti ettepaneku Eesti teabevärava eesti.ee määruse muutmiseks, et edaspidi saaks edastada inimestele eesti.ee kaudu teavitusi nende rahvastikuregistris ametlike kontaktandmetena olevatele e-posti aadressidele ja telefoninumbritele.

„Seni oli meil olukord, kus riigil on rahvastikuregistris inimeste kontaktandmed olemas, aga meil puudub võimalus neile isegi eluliselt vajalikku infot edastada, kui ta pole enda eesti.ee postkasti edasi suunanud. Uuendatud määrusega muudame suunamise automaatseks, et teave nagu näiteks kutse vaktsineerimisele või teavitus juhtimisõiguse aegumisest jõuaks inimesteni lihtsamini ja kiiremalt. Vaktsineerimisele kutsumine näitas, et varasem praktika, kus inimene peab ise enda eesti.ee postkasti edasi suunama, ei taga piisavalt operatiivset infovahetust. Seetõttu lahendame nüüd kiirelt pudelikaela ära, sealhulgas andmete ühekordse küsimise põhimõtet rakendades,“ selgitas minister Andres Sutt.

Edaspidi jõuavad riigi teavitused ka nende inimesteni, kes ise pole oma eesti.ee postkasti ümber suunanud või seni eesti.ee keskkonnas oma kontakttelefoni esitanud, kuid kelle e-posti aadress või telefoninumber on olemas tema ametliku kontaktina rahvastikuregistris.

„Kuna kriisi oludes on just vaktsineerimisega seotud info edastamisega kiire, tegime ka selle muudatuse kiireloomulisena, aga sellest võidame ka edaspidi. Inimese jaoks muutub riigiga asjaajamine ja suhtlus veelgi lihtsamaks ja riigina jõuame infoga paremini ja rohkemate inimesteni,“ kinnitas minister.

Riigi Infosüsteemi Ameti peadirektori asetäitja Margus Armi sõnul oli seni teabeväravas oma e-posti aadressi ümber suunanud 434 000 inimest. „Nende inimeste puhul, kes aga ametlikku e-posti aadressi ümber suunanud pole ega ole ka SMSi teel toimivat teavitusteenust aktiveerinud, on tõsine oht, et asutuste olulised teavitused ei jõua kas üldse või piisavalt kiiresti kohale,“ selgitas Arm. Tema hinnangul on eesti.ee postkasti sidumine rahvastikuregistrisse kantud andmetega inimeste jaoks kõige vähem koormav ja ka tehniliselt kiiresti teostatav. „Muudatuse järgselt ei pea inimesed ise @eesti.ee postkasti suunama. Küll aga peaks ta üle kontrollima, kas teavitused suunatakse e-posti aadressile, mida inimene ka veel kasutab.“

Inimesele jääb ka edaspidi endale õigus esitada teavituste kättesaamiseks muud kontaktandmed, tehes teabeväravas vastavad muudatused.

Veel uudiseid samal teemal

06.10.2021

MKM: Riik võtab uuel aastal ette digiriigi taakvara probleemi

6.10.2021 – Ettevõtlus- ja infotehnoloogiaminister Andres Suti sõnul keskendub riik järgmisel aastal riigi oluliste infosüsteemide uuendamisele ja ülalhoiu tagamisele, et vähendada küberturbe riske ja tagada digiriigi jätkusuutlikkus. Selleks eraldati 2022. aasta riigieelarvest täiendavad 14,4 miljonit eurot.

01.10.2021

Riik otsib partnerit, kes analüüsiks Euroopa ühtse digivärava teenuste statistika ja tagasiside lahendusi

1.10.2021 – Euroopa Liit on võtnud eesmärgiks muuta EL-sisene asjaajamine kodanikele ja ettevõtjatele palju lihtsamaks. Selle visiooni ellu viimiseks peavad liikmesriigid astuma mitu sammu. Eesti otsib äsja avalikustatud hankega partnerit, kes aitaks paremini (sh võimalusel automatiseeritult) Euroopa Liidu ühtse digivärava (ehk SDG) määrusele kohalduvate teenuste statistikat ja tagasisidet hallata (sh koguda, töödelda ja edastada).