Language switcher

Jooksev voor: kultuuripärandi digiteerimine

Alates  21. novembrist 2019.a võetakse vastu struktuuritoetuse taotlusi jooksvasse taotlusvooru „Kultuuripärandi digiteerimine"

 

Eesmärk

Taotlusvoorust antava toetuse eesmärgiks on ressursisäästlik kultuuripärandi digiteerimine, ühtselt säilitamine ja avalikult kättesaadavaks tegemine.

Taotlejad

Taotlejate sihtgrupiks on kultuuriministri käskkirja nr 37  lisa3 (141.29 KB, PDF)  (140.96 KB, PDF)loetletud taotlejad. 

 

Maksumus

Taotlusvooru kogumaht on 4 800 000 eurot.

Projekti maksimaalne maksumus on 500 000 eurot

 

 

Taotluste esitamine

Taotlusi saab esitada vastavalt väliskaubandus- ja infotehnoloogiaministri 12.11.2019 käskkirjale  nr 1.1-1/19-198 (454.13 KB, PDF) alates 21. novembrist 2019 aastal. 

Taotluse ettevalmistamisel ja esitamisel tuleb lähtuda majandus- ja taristuministri 15. aprilli 2015. a määrusest nr 31 „Avalike teenuste pakkumise arendamiseks toetuse andmise tingimused ja kord”.

Taotluse esitamisel tuleb lisada täiendavate materjalide juurde projekti lühivorm (17.42 KB, DOCX).

Taotlus tuleb allkirjastada ja esitada allkirjaõigusliku isiku poolt struktuuritoetuse registri kaudu.

Taotluste vastuvõtmine lõpetatakse, kui esitatud taotluste kogumaht ulatub 4 800 000 euroni. Taotluste vastuvõtmise lõpetamisest teavitatakse taotlejaid RIA veebilehel.

 

Juhised ja tingimused

 • Struktuuritoetuse e-keskkond »
  Taotlused tuleb esitada keskkonnas etoetus.struktuurifondid.ee
 • Taotluse vormistamise juhend (556.22 KB, PDF)
  Juhised, kuidas taotlust vormistada. Koostatud 2020a  jaanuaris.
 • Toetuse andmise tingimused ja kord »
  Majandus- ja taristuministri 15. aprilli 2015 määrus nr 31
 • Vooru põhitingimused ja valikukomisjon (454.13 KB, PDF)
  väliskaubandus- ja infotehnoloogiaministri 12.11.2019 käskkiri nr 19-198; muudetud  väliskaubandus- ja infotehnoloogiaministri 07.04.2020 käskkirjaga nr 73 (363.44 KB, PDF); muudetud  väliskaubandus- ja infotehnoloogiaministri 19.06.2020 käskkirjaga nr 122 (370.03 KB, PDF); muudetud  väliskaubandus- ja infotehnoloogiaministri 30.11.2020 käskkirjaga nr 237 (299.24 KB, PDF); muudetud valikukomisjoni koosseisu ettevõtlus- ja infotehnoloogiaministri 13.05.2021 käskkirjaga nr 111 (402.88 KB, PDF)
 •  
 • .
 • Tegevuskava Lisa 3 (141.29 KB, PDF)
  Kultuuriministri 11.12.2020 käskkiri nr 188 Lisa 3
 • Täiendav vorm (17.42 KB, DOCX)
  Täitmisel juhinduda ministri käskkirja  19-198 lisas olevast juhendist
 • Kultuuripärandi digiteerimise tegevuskava (729.97 KB, PDF)
  Kultuuriministri 26.06.2019 käskkiri nr 120; muudetud  kultuuriministri 11.12.2020 käskkirjaga nr 188 (447.97 KB, PDF) 
 

Toetatud projektid

Lähemalt saab projekti sisuga tutvuda struktuuritoetuste lehel või iga toetuse saaja kodulehel.

ProjektToetuse saajaEraldatud toetusKasutatud toetusProjekti seis
Vaba rahvas vabal maal (1920-1940)Rahvusarhiiv381 590,10  
"Esemepärandi digiteerimine: Suure uurijatepoolse kasutatavusega esemed"Eesti Rahva Muuseum499 248,00  
     
Viimati muudetud: 17.05.2021

Kas said vastuse oma küsimusele?


Täname tagasiside eest!