Language switcher

Sa oled siin

Esimene ettevõtja sündmusteenus otsib tegijat

Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium koos Riigi Infosüsteemi Ametiga kuulutasid välja hanke, mille eesmärk on koondada ettevõtjatele vajalik info ja teenused riigiportaali eesti.ee. Hanke raames otsitakse ettevõtete volituste haldamise süsteemi analüüsi läbiviijat. 

„Ettevõtted läbivad oma tegevuses üldiselt sarnaseid etappe, nagu ettevõtte asutamine, investeeringu kaasamine, lubade taotlemine või ühinemine. Praegu tuleb kõiki neid etappe läbida eri keskkondades, kuna ettevõtjatele suunatud avaliku sektori teenused on killustunud mitme sarnase eesmärgiga platvormi ja lahenduse vahel ning puudub võimalus pakkuda neid ühtselt ja ühest kohast,“ tõdes ettevõtlus- ja infotehnoloogiaminister Andres Sutt. Ministri sõnul tähendab see ettevõtjate jaoks suurt ajalist ja seeläbi ka rahalist kulu. „Ettevõtja ei peaks surfama eri keskkondade vahel, vaid saama asjad aetud ühest kohast. Sündmusteenuste idee ongi muuta riigiga suhtlemine nii sujuvaks ja lihtsaks kui võimalik ja seda nii inimeste kui ettevõtete jaoks,“ rääkis Sutt.

Ettevõtjate sündmusteenuste programmi raames luuakse riigiportaali eesti.ee ettevõtjatele mõeldud digivärav, et lihtsustada ettevõtjate suhtlust riigiga, vähendada ettevõtjate halduskoormust ning koondada ettevõtjatele suunatud avaliku sektori poolt pakutavad teenused ja informatsioon nii tegutsevatele kui alustavatele ettevõtjatele ühte kohta.

RIA peadirektori asetäitja riigi infosüsteemi alal Margus Armi sõnul ei ole praegu ettevõtetel head keskset ülevaadet, millised volitused on antud töötajatele erinevates riigi teenustes. „Selge on see, et ettevõtja sündmusteenuste pakkumiseks on vaja luua või ajakohastada mitmeid tugisüsteeme. On ette tulnud väga palju olukordi, kus endine töötaja omas ligipääse ettevõtte andmetele veel mitu aastat pärast töölt lahkumist,“ kirjeldas Arm. „Selle analüüsiga soovime luua kontseptsiooni, et kuidas tekitada ettevõtte esindajale keskne ülevaade volitustest ning ja neid volitusi ühest kohast hallata. Selleks kohaks võiks olla riigiportaal eesti.ee,“ lisas Arm.

Esimeste tööde eesmärk on kaardistada ettevõtjaid puudutavate avalike asutuste süsteemide ülene volituste, rollide ja pääsuõiguste hetkeolukord, ettevõtjate vajadused ja neile pakutavad lahendused. Tehtavate tööde käigus analüüsitakse nii olemasolevaid kui ka uusi võimalikke süsteeme, millele määratakse ettevõtjate ja asutuste toimimisloogikast lähtuvalt nii ärilised kui tehnoloogilised nõuded ja reeglid ning tuuakse välja sobivaimad lahendused. Valmima peab Eesti digiriigi haldusalade-ülene ja asutuste vaheline nõuete kogumisening volituste süsteemi reeglite ja tulevikulahenduse kirjelduse analüüs. Tänase visiooni järgi hakkab see asuma riigiportaalis eesti.ee.

Varasemalt on MKM-i ja RIA koostöös valminud analüüs, kuidas lihtsustada ettevõtjate suhtlust riigiga ja arendada välja ettevõtja elukaarepõhiseid sündmusteenuseid riigiportaalis eesti.ee. Koos analüüsiga valmis ka tegevusplaani teekaart ning digivärava prototüüp.

Link hankele riigihangete registris. 

Veel uudiseid samal teemal

07.04.2021

RIA küberturvalisuse aastaraamat võtab kokku mõjukamad juhtumid küberruumis

07.04.2021 – Riigi infosüsteemi amet (RIA) kirjutab värskes küberturvalisuse aastaraamatus möödunud aasta rekordarv õngitsustest, ummistusrünnakutest, Emotet pahavarast ja ministeeriumeid tabanud küberrünnakutest. Intsidentide kõrval saab lugeda COVID-19 mõjust Eesti küberruumile, RIA suuremast rollist valimistel ning tutvuda uue Eesti infoturbestandardiga ja olulisemate arengutega rahvusvahelises küberkoostöös. Aastaraamatuga saab tutvuda RIA kodulehel (PDF).

31.03.2021

Elanike riiklik postkast eesti.ee suunati automaatselt edasi

31.03.2021 – Riigi infosüsteemi amet suunas riigiportaalis eesti.ee asuva riikliku postkasti elanike rahvastikuregistris märgitud e-posti aadressidele, mille tulemusena on nüüd suunatud ligi 1,3 miljonit postkasti. Suunamine tehti vaid neil elanikel, kes seda ise ei olnud teinud.