Language switcher

Üritused ja koolitused

Toetusskeemist korraldatakse teenustetaristut ja infoühiskonda käsitlevaid koolitusi, seminare, töötubasid, infopäevi, kursusi ja konverentse ning edendatakse vastavate koostöövõrgustike tööd.

Eesmärk on tõsta nii riigi infosüsteemi arendajate (avalik sektor kui arenduste tellija, IKT-sektor kui arendaja) kui teiste eluvaldkondade poliitikakujundajate teadlikkust ja arusaamist infoühiskonnast, IKT mõjust, teenustetaristust, riigi infosüsteemi arendamise nõuetest ja põhimõtetest, küberturvalisusest ja muust taolisest.

Korraldatakse kursuseid ja muid üritusi kõrgemate riigiametnike, poliitikute, arvamusliidrite ning meedia esindajate ja toetatavate tegevuste teiste sihtgruppide teadlikkuse suurendamiseks infoühiskonna võimalustest ja ohtudest (näiteks kõrgemate infoühiskonna kursuste korraldamine poliitikakujundajatele).

Viiakse läbi infopäevi, töötubasid, koolitusi ja muid seesuguseid üritusi IKT-lahenduste kasutajatele, eelkõige ettevõtjatele ja ametnikele. Eesmärk on suurendada teenustetaristu kasutuselevõttu.

Piiriülese koosvõime edendamiseks, Eesti riigi infosüsteemi tehtud investeeringute kaitsmiseks ja internetivabaduse tagamiseks korraldatakse rahvusvahelisi üritusi. Näiteks korraldatakse rahvusvahelisi konverentse ja seminare infoühiskonna arendamise kogemuste vahetuseks ning piiriülese teenuste baastaristu ja teenuste arendamiseks; hõlbustatakse vastavate võrgustike tööd.

Lähem info

toetusskeemi juht Piret Aro
piret.aro [at] ria.ee.

 

Tark e-riik üritused ja koolitused

Koolituste- ja üritustesarja „Tark e-riik“ eesmärk on tõsta avaliku ja erasektori teadlikkust pidevalt arenevatest info- ja sidesüsteemidest. Samuti nende toimimisalustest ja -protsessidest, kasutusvõimalustest, turvariskidest ja kaitsemeetmetest.

Sarjas "Tark e-riik" korraldatakse koolitusi, seminare ja infopäevi. Need pole suunatud üksnes infotehnoloogidele, vaid ka paljude teiste elualade esindajatele. Sihtgrupid on näiteks elutähtsate teenuste osutajad, andmekogude pidajad, dokumendihaldurid, raamatupidajad, juristid, IT arendajad jpt.

Suure osakaalu moodustavad küberturvalisuse teemalised üritused. Kuna ühiskonna sõltuvus infosüsteemidest suureneb, on vaja järjest enam panustada nende kaitsmisele ja järjepidevale toimimisele.

 

Muud üritused

Lisaks Tark e-riik sarjale viiakse toetusskeemist ellu ka teisi üritusi. Näiteks on toetusskeemist korraldatud:

Viimati muudetud: 07.09.2018

Kas said oma küsimusele vastuse?


Täname tagasiside eest!