Language switcher

Sa oled siin

Avalike teenuste arendamiseks saab struktuuritoetust taotleda 16. aprillist 3. maini

16. aprillist – 3. maini saavad põhiseaduslikud institutsioonid, kohalikud omavalitsusüksused ja nende hallatavad asutused, kohalike omavalitsuste liidud, avalik-õiguslikud juriidilised isikud ning avalikku teenust osutavad sihtasutused ja mittetulundusühingud taotleda struktuuritoetust taotlusvoorust "Avalike teenuste arendamine info- ja kommunikatsioonitehnoloogia võimaluste abil".

Toetatakse projekte, mille tulemusel kujundatakse avalikke teenuseid ühtseks tervikuks info- ja kommunikatsioonitehnoloogia abil, luuakse uusi või ajakohastatakse kasutuses olevaid teenuste osutamiseks vajalikke infosüsteeme ja tagatakse infosüsteemides töödeldavate andmete turvalisus. Projektide elluviimise tulemusel on avalikud teenused kõikidele kasutajagruppidele paremini ligipääsetavad.

Taotlusvooru kogumaht on 2 000 000 eurot. Projekti maksimaalne eelarve on 500 000 eurot.

Täpsem info avatud taotlusvooru kohta

Veel uudiseid samal teemal

23.05.2019

Struktuuritoetuste taotluste vastuvõtt kolme jooksvasse vooru lõppeb 23. juunil

Kuni 23. juunini 2019 võtab RIA vastu struktuuritoetuse taotlusi jooksvasse taotlusvooru „Avaandmete ja andmeanalüüsi kasutuselevõtu edendamine“, "E-residentidele suunatud avalike teenuste kaasajastamine" ja „Sotsiaalkaitse avalike teenuste kaasajastamine“.

16.05.2019

Lõppes taotluste vastuvõtt REGREL projekti jooksvasse vooru

16.05.2019 – Jooksva taotlusvooru „Registripõhine statistika tootmiseks vajalike teenuste kaasajastamine“ esitatud toetuse taotluste maht on saavutanud vooru jaoks eraldatud piirmäära 2,8 miljonit eurot ning seetõttu on taotluste vastuvõtt taotlusvooru lõpetatud.