Language switcher

Sa oled siin

Avalike teenuste arendamiseks saab struktuuritoetust taotleda 16. aprillist 3. maini

16. aprillist – 3. maini saavad põhiseaduslikud institutsioonid, kohalikud omavalitsusüksused ja nende hallatavad asutused, kohalike omavalitsuste liidud, avalik-õiguslikud juriidilised isikud ning avalikku teenust osutavad sihtasutused ja mittetulundusühingud taotleda struktuuritoetust taotlusvoorust "Avalike teenuste arendamine info- ja kommunikatsioonitehnoloogia võimaluste abil".

Toetatakse projekte, mille tulemusel kujundatakse avalikke teenuseid ühtseks tervikuks info- ja kommunikatsioonitehnoloogia abil, luuakse uusi või ajakohastatakse kasutuses olevaid teenuste osutamiseks vajalikke infosüsteeme ja tagatakse infosüsteemides töödeldavate andmete turvalisus. Projektide elluviimise tulemusel on avalikud teenused kõikidele kasutajagruppidele paremini ligipääsetavad.

Taotlusvooru kogumaht on 2 000 000 eurot. Projekti maksimaalne eelarve on 500 000 eurot.

Täpsem info avatud taotlusvooru kohta

Veel uudiseid samal teemal

21.11.2019

Riigi Infosüsteemi Amet võtab vastu struktuuritoetuse taotlusi jooksvasse taotlusvooru „Kultuuripärandi digiteerimine“

Taotlusvoorust antava toetuse eesmärgiks  on kultuuriministri 26.02.2018.a käskkirja nr 37 „Kultuuripärandi digiteerimine 2018-2023 tegevuskava kinnitamine“ alusel ressursisäästlik digiteerimine, ühtselt säilitamine ja avalikult kättesaadavaks tegemine.

23.05.2019

Struktuuritoetuste taotluste vastuvõtt kolme jooksvasse vooru lõppeb 23. juunil

Kuni 23. juunini 2019 võtab RIA vastu struktuuritoetuse taotlusi jooksvasse taotlusvooru „Avaandmete ja andmeanalüüsi kasutuselevõtu edendamine“, "E-residentidele suunatud avalike teenuste kaasajastamine" ja „Sotsiaalkaitse avalike teenuste kaasajastamine“.