Language switcher

Jooksev voor: kultuuripärandi digiteerimine

Alates  21. novembrist 2019.a võetakse vastu struktuuritoetuse taotlusi jooksvasse taotlusvooru „Kultuuripärandi digiteerimine"

 

Eesmärk

Taotlusvoorust antava toetuse eesmärgiks on ressursisäästlik kultuuripärandi digiteerimine, ühtselt säilitamine ja avalikult kättesaadavaks tegemine.

Taotlejad

Toetust võivad taotleda kultuuriministri poolt kultuuripärandi digiteerimise tegevuskava lisa3 (142.98 KB, PDF) kinnitatud sihtasutused ja avalik-õiguslikud juriidilised isikud.

 

Maksumus

Taotlusvooru kogumaht on 1 500 000 eurot.

Projekti maksimaalne maksumus on 500 000 eurot

Projekti toetuse osakaal kuni 85% (kaetakse Euroopa Regionaalarengu Fondi vahenditest). Toetuse saaja kohustuslik omafinantseering on vähemalt 15%.

 

Taotluste esitamine

Taotlusi saab esitada vastavalt väliskaubandus- ja infotehnoloogiaministri 12.11.2019 käskkirjale  nr 1.1-1/19-198 (454.13 KB, PDF) alates 21. novembrist 2019 aastal. 

Taotluse ettevalmistamisel ja esitamisel tuleb lähtuda majandus- ja taristuministri 15. aprilli 2015. a määrusest nr 31 „Avalike teenuste pakkumise arendamiseks toetuse andmise tingimused ja kord”.

Taotluse esitamisel tuleb lisada täiendavate materjalide juurde vorm (17.42 KB, DOCX).

Taotlus tuleb allkirjastada ja esitada allkirjaõigusliku isiku poolt struktuuritoetuse registri kaudu.

Taotluste vastuvõtmine lõpetatakse, kui esitatud taotluste kogumaht ulatub 1 500 000 euroni. Taotluste vastuvõtmise lõpetamisest teavitatakse taotlejaid RIA veebilehel.

 

Juhised ja tingimused

 

Toetatud projektid

ProjektToetuse saajaEraldatud toetusKasutatud toetusProjekti seis
Viimati muudetud: 29.06.2020

Kas said vastuse oma küsimusele?


Täname tagasiside eest!