Language switcher

Sa oled siin

MKM, RIA ja RVT sõlmisid koostöölepingu e-valimiste küberturvalisuse korraldamiseks

Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium (MKM), Riigi Infosüsteemi amet (RIA) ja riigi valimisteenistus (RVT) sõlmisid koostöölepingu, et määrata kindlaks asutuste vahelised ülesanded elektroonilise hääletamise korraldamiseks ja valimiste küberturvalisuse tagamiseks.

Väliskaubandus- ja infotehnoloogiaminister Raul Siemi hinnangul on e-valimiste küberturvalisus riikliku tähtsusega küsimus ja rollide ja ülesannete jaotus eri asutuste vahel peab selgelt paigas olema. „MKM vastutab küll riigi küberturbe-alase poliitika kujundamise eest, kuid e-valimiste osas olid vajalikud hoovad seni puudu. Koostööleping paneb täpselt paika, kes mille eest vastutab. Nii tagame e-valimiste infosüsteemide turbe sisulisema ja laiapõhjalisema järelevalve, mis tõstab oluliselt infosüsteemide turvalisuse taset ning sellega seotud protsesside usaldusväärsust ning läbipaistvust,“ ütles Siem.

Lepingu järgi saab MKMi peamiseks ülesandeks hiljemalt tänavu 1. oktoobriks valimiste infosüsteemi (VIS3) ja elektroonilise hääletamise infosüsteemi (EHS) küberturvalisuse auditi ja analüüsi teostamine ning Vabariigi Valimiskomisjonile enne valimisi hinnangu esitamine, kas 2021. aasta kohalike omavalitsuste volikogude valimise küberturvalisuse nõuded on nii VIS3 kui EHS osas täidetud ning turvameetmed asjakohased ja korrektselt rakendatud.

RVT ülesanne on EHS-i arendamine ja haldamine, samuti süsteemi turvatestimise korraldamine ja riskianalüüsi läbiviimine. Lisaks töötleb valimisteenistus e-hääletamisega seotud valimiste andmeid. Valijate ja e-hääletuse korraldusega seotud osapoolte küsimustele vastamist korraldab samuti RVT. Ka valimiste veebilehe » arendamine ja selle sisu haldamine on valimisteenistuse ülesanne. Lepinguga kohustub RVT hiljemalt 1. juuniks 2021 läbi viima tehnilise ja õigusliku analüüsi näobiomeetria abil valija tuvastamise võimalikkusest. Juhul kui analüüsi tulemusest nähtub valija näobiomeetrilise tuvastamise teostatavus, tuleb valimisteenistusel koostada tegevuskava selle kasutuselevõtuks. Riigi valimisteenistuse juhi Arne Koitmäe sõnul on koostöö MKMi ja RIAga olnud tihe ja konstruktiivne. „Kolmepoolne lepe paneb kõigi osapoolte vastutuse selgelt paika ja kindlustab sujuva koostöö sügiseste kohalike omavalitsuste valimiste korrektseks läbiviimiseks,“ ütles Koitmäe.

RIA toetab RVTd tehnilistes küsimustes ning kõige tähtsam ülesanne on korraldada VIS3 ja sellega seotud veebide tehnilist arendamist. RIA osutab ka nende süsteemide majutus- ja haldamisteenust. „Üheks meie ülesandeks on kogu aeg olnud pidev süsteemide kontrollimine ja turvatestimine ning logimine, veendumaks, et kõik lahendused oleksid turvalised,“ ütles RIA valimiste infosüsteemide arenduse osakonna juht Alo Einla.

RIA ülesandeks saab ka valimiste küberturvalisuse alaste teavitustegevuste korraldamine ning näobiomeetria abil valija tuvastamise tehnilise ja õigusliku teostatavuse analüüsi tellimiseks hankelepingu sõlmimine. „RIA ja riigi valimisteenistuse koostöö on olnud pikk ja viljakas. Värske leping pani paika konkreetselt iga asutuse rolli ning MKMi panus võimaldab suuri ja olulisi samme hõlpsamalt ellu viia. Alati on hea, kui e-valimised ja selleks kasutatavad tehnoloogiad ja turvalisus saavad palju tähelepanu, sest nii saab asju veel paremini teha,“ lisas Einla.

Minister Siemi sõnul on tal hea meel, et kõik osapooled on olnud koostööaltid ning tihedate arutelude tulemusel on jõutud lepinguni. „Usun, et sellest koostööst sünnib kasu kõigile Eesti elanikele ja valijatele, sest e-valimised on meie digiriigi kroonijuveel ja peame selle usaldusväärsuse tagama parimal võimalikul tasemel. Soovin selleks kõigile osapooltele edu!“ ütles Siem lõpetuseks.

Lepingut kohaldatakse 2021. aastal toimuvate kohaliku omavalitsuse volikogu valimiste läbiviimisel. MKM korraldab lepinguga ettenähtud kohustuste täitmiseks vajalike eelarvevahendite üleandmise pooltele hiljemalt 15. veebruariks 2021.

Laura Laaster
MKM, avalike suhete osakonna nõunik
Tel 518 9611
laura.laaster[@]mkm.ee

Majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi pressiteade, 25. jaanuar 2021

Veel uudiseid samal teemal

20.09.2022

RIA: küberrünnakud meediamajade vastu kasvasid

21.09.2022 Riigi infosüsteemi amet (RIA) koostas neile teatatud andmete põhjalt ülevaate Eesti meediaportaale tabanud küberrünnakutest. Võrreldes kahe eelmise aastaga on mõjuga küberrünnakute arv tõusnud.

08.09.2022

Olukord küberruumis – august 2022

Augustis registreerisime 252 mõjuga intsidenti, mis on viimase poole aasta kõige kõrgem näitaja.