Language switcher

Sa oled siin

Avalike teenuste arendamiseks saab struktuuritoetust taotleda 16. aprillist 3. maini

16. aprillist – 3. maini saavad põhiseaduslikud institutsioonid, kohalikud omavalitsusüksused ja nende hallatavad asutused, kohalike omavalitsuste liidud, avalik-õiguslikud juriidilised isikud ning avalikku teenust osutavad sihtasutused ja mittetulundusühingud taotleda struktuuritoetust taotlusvoorust "Avalike teenuste arendamine info- ja kommunikatsioonitehnoloogia võimaluste abil".

Toetatakse projekte, mille tulemusel kujundatakse avalikke teenuseid ühtseks tervikuks info- ja kommunikatsioonitehnoloogia abil, luuakse uusi või ajakohastatakse kasutuses olevaid teenuste osutamiseks vajalikke infosüsteeme ja tagatakse infosüsteemides töödeldavate andmete turvalisus. Projektide elluviimise tulemusel on avalikud teenused kõikidele kasutajagruppidele paremini ligipääsetavad.

Taotlusvooru kogumaht on 2 000 000 eurot. Projekti maksimaalne eelarve on 500 000 eurot.

Täpsem info avatud taotlusvooru kohta

Veel uudiseid samal teemal

10.09.2018

Oktoobris saab taotleda struktuuritoetust avalike teenuste arendamiseks

10.9.2018 – 8.–22. oktoobrini saavad põhiseaduslikud institutsioonid, kohalikud omavalitsusüksused ja nende hallatavad asutused, kohalike omavalitsuste liidud, avalik-õiguslikud juriidilised isikud ning avalikku teenust pakkuvad sihtasutused ja mittetulundusühingud taotleda struktuuritoetust taotlusvoorust "Avalike teenuste arendamine info- ja kommunikatsioonitehnoloogia võimaluste abil".

29.06.2018

Struktuuritoetuse taotlemine avalike teenuste analüüside tegemiseks on muutunud

29.6.2018 – 26. juunist 2018 muutusid jooksva vooru „Avalike teenuste arendamise eel-, äri- ja kasutatavuse analüüside läbiviimine" tingimused. Nii vooru kogumaht kui projekti maksimaalne eelarve on nüüd kaks korda suuremad. Lisaks laienes nende ring, kes võivad toetust taotleda.