Language switcher

Teavitustegevused

Toetusskeemist tehakse teavitustegevusi ning kommunikatsiooni- ja turunduskampaaniaid selleks, et teenustetaristut tahetaks ja osataks kasutada, sealhulgas turvalisel ning privaatsust austaval moel.

 • Korraldatakse kampaaniaid ja teavitustegevusi, mis toetavad usaldust infoühiskonna vastu ning oskuslikku ja turvalist käitumist selle liikmena.
 • Koostatakse ja avaldatakse publikatsioone, turundus- ja infomaterjale ning toodetakse tele- ja raadiosaateid, et jõuda sõnumitega eelnevalt määratletud sihtgruppideni. Näiteks informeeritakse inimesi interneti kasutamise võimalustest, et nad saaksid mitmekülgsema internetikasutuse kaudu oma isikliku heaolu parandada.
 • Korraldatakse ka infoühiskonna teadlikkuse tõstmisele ning parimate praktikate vahendamisele suunatud konkursse ning antakse välja auhindu.

Teavitustegevusi võib teha ka väljaspool Eestit, kuid väljaspool Euroopa Liitu võib neid teha Ameerika Ühendriikides, Jaapanis, Singapuris või teistes riikides, mis on määratud rakendusasutuse kinnitatud tegevuskavas.

 • X-tee turundusmaterjalid (2016)

  2016. aastal valmisid X-tee turundusmaterjalid, sealhulgas visuaalsed baaselemendid, üldjoonis, faktileht ja animatsioon. Materjalid on kättesaadavad X-teed tutvustavalt lehelt. X-tee animatsioon tunnistati 2016. aasta selge sõnumi auhinna vääriliseks, samuti pälvis tunnustuse konkursil "Eesti disainiauhind 2016", kus X-tee animatsioon tunnistati animatsioonikategooria võitjaks.

 • Eesti küberturvalisuse areng 2007–2017 (2017)

 • Andmete vaba liikumist selgitav video (2017)

 • Üldine e-Eestit tutvustav video (2018)

 • Eesti e-tervise süsteemi tutvustav video (2018)

 • Nutiseadmete turvalise kasutamise teavituskampaania (2016–2017)

  Kampaania korraldati koostöös NutiKaitse 2017 projektiga ». Esimene osa toimus oktoobris 2016 ning teine osa mais 2017. Kampaania tugines viie põhilise nutiturvalisuse sõnumi levitamisele ja selle tulemusel toodi nutiturvalisuse teema rohkem avalikkuse ette. Kampaania aitas teadvustada nutiseadmetega seonduvaid riske ja propageerida nutiseadmete turvalise kasutamise praktikaid. Kampaania koduleht »

 • Eesti parim mobiilirakendus 2016

  Konkursil osales kokku 54 mobiilirakendust. 2016. aasta parimaks mobiilirakenduseks valiti Pipedrive-Sales CMR. Eriauhinnad said Bike-ID (uudne ärimudel), VitalFields (innovatsioon) ja Pocopay (parim disain). Konkursi korraldamisel tehti koostööd NutiKaitse 2017 projektiga ja NutiKaitse 2017 eriauhinna sai Pocopay mobiilirakendus. Lähem info konkursi kodulehel »

Viimati muudetud: 01.09.2018

Kas said oma küsimusele vastuse?


Täname tagasiside eest!