Language switcher

Sa oled siin

ELi struktuuritoetuse toetusskeem "Infoühiskonna teadlikkuse tõstmine"

Toetusskeemi eesmärk on tõsta teadlikkust infoühiskonna võimalustest ja ohtudest ning Eesti e-riigi arengutest, et tõhustada IKT teenustetaristu planeerimist, arendamist ja laiendada selle kasutuselevõttu. Lisaks on siht suurendada ja levitada teadmust teenustetaristu loodud komponentide ning tuleviku arenguvajaduste kohta, et tagada taristu jätkusuutlik areng ja piiriülene toimimine.

Toetusskeemi kogumaht on 8 117 647 eurot ja seda rahastatakse ELi struktuuritoetusest (Euroopa Regionaalarengu Fond, rahastuse ulatus 85% ehk 6,9 miljonit eurot).

Tegevused viiakse ellu aastatel 2015–2023. Abikõlblikkuse periood on 6.6.2015–30.6.2023.

Toetusskeemi rakendusasutus on Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium ning elluviija Riigi Infosüsteemi Amet.

Tegevused viiakse ellu vastavalt rakendusasutuse kinnitatud tegevuskavale.

  Konverentsi kava ja ERFi logoga plakat seinal.

   

  Tegevuskavad ja aruanded

  Tegevuskavad

  Aruanded

  Viimati muudetud: 02.06.2022

  Kas said oma küsimusele vastuse?


  Täname tagasiside eest!