Language switcher

Sa oled siin

Keskkriminaalpolitsei avas küberkuritegude info ja teadete edastamise veebilehe

Tänase ülemaailmse turvalise interneti päeval avas keskkriminaalpolitsei küberkuritegude büroo veebilehe https://cyber.politsei.ee/, mille kaudu saab edastada politseile infot ja teateid küberkuritegudest. Samuti saab saidilt nõu, kuidas tunda ära õngitsuskirju või taastada ligipääs oma isiklikele kontodele. 

Keskkriminaalpolitsei küberkuritegude büroo juht Oskar Gross rääkis, et kübermaailm on osa igapäevast ning paratamatult käivad sellega kaasas ka küberkuriteod. „Küberuumis asuvad meie isiklikud, aga ka tundlikud andmed, mis on ahvatlevad kurjategijatele ning kuriteo ohvriks sattudes on tähtis sellest teada anda. Politsei poole pöördumine ei tule võib-olla esimesena mõttesse. Värske veebileht aitab kiiresti ja mugavalt infot edastada. Mida mugavam on viis kuriteost teada anda, seda rohkem infot toime pandud kuritegude kohta ka saame,“ rääkis Gross. 

Arvuti- ja küberkuritegude puhul on uurijal vaja teada detaile, mille edastamise peale inimesed kohe ei pruugi tulla. „Kodulehel on erinevad stsenaariumid ning palume inimestel vastata määratud küsimustele ja kirjeldada oma tegevusi. Näiteks saab meid teavitada, kui olete saanud kahtlase e-kirja, konto on võõra inimese poolt üle võetud või veebilehte on rünnatud,“ kirjeldas Gross mõningaid stsenaariume ning lisas, et lehe kaudu saab politseile edastada ka vihje. „Samuti pakume veebilehel ennetavaid nõuandeid, kuidas vältida ohvriks langemist kui ka informatsiooni, kuidas käituda kui juba oled ohvriks langenud,“ lisas Gross. 

RIA küberintsidentide käsitlemise osakonna CERT-EE juhi Tõnu Tammeri sõnul on probleemiks just info nappus või info edastamise kiirus. „Me teame teiste riikide näitel ning ka omast kogemusest, et küberruumis toimetatakse üha agaramalt ka halbade kavatsustega, kuid info juhtunust ei jõua alati nendesse riigiametitesse, kes saavad midagi ära teha. Kurjategijad ja petturid muutuvad netis aina vilunumaks ja nende plaani läbi hammustada pole enam nii lihtne. Seepärast ongi cyber.politsei.ee lehekülg hea koht, mille kaudu saab lihtsa vaevaga juhtunust märgi maha jätta nii politseile kui ka Riigi Infosüsteemi Ametile,“ ütles Tammer. „Koostöös kogutud andmetega saame paremini ette tervikpildi Eesti küberruumis toimuvast ning seeläbi ära hoida või hoiatada, kui levivad uut tüüpi pettused ja kuriteod,“ lisas Tammer. 

Edastatud informatsioon aitab politseil luua ülevaadet digitaalmaailmas toimuvast ja lisaks küberkuriteo ohvriks langenud inimese aitamisele võimaldab info teisi inimesi küberkuritegude eest kaitsta. See võib tähendada partneritega koostööd avalikkuse teavitamisel uutest kuriteoskeemidest, aga samuti aidata kaasa juhtumite uurimisele. Laekunud teadete põhjal on juhtumeid ka lihtsam omavahel seostada ning saada kurjategijate tegevuse kohta parem ülevaade. 

Loodud koduleht on leitav veebiaadressilt: https://cyber.politsei.ee/ ning selle loomisele aitas kaasa Riigi Infosüsteemi Amet. 

Barbara Lichtfeldt 
PPA pressiesindaja 
5871 3688 
barbara.lichtfeldt@politsei.ee

Seiko Kuik 
RIA pressiesindaja 
5851 7028 
seiko.kuik@ria.ee

Сообщения о киберпреступлениях можно теперь подать через специальный сайт ЦеКриПо 

Сегодня, во Всемирный день безопасного Интернета, Центральная криминальная полиция (ЦеКриПо) открыла сайт https://cyber.politsei.ee/ru/, где можно сообщить о возможных преступлениях бюро по борьбе с киберпреступлениями. 

"Интернет — это неотъемлемая часть современного мира. В киберпространстве находятся наши личные, в том числе и деликатные, данные, которые могут представлять интерес для преступников. Если вы стали жертвой киберпреступления, важно сообщить об этом. На нашем новом сайте можно быстро и удобно передать сообщение полиции. Чем удобнее способ передачи информации для пострадавшего, тем больше необходимой информации может получить полиция", — сказал руководитель бюро по борьбе с киберпреступлениями ЦеКриПо Оскар Гросс. 

При расследовании совершенного кибирпреступления следователю требуются детали, о которых пострадавший может сначала и не задуматься. 

"На сайте представлены разные возможные сценарии, мы просим людей ответить на определенные вопросы и описать происшествие. Например, нам можно сообщить о полученном подозрительном э-письме, кибератаке на сайт или взломанном аккаунте", — пояснил Гросс. "Через сайт можно сообщить информацию о возможном преступлении, а также получить советы, как не стать жертвой преступления, и что делать, если что-то все же произошло". 

По словам руководителя подразделения рассмотрения киберинцидентов CERT-EE Департамента государственной инфосистемы Тыну Таммера, проблемой является либо отсутствие информации, либо скорость передачи информации. 

„По своему опыту и примерам других стран мы видим, что в киберпреступлений все больше, но информация не всегда поступает в те госучреждения, которые могут с этом что-то предпринять. Преступники и мошенники используют все более изощренные методы и раскусить их планы не так легко. Сайт cyber.politsei.ee хорош тем, что здесь легко можно передать информацию как полиции, так и Департаменту государственной инфосистемы", — сказал Таммер. 

"С помощью собранных данных мы надеемся получить более целостное представление о происходящем в эстонском киберпространстве, предупреждать о возможных мошенничествах и преступлениях и предотвращать их, и таким образом защитить других людей от подобных преступлений", — добавил Таммер. 

В создании сайта https://cyber.politsei.ee/ полиции помог Департамент государственной инфосистемы. 

Виктория Корпан 
пресс-секретарь 
5111109 
  
Сейко Куйк 
пресс-секретарь 
Департамент государственной инфосистемы 
5851 7028 
seiko.kuik@ria.ee 
 

Veel uudiseid samal teemal

18.09.2020

August möödus Eesti küberruumis pahavara sisaldavate dokumentide ja e-kirjade tähe all

18.09.2020 – Suve viimasel kuul saime teada, et vähemalt sadakond Eesti meilikontot nakatus pahavaraga, mis teeb ukse lahti teistele ohtlikele viirustele ja pahavaradele. Saime ka teateid terviseametit matkivatest ja koroonapandeemiat ära kasutavatest võltskirjadest, mis olid loomulikult pahavaraga varustatud.

18.09.2020

Olukord küberruumis – august 2020

18.09.2020 – Augustis registreerisime 205 intsidenti. Keskmisest madalam näitaja on seletatav kahe robotvõrgustiku intsidentide statistikast eemaldamisega alates juulist.