Language switcher

Sa oled siin

MKM: Esimene eesti.ee ettevõtja digivärava teenus leidis tegija

Riigi Infosüsteemi Amet (RIA) sõlmis hankelepingu osaühinguga Proud Engineers, mille eesmärk on viia läbi analüüs ettevõtete jaoks riigiportaali eesti.ee volituste haldamise süsteemi lahenduse leidmiseks. Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi ja RIA eesmärk on koondada kogu ettevõtjatele vajalik info ja teenused riigiportaali eesti.ee.

Ettevõtlus- ja infotehnoloogiaminister Andres Suti sõnul on see esimene samm esimese ettevõtja sündmusteenuse valmimiseks. „Eesmärk on pakkuda ettevõtjatele kogu vajalikku infot ja teenuseid ühtselt ja ühest kohast ning seda riigiportaalist,“ rääkis Sutt. Tema sõnul tähendab praegune killustunud süsteem ettevõtjate jaoks suurt ajalist ja seeläbi ka rahalist kulu. „Ettevõtja jaoks on aeg üks olulisemaid ressursse ja iga minut või tund, mille aitame tal info leidmiselt, või taotluste ja aruannete täitmiselt säästa, on aeg, mille ta saab suunata oma äritegevusse.“

Ettevõtjate sündmusteenuste programmi raames luuakse riigiportaali eesti.ee ettevõtjatele mõeldud digivärav, et lihtsustada ettevõtjate suhtlust riigiga, vähendada ettevõtjate halduskoormust ning koondada ettevõtjatele suunatud avaliku sektori poolt pakutavad teenused ja informatsioon nii tegutsevatele kui alustavatele ettevõtjatele ühte kohta.

RIA peadirektori asetäitja riigi infosüsteemi alal Margus Armi sõnul luuakse koos Proud Engineersiga kaardistus ja kontseptsioon, kuidas tekitada ettevõtte esindajale keskne ülevaade volitustest ja neid volitusi ühest kohast hallata. „Ettevõtte esindaja ei suhtle riigiga ainult ise, tihti volitab ta selleks oma töötajaid. On väga oluline, et ettevõtte juht omaks head ülevaadet sellest, kes kus keskkonnas volitatud on. Eriti oluliseks muutub see siis, kui volitatud isik peaks muutuma või ettevõttest lahkuma. Kindlasti maandab selline ülevaade ka personaliga seotud riske ning teeb riigiga suhtlemise kiiremaks ja mugavamaks,“ märkis Arm.

Esimeste tööde eesmärk on kaardistada ettevõtjaid puudutavate avalike asutuste süsteemide ülene volituste, rollide ja pääsuõiguste hetkeolukord, ettevõtjate vajadused ja neile pakutavad lahendused. Tehtavate tööde käigus analüüsitakse nii olemasolevaid kui ka uusi võimalikke süsteeme, millele määratakse ettevõtjate ja asutuste toimimisloogikast lähtuvalt nii ärilised kui tehnoloogilised nõuded ja reeglid ning tuuakse välja sobivaimad lahendused. Valmima peab Eesti digiriigi haldusalade-ülene ja asutuste vaheline nõuete kogumise ning volituste süsteemi reeglite ja tulevikulahenduse kirjelduse analüüs. Tänase visiooni järgi hakkab see asuma riigiportaalis eesti.ee.

Varasemalt on MKMi ja RIA koostöös valminud analüüs, kuidas lihtsustada ettevõtjate suhtlust riigiga ja arendada välja ettevõtja elukaarepõhiseid sündmusteenuseid riigiportaalis eesti.ee. Koos analüüsiga valmis ka tegevusplaani teekaart » ning digivärava prototüüp.

Loe ettevõtja sündmusteenuste seisust ja ajakavast lähemalt ka Digiriigi blogist »

Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi pressiteade
22.06.2021 

Veel uudiseid samal teemal

20.07.2021

Riigiportaalis olid kättesaadavad üle 300 000 inimese andmed

9. juulil sulges riigi infosüsteemi amet (RIA) riigiportaalis eesti.ee ettevõtjatele mõeldud iseteeninduskeskkonnas olnud andmebaasi, kus oli 336 733 inimese ees- ja perekonnanimi, isikukood, töökoht ning osa puhul seos eelnevate ametikohtadega. Andmebaasile oli võimalik ligi pääseda ainult nendel inimestel, kelle andmed olid andmebaasis.

01.07.2021

Eesti.ee parandab tehnilist võimekust

1.7.2021 – Riigi infosüsteemi amet uuendab riigiportaali eesti.ee veebiraamistikku, mis muudab portaali jätkusuutlikumaks ning suurendab selle tehnilist võimekust.