Language switcher

Sa oled siin

Riigi Infosüsteemi Amet võtab vastu struktuuritoetuse taotlusi jooksvasse taotlusvooru „Kultuuripärandi digiteerimine“

Taotlusvoorust antava toetuse eesmärgiks  on kultuuriministri 26.02.2018.a käskkirja nr 37 „Kultuuripärandi digiteerimine 2018-2023 tegevuskava kinnitamine“ alusel ressursisäästlik digiteerimine, ühtselt säilitamine ja avalikult kättesaadavaks tegemine.

Toetust võivad taotleda kultuuriministri poolt kultuuripärandi digiteerimise tegevuskavas kinnitatud sihtasutused ja avalik-õiguslikud juriidilised isikud. 

Taotlusvooru kogumaht on 1 500 000 eurot. Projekti maksumus on kuni 500 000 eurot. Projekti toetuse osakaal on kuni 85% (kaetakse Euroopa Regionaalarengu Fondi vahenditest). Toetuse saaja kohustuslik omafinantseering on vähemalt 15%.

Taotlusi saab esitada struktuuritoetuse e-keskkonnas taotlusvooru „Kultuuripärandi digiteerimine“.

Taotluse ettevalmistamisel ja esitamisel tuleb lähtuda majandus- ja taristuministri 15. aprilli 2015. a määrusest nr 31 „Avalike teenuste pakkumise arendamiseks toetuse andmise tingimused ja kord”.

Lisainfot vooru kohta saab siit. Küsimuste korral kirjutage aadressil ria@ria.ee.

Taotluste vastuvõtmine lõpetatakse, kui esitatud taotluste kogumaht ulatub 1 500 000 euroni. Taotluste vastuvõtmise lõpetamisest teavitatakse taotlejaid RIA veebilehel.

Veel uudiseid samal teemal

23.05.2019

Struktuuritoetuste taotluste vastuvõtt kolme jooksvasse vooru lõppeb 23. juunil

Kuni 23. juunini 2019 võtab RIA vastu struktuuritoetuse taotlusi jooksvasse taotlusvooru „Avaandmete ja andmeanalüüsi kasutuselevõtu edendamine“, "E-residentidele suunatud avalike teenuste kaasajastamine" ja „Sotsiaalkaitse avalike teenuste kaasajastamine“.

16.05.2019

Lõppes taotluste vastuvõtt REGREL projekti jooksvasse vooru

16.05.2019 – Jooksva taotlusvooru „Registripõhine statistika tootmiseks vajalike teenuste kaasajastamine“ esitatud toetuse taotluste maht on saavutanud vooru jaoks eraldatud piirmäära 2,8 miljonit eurot ning seetõttu on taotluste vastuvõtt taotlusvooru lõpetatud.