Language switcher

Uuringud ja analüüsid

Selleks, et tagada teenustetaristu ambitsioonikas, jätkusuutlik ning turvaline areng, peab taristu arendamine olema teadmistepõhine ja trende arvestav.

Toetusskeemist:

  • analüüsitakse ja uuritakse teenustetaristu (nt X-tee, elektrooniline identiteet, riigi teabeväravad jt teenuste arendamist võimaldavad ühised osad) olemasolevate komponentide mõju ja arenguvajadusi nii selleks, et tagada riigi infosüsteemi vastavus tehnoloogia arengule kui ka selleks, et kindlustada teenustetaristu valmisolek piiriüleseks teenuste osutamiseks,
  • uuritakse nii tehnoloogia kui sotsiaalmajanduslikke trende ning infoühiskonna mõju riigi infosüsteemi arendamisele ja poliitikakujundamisele,
  • kaardistatakse teenustetaristu kasutatavust ning uuritakse võimalusi ja vajadusi kasutuselevõtu edendamiseks,
  • viiakse läbi analüüse ja uuringuid andmete ja info kättesaadavuse parandamiseks, andmeanalüüsi võimekuse tõstmiseks jms.
 

Tellitud uuringud ja analüüsid

AastaUuringTellijaTegija
2021Eesti digiriigi ajalugu: Digiriigi kujunemine 1991-2016 (analüütiline kokkuvõte) (686.51 KB, PDF)Riigi Infosüsteemi Amet ning
Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium
Ernst & Young Baltic 
2021E-Eesti rahvusvahelise maine uuring (2.43 MB, PDF),
uuringut tutvustavad slaidid eesti keeles (6.55 MB, PDF) ja inglise keeles (4.4 MB, PDF)
Riigi Infosüsteemi Amet ja EAS (E-Eesti esitluskeskus)GatewayBaltic SIA
2021Analüüs "Kvantarvutikindlad krüptoalgoritmid ning nende tugi teekides ja infosüsteemides" (710.72 KB, PDF),
uuringut tutvustava ürituse salvestus »
Riigi Infosüsteemi AmetCybernetica
2017Nutiseadmete kasutajate turvateadlikkuse ja turvalise käitumise uuring (4.14 MB, PDF)Riigi Infosüsteemi Amet ja Vaata Maailma SAKantar Emor
2016/2017eID kasutajatoe analüüs (1.19 MB, PDF)Riigi Infosüsteemi AmetPricewaterhouseCoopers Advisors
2016Elutähtsate teenuste osutamist mõjutavate tegurite kaardistamise uuringu kokkuvõte (538.57 KB, PDF)Riigi Infosüsteemi AmetKPMG Baltics
2016Riigipilve kontseptsiooni rakendamise õigusanalüüs (1.04 MB, PDF)Majandus- ja KommunikatsiooniministeeriumSorainen
2016Kübervaldkonna õigusanalüüs (1.56 MB, PDF)Riigi Infosüsteemi AmetLextal

Kõik tabelis toodud analüüsid ja uuringud on tellitud ELi struktuuritoetuse toetusskeemist "Infoühiskonna teadlikkuse tõstmine". 

Viimati muudetud: 11.02.2022

Kas said oma küsimusele vastuse?


Täname tagasiside eest!