Language switcher

Tegevused 2015–2023

Riigi Infosüsteemi Amet koostöös Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi ja teiste osapooltega viib toetusskeemist ellu, korraldab ja tellib järgnevat:

  • infoühiskonda puudutavad hindamised, kontseptsioonid, uuringud ja analüüsid;
  • standardid, raamistikud, metoodilised juhendid ja koolitusmaterjalid;
  • koolitused, seminarid, töötoad, infopäevad, konverentsid ja kursused;
  • kommunikatsiooni- ja turunduskampaaniad, teavitustegevused ja esitlused.
 

Sihtrühmad

Toetusskeemi tegevused on suunatud:

  • teenuste baastaristu ja e-teenuste arendamisega seotud osapooltele (avalik sektor, poliitikakujundajad, ettevõtjad);
  • IKT-lahenduste tänastele ja tulevastele tarbijatele (üksikisikud, ettevõtjad, ametnikud);
  • ühiskonna arvamusliidritele ja meedia esindajatele;
  • teiste riikide avalikule