Language switcher

Uuringud ja analüüsid

Selleks, et tagada teenustetaristu ambitsioonikas, jätkusuutlik ning turvaline areng, peab taristu arendamine olema teadmistepõhine ja trende arvestav.

Toetusskeemist:

  • analüüsitakse ja uuritakse teenustetaristu (nt X-tee, elektrooniline identiteet, riigi teabeväravad jt teenuste arendamist võimaldavad ühised osad) olemasolevate komponentide mõju ja arenguvajadusi nii selleks, et tagada riigi infosüsteemi vastavus tehnoloogia arengule kui ka selleks, et kindlustada teenustetaristu valmisolek piiriüleseks teenuste osutamiseks,
  • uuritakse nii tehnoloogia kui sotsiaalmajanduslikke trende ning infoühiskonna mõju riigi infosüsteemi arendamisele ja poliitikakujundamisele,
  • kaardistatakse teenustetaristu kasutatavust ning uuritakse võimalusi ja vajadusi kasutuselevõtu edendamiseks,
  • viiakse läbi analüüse ja uuringuid andmete ja info kättesaadavuse parandamiseks, andmeanalüüsi võimekuse tõstmiseks jms.
 

Tellitud uuringud ja analüüsid

AastaUuringTellijaTegija
2017Nutiseadmete kasutajate turvateadlikkuse ja turvalise käitumise uuring (4.14 MB, PDF)Riigi Infosüsteemi Amet ja Vaata Maailma SAKantar Emor
2016/2017eID kasutajatoe analüüs (1.19 MB, PDF)Riigi Infosüsteemi AmetPricewaterhouse- Coopers Advisors
2016Elutähtsate teenuste osutamist mõjutavate tegurite kaardistamise uuringu kokkuvõte (538.57 KB, PDF)Riigi Infosüsteemi AmetKPMG Baltics
2016Riigipilve kontseptsiooni rakendamise õigusanalüüs (1.04 MB, PDF)Majandus- ja KommunikatsiooniministeeriumSorainen
2016Kübervaldkonna õigusanalüüs (1.56 MB, PDF)Riigi Infosüsteemi AmetLextal

Kõik tabelis toodud analüüsid ja uuringud on tellitud ELi struktuuritoetuse toetusskeemist "Infoühiskonna teadlikkuse tõstmine". 

Viimati muudetud: 02.09.2018

Kas said vastuse oma küsimusele?


Täname tagasiside eest!