Language switcher

Sa oled siin

MKM: Eesti.ee ettevõtja digivärav leidis esimese arenduspartneri

Riigi Infosüsteemi Amet (RIA) sõlmis hankelepingu ettevõttega Fujitsu Estonia AS, mille eesmärk on aastatel 2021–2022 luua riigiportaali eesti.ee ettevõtjatele mõeldud digivärava esmased funktsionaalsused.

„Ettevõtja jaoks on aeg üks olulisemaid ressursse, mistõttu peab riigiga asjaajamine olema võimalikult kiire ja vaevatu. Ettevõtja sündmusteenuste eesmärk on pakkuda ettevõtjale teenuseid tema ärisündmusest lähtuvalt ühe sujuva teenusena just siis, kui tal vaja ja seda ühest väravast – läbi riigiportaali. Riigi toimimise keerukus, nt eri asutuste ja tasandite koostöö peab sealjuures jääma ettevõtja jaoks nähtamatuks,“ selgitas ettevõtlus- ja IT-minister Andres Sutt.

Ettevõtja sündmusteenuste programmi raames luuakse riigiportaali eesti.ee ettevõtjatele mõeldud digivärav, et lihtsustada suhtlust riigiga, vähendada ettevõtjate halduskoormust ning koondada ettevõtjatele suunatud avaliku sektori poolt pakutavad teenused ja informatsioon nii tegutsevatele kui alustavatele ettevõtjatele ühte kohta.

Käesoleva hankelepingu raames sõlmitakse kokkulepe eesti.ee ettevõtjale avavaadete ja ettevõtja riikliku postkasti tööde teostamiseks. Lisaks luuakse uus platvorm ja tuuakse üle juba riigiportaalis olemasolevad ettevõtjate e-teenused ja info.

Riigi Infosüsteemi Ameti peadirektori asetäitja riigi infosüsteemi alal Margus Armi sõnul on ettevõtjate digivärava arenduste märksõnadeks lisaks kasutajamugavusele ka turvalisus ja töökindlus: „Uued arendused annavad võimaluse taaskord läbi mõelda e-teenuste pakkumise kontseptsioon ja lahendus ning pakkuda nii ettevõtjatele infot ja teenuseid uuenenud arengutasemel.“

Programmi teekaart hõlmab endas ajavahemikku 2021–2025 ning selle elluviimiseks tehakse tihedat koostööd paljude avalike sektori asutustega. Eesmärk on viia ettevõtjatele suunatud e-teenused uuele arengutasemele ning leida võimalusi info ja teenuste pakkumise automatiseerimiseks ning proaktiivseks osutamiseks.

Loe ettevõtja sündmusteenuste seisust ja ajakavast lähemalt ka Digiriigi blogist »!

Laura Laaster
MKM avalike suhete osakonna nõunik
laura.laaster [at] mkm.ee
Tel 625 6428

Majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi pressiteade, 28.10.2021 

Veel uudiseid samal teemal

06.10.2021

MKM: Riik võtab uuel aastal ette digiriigi taakvara probleemi

6.10.2021 – Ettevõtlus- ja infotehnoloogiaminister Andres Suti sõnul keskendub riik järgmisel aastal riigi oluliste infosüsteemide uuendamisele ja ülalhoiu tagamisele, et vähendada küberturbe riske ja tagada digiriigi jätkusuutlikkus. Selleks eraldati 2022. aasta riigieelarvest täiendavad 14,4 miljonit eurot.

01.10.2021

Riik otsib partnerit, kes analüüsiks Euroopa ühtse digivärava teenuste statistika ja tagasiside lahendusi

1.10.2021 – Euroopa Liit on võtnud eesmärgiks muuta EL-sisene asjaajamine kodanikele ja ettevõtjatele palju lihtsamaks. Selle visiooni ellu viimiseks peavad liikmesriigid astuma mitu sammu. Eesti otsib äsja avalikustatud hankega partnerit, kes aitaks paremini (sh võimalusel automatiseeritult) Euroopa Liidu ühtse digivärava (ehk SDG) määrusele kohalduvate teenuste statistikat ja tagasisidet hallata (sh koguda, töödelda ja edastada).