Language switcher

Sa oled siin

RIA analüüsi tulemusel selgub, kuidas võiks tulevikus riigiga juturoboti abil suhelda

Riigi Infosüsteemi Amet (RIA) alustab riigi keskse juturoboti tehnilist eelanalüüsi, et parandada riigi klientide jaoks asutuste vahelise teeninduse kiirust ja mugavust. Analüüsi käigus selgub, kas taoline juturobotilahendus on teostatav, funktsionaalne ja jätkusuutlik.

RIA teeninduse ja protsesside arendamise osakonna juhataja Kaupo Laagrikülli sõnul on riigi kliendid nii era- kui ka juriidilised isikud, kes soovivad kasutada riigi pakutud teenuseid, näiteks taotleda sotsiaaltoetuseid või registreerida oma ettevõtet. „Praegu ei ole klientidele tihti selge, kuhu tuleb erinevate teemadega riigis pöörduda, ekseldakse erinevate ametite vahel ja asjaajamine venib. Keskse juturoboti lahendus annaks klientidele võimaluse tarbida riigi teenuseid neile sobival ajal ja sobivas e-kanalis. Eestis ei ole siiani veel sellist juturobotit tehtud, mis suunab kliendi pöördumise edasi teise asutusse,“ märkis Laagriküll.

Majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi andmete juht Ott Velsberg lisas, et eesmärk on muuta avalike teenuste kasutamine ja riigiasutustega suhtlus võimalikult lihtsaks ja kasutajakeskseks. „Üleriikliku juturoboti loomine on esimene oluline samm parima digiriigi kasutajakogemuse saavutamiseks. Tänu sellele projektile on asutustel tulevikus lihtsam juturobotit kasutusele võtta, nad ei pea looma eraldiseisvaid arendusi ning nii saame vältida kulukaid dubleerivaid arendusi,“ ütles Velsberg.

Enne suuremahulist arendusprojekti tuleb luua POC (proof of concept), et detailanalüüsi käigus välja selgitada, kas keskse juturoboti loomine on võimalik ja vajalik. RIA eesmärk on luua koos arenduspartneriga tehnilise lahenduse prototüüp, mida RIA ning Politsei- ja Piirivalve Amet koostöös testima hakkavad. Lisaks tehnilisele lahendusele valmivad ka analüüsidokumendid, mis kirjeldavad hanke käigus loodavat tehnilist lahendust, selle võimekust ja võimalusi, testperioodi ajal tuvastatud probleeme ning kitsaskohti, samuti nõudeid ja soovitusi, millega tasub arvestada lahenduse edasiste eluetappide (teenuse loomise) juures.

Tulevikus saaks loodavat teenust kasutada riigi e-teeninduskeskkondades mugava teeninduskanalina, mille kaudu saab klient riigilt informatsiooni ja abi ning teha pärast autoriseerimist erinevaid toiminguid. Riigi keskne juturobot teenindaks näiteks riigiportaali eesti.ee vahendusel kõiki kliendigruppe, et parandada riigiga asjaajamise kiirust, mugavust ja kvaliteeti.

Juturoboti prototüübi loomise hange kuulutati välja 2020. aasta juunikuus, selle võitis Net Group OÜ koos Texta OÜ-ga. Juturoboti prototüüp koos analüüsiga valmib 2020. aasta lõpuks. Projekti toetati 85% ulatuses EL regionaalarengu fondist. 

Kertu Kärk
RIA kommunikatsioonijuht
58509665
kertu.kark@ria.ee

Veel uudiseid samal teemal

01.10.2020

RIA tähistab küberturvalisuse kuud

01.10.2020 – Juba kaheksandat aastat tähistatakse Euroopas oktoobris küberturvalisuse kuud, mille eesmärk on suurendada Euroopa Liidu inimeste teadlikkust võrguturvalisusest. Sel aastal pöörab RIA IT-vaatliku kampaaniaga erilist tähelepanu ettevõtete küberturvalisusele.

14.09.2020

Riigi Infosüsteemi Amet tuli välja kasutajasõbralikuma id.ee portaaliga

14.09.2020 – Riigi Infosüsteemi Amet (RIA) muutis id.ee portaali kasutajasõbralikumaks, et julgustada inimesi kasutama rohkem riigi e-teenuseid.