Language switcher

Sa oled siin

Rahvusvaheline küberkaitseõppus keskendub riigi infosüsteemide kaitsele pandeemiast mõjutatud maailmas

Foto: NATO CCDCOE

Tallinnas asuv NATO Küberkaitsekoostöö Keskus (CCDCOE) korraldab koos mitmete partneritega sel nädalal maailmas ainulaadset rahvusvahelist küberkaitseõppust Locked Shields. Õppusel osalevad eksperdid harjutavad riigi julgeoleku seisukohast oluliste küber-füüsiliste süsteemide kaitset ja kriisiolukorra kogu juhtimissüsteemi ulatuslike küberrünnete korral. Esmakordselt õppuse ajaloos suunab ka valdav osa korraldusmeeskonnast õppuse käiku distantsilt eri riikidest üle maailma.

„Vajadus selliste ainulaadsete koostööprojektide järele nagu Locked Shields on ääretult aktuaalne üleilmse pandeemia ajal, mil on distantslahenduste ja virtuaalsete süsteemide tähtsus on kasvanud koos pahatahtliku tegevusega küberruumis. Antud õppus võimaldab riikidel harjutada äärmuslikult kriitilise olukorra lahendamist võimalikult reaalsetes, aga samas turvalistes tingimustes,“ ütles küberkaitsekoostöö keskuse ülem kolonel Jaak Tarien. „Locked Shieldsi üks peamisi eesmärke on edendada koostööd NATO riikide ja teiste sarnaselt mõtlevate partnerite vahel. Me näeme õppuse näitel, kui oluline on viia kokku IT-spetsialist erasektori inseneri, kaitseväelase, õigusnõuniku ja kommunikatsioonispetsialistiga, et lõpuks käsuahelas iga tasandi juhid saaksid võimalikult kvaliteetse sisendi otsuse tegemiseks,“ lisas Tarien.

Keskuse õppuste juhi Carry Kanguri sõnul on tegu seni kõige keerukama ülesehitusega õppusega, kus kokku lööb tänavu eri rollides kaasa üle 2000 eksperdi üle maailma: „Õppust üles ehitades oleme alati lähtunud küberruumis varitsevatest ohtudest, mis on ühiskonna ja kaitseväe tegevuse seisukohast kõige haavatavamad. Sel põhjusel on ka tänavu suur fookus küber-füüsilistel süsteemidel, millest sõltub ühiskonna heaolu ja jugeolek. Näiteks rünnatakse elektrivarustussüsteeme, õhutõrjesüsteeme, veepuhastusjaama ja esmakordselt ka kaitsevägedele adekvaatset ohupilti tagavat satelliidisüsteemi.“

Eesti jaoks on osalemine LS2021 õppusel ainulaadne ja väga väärtuslik võimalus testida riiki ja elutähtsaid teenuseid tabavate küberrünnete tehnilist tõrjumist ja ulatusliku küberkriisi lahendamises vajalike käsuliinide ellukutsumist. Õppuse olustik on elutruu ja mängitakse läbi selleks spetsiaalselt ettevalmistatud keskkonnas,“ ütles RIA nõunik Lauri Aasmann, kelle juhtida on Eesti sinine meeskond.

RIA poolt komplekteeritud Eesti sinine meeskond koosneb oma ala parimatest tegijatest, kellest valdav osa on tehnilise intsidendihalduse ja kriminalistika taustaga küberkaitse eksperdid. „Kümne aastaga on LS kasvanud palju enamaks kui tehniline õppus ja sisaldab täna kogu kriisihalduse otsustamise spektrit. See tähendab, et lisaks küberrünnete tõrjumise tehnilistele oskustele pannakse proovile riigi strateegilise kommunikatsiooni tegemise võimekus, sh oskus reageerida valeinfole ja infooperatsioonidele, samuti suutlikkus kujundada kiiresti ja asjakohaselt riigi positsioon rahvusvahelise õiguse kontekstis. LS õppuse üheks suurimaks õpikohaks riikide jaoks on juhtida info liikumist küberist alguse saanud rünnetest eskaleeruvas kriisis operatiivselt ja õigeid kanaleid pidi tehnikutelt otsustajateni. Siin tulebki mängu õppuse viimane faas, kus riigi küber- ja vajadusel kõige kõrgema taseme juhtkond mängib läbi strateegilised otsused, näiteks rünnete omistamise," ütles Aasmann.

