Language switcher

Sa oled siin

Riik otsib partnerit, kes analüüsiks Euroopa ühtse digivärava teenuste statistika ja tagasiside lahendusi

Euroopa Liit on võtnud eesmärgiks muuta EL-sisene asjaajamine kodanikele ja ettevõtjatele palju lihtsamaks. Selle visiooni ellu viimiseks peavad liikmesriigid astuma mitu sammu. Eesti otsib äsja avalikustatud hankega partnerit, kes aitaks paremini (sh võimalusel automatiseeritult) Euroopa Liidu ühtse digivärava (ehk SDG) määrusele kohalduvate teenuste statistikat ja tagasisidet hallata (sh koguda, töödelda ja edastada).

"Kui inimene on kunagi pidanud asju ajama Euroopa Liidu riikide teenustes, siis ta koges suure tõenäosusega seda, kui keeruline võib olla teises kultuuri- ja seadusruumis asjakohast teavet ja teenuseid üles leida. On ebaefektiivne ja Eesti elanike jaoks ka harjumatu asjakohaste ametite külastamine. See on väga hea, et EL võttis ette tee sellist killustatust ühtlustada," ütles riigi infosüsteemi ameti peadirektori asetäitja Margus Arm.

Selleks, et konkreetse määruse alla minevate Eesti riigiasutuste teenuste statistikat vastavalt ELi nõuetele analüüsida, paremini koguda ja hallata, kuulutas RIA välja hanke. "Partner peaks lisaks eelmainitule töötama välja ka lahenduse, kuidas me seda kõik teha võiksime," lisas Arm. "Kui töötame välja keskse lahenduse, kuidas statistikat koguda ja edastada, siis saame ka väärtuslikku infot, kuidas konkreetseid teenuseid kasutajate jaoks paremaks muuta. Meie hanke eesmärk on ka see, et e-teenuste kvaliteet paraneks ja inimesed oleksid teenustega rahul."

Hangitava töö tulemusel peab valmima analüüs koos optimaalse lahenduse skemaatilise visuaaliga. Analüüs käsitleb nii olemasolevat olukorda kui ka võimalike tulevikualternatiivide võrdlust, pakkudes alternatiividest välja kõige sobilikuma lahenduse.

Rohkem infot riigihanke kohta leiab riigihangete registrist (hanke viitenumber 3515696 »). Pakkumuste esitamise tähtaeg on 21. oktoober kell 15.00.

Analüüsi rahastatakse Euroopa Regionaalarengu Fondist.

Your Europe portaal

Your Europe portaal on Euroopa ühtne digivärav – lihtne, kiire ning ühine info ja teenuste juurdepääsupunkt Euroopa Liidu kodanikele ja ettevõtetele, kes soovivad elada või tegutseda mõnes teises Euroopa riigis. Selleks, et Your Europe päriselt aitaks ELi kodanikel asju väljaspool koduriiki ajada, töötab Euroopa Liit välja lahendust, mis tagaks ligipääsu teenustele ning informatsioonile, kuidas neid kasutada, liikmesriikide emakeeltes ja inglise keeles. Digivärava loomise aluseks on SDGR määrus ».

Kui portaali edasiarendused saavad valmis, siis saab piiriüleselt ja veebist esitada esialgse avalduse riiklikku kõrgkooli astumiseks, registreerida aadressi muutuse, teavitada majandustegevusest ning taotleda majandustegevusega seotud lubasid.

Veel uudiseid samal teemal

06.10.2021

MKM: Riik võtab uuel aastal ette digiriigi taakvara probleemi

6.10.2021 – Ettevõtlus- ja infotehnoloogiaminister Andres Suti sõnul keskendub riik järgmisel aastal riigi oluliste infosüsteemide uuendamisele ja ülalhoiu tagamisele, et vähendada küberturbe riske ja tagada digiriigi jätkusuutlikkus. Selleks eraldati 2022. aasta riigieelarvest täiendavad 14,4 miljonit eurot.

13.08.2021

MKM: Valitsus eraldas pool miljonit RIA tehnoloogiavõla vähendamiseks

13.8.2021 – Valitsus otsustas eile eraldada valitsuse reservist Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumile 500 000 eurot täiendavateks investeeringuteks riigiportaali eesti.ee vananenud infosüsteemide kiirkorras uuendamiseks ja vajadusel sulgemiseks ning küberintsidentide ennetamiseks.