Language switcher

Juhendmaterjalid ja raamistikud

Teenustetaristu arendamiseks ja riigi infosüsteemi toimimiseks ühtse tervikuna on vajalik ühtsete põhimõtete olemasolu ja nende järgimine.

Toetusskeemist:

  • töötatakse välja ning levitatakse näiteks koosvõime raamistiku ja IT arhitektuuri dokumente;
  • töötatakse välja juhendmaterjale, käsiraamatuid ja metoodikaid teenustetaristu arendamiseks, haldamiseks ja kasutuselevõtuks nii avalikus kui erasektoris;
  • luuakse ja levitatakse juhend- ja koolitusmaterjale IKT-lahenduste arendamiseks turvalisel moel;
  • töötatakse välja ja võetakse kasutusele juhendmaterjale, metoodikaid jms infoühiskonna mõju hindamiseks.
 

E-Eesti rahvusvahelise maine edendamine

Riigi Infosüsteemi Ameti, Riigikantselei ja Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi tellimusel koostas Callisto Group OÜ e-Eesti rahvusvahelise maine edendamise tegevuskava aastateks 2017–2019 ning korraldas esimese aasta tegevused. Saadud kogemustele tuginedes kohandati 2018.–2019. aasta tegevuskava. Tööd tehti ELi struktuuritoetuse toetusskeemist "Infoühiskonna teadlikkuse tõstmine" Euroopa Regionaalarengu Fondi rahastusel. 

AastaTegevuskava dokument
2017e-Eesti rahvusvahelise maine edendamise ajakohastatud tegevuskava aastateks 2018–2019 (1.16 MB, PDF)
2017e-Eesti rahvusvahelise maine edendamise tegevuskava 2018–2019, tabel (567.74 KB, PDF)
2016e-Eesti rahvusvahelise maine edendamise tegevuskava 2017–2019 (903.63 KB, PDF)
2016Lisa 1: Hetkeolukorra analüüs (517.31 KB, PDF)
2016Lisa 2: e-Eesti rahvusvahelise maine edendamise tegevuskava 2017-2019, tabel (461.04 KB, PDF)
2016Lisa 3: e-Eesti rahvusvahelise maine tegevuskava sihtriigid (27.25 KB, PDF)
2016Lisa 4: e-Eesti rahvusvahelised kõneisikud (131.69 KB, PDF)
2016Lisa 5: e-Eesti rahvusvahelise maine juhtrühma liikmed (21.96 KB, PDF)
2016Lisa 7: Kohtumiste ja esinemiste vorm (33.64 KB, PDF)
2016Lisa 8: Näited e-Eesti meediamonitooringu analüüsivõimalustest (247.45 KB, PDF)
2016Lisa 9: Näited e-Eesti sotsiaalmeediamonitooringu analüüsivoimalustest (245.07 KB, PDF)
2016Lisa 10: Monitooringu märksõnad (144.74 KB, PDF)
 

Andmekvaliteedi tagamise juhend

AastaJuhendmaterjalTellijaTegija
2016Andmekvaliteedi tagamise uuringu lõpparuanne (839.88 KB, PDF)Riigi Infosüsteemi AmetPricewaterhouse- Coopers Advisors
2016Küsimustik andmekvaliteedi küpsustaseme määramiseks (45.38 KB, XLSX)Riigi Infosüsteemi AmetPricewaterhouse- Coopers Advisors
2016Andmekogude andmekvaliteedi tagamise uuring (652.51 KB, PDF)Riigi Infosüsteemi AmetPricewaterhouse- Coopers Advisors
2016Juhend andmekogu omanikele (571.9 KB, PDF)Riigi Infosüsteemi AmetPricewaterhouse- Coopers Advisors
 

 

Viimati muudetud: 20.01.2022

Kas said oma küsimusele vastuse?


Täname tagasiside eest!