Eesti strateegiamängu tiimis on kolleegid Kaitseministeeriumist, Eesti Pangast, Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumist, KV Küberväejuhatusest, Välisministeeriumist ja Riigikantseleist.

Locked Shieldsil osalejate ülesandeks on reaalajas tegeleda erinevate riigi kaitsevõime seisukohast oluliste süsteemide vastaste küberrünnete tõrjumisega, lisaks peavad osalevad meeskonnad lahendama strateegilisi ülesandeid, viima läbi digiekspertiisi, lahendama õigusküsimusi, vastama meediapäringutele ja reageerima infooperatsioonidele. Iga-aastane õppus on osalevate riikide ja rahvusvaheliste asutuste jaoks tänavu erakordselt asjakohane üleilmse pandeemia tõttu, kuna kasvanud on nii digitaalsete süsteemide ja distantslahenduste osakaal ühiskonnaelu korraldamises kui ka pahatahtlik tegevus küberruumis.

Sel aastal 30 riiki hõlmav õppus on alates 2010. aastast toimunud valdavalt virtuaalselt, kuna osalevad „sinised tiimid“ (ekspertide meeskonnad, keda koolitatakse) on alati osalenud oma koduriikidest. Tänavu on veel erakordne, et ka enamus õppust korraldavast meeskonnast, kes tavapäraselt kogunes Tallinnas, suunab sel kevadel õppuse käiku eri riikidest üle maailma. Tulemuseks on kõige keerukam ja globaalsem Locked Shields, mis seni on korraldatud.

Locked Shieldsi 2021. aasta stsenaariumi järgi satub väljamõeldud saareriik Berylia ühiskonnaelu tugevalt mõjutanud pandeemiale järgnevas olustikus ulatuslike küberrünnete alla. Õppus erineb teistest omataolistest maailmas selle poolest, et ei lahendata mitte üksnes valmisülesandeid, vaid kaitstakse õppuseks spetsiaalselt püsti pandud reaalmaailma tsiviil- ja militaar süsteemidega sarnaseid arvutisüsteeme vastasmeeskonna intensiivsete ja lakkamatute rünnete eest.

2021 aastal korraldab NATO Küberkaitsekoostöö õppust seni suurima partnerite ringiga üle maailma. Lisaks keskuse osalisriikidele panustavad õppuse õnnestumisse NATO, Kaitseministeerium, Kaitsevägi, Siemens, Ericsson, TalTech, Sihtasutus CR14, Bittium, Clarified Security, Arctic Security, Cisco, Stamus Networks, SpaceIT, Sentinel, the Financial Service Information Sharing and Analysis Center (FS-ISAC) ja paljud teised.

NATO Küberkaitsekeskus
Riigi Infosüsteemi Amet 

Veel uudiseid samal teemal

29.04.2021

Eesti küberruumi ülevaade: Microsoft Exchange’i haavatavus seadis Eestis ohtu vähemalt 80 meiliserverit

29.04.2021 – Tehnoloogiahiid Microsoft avalikustas 2. märtsil tõsise haavatavuse oma meiliserveri tarkvaras. Kurjategijad lõid pärast nõrkuse ilmsiks tulemist tööriistad, kuidas nõrkust ära kasutada ja kaitseta servereid leida, ning neil oli võimalik pääseda ligi kogu serverile, sealhulgas e-kirjadele ja salasõnadele.

28.04.2021

Olukord küberruumis – märts 2021

28.04.2021 – Märtsis registreerisime 172 intsidenti, mis on keskmisest madalam hulk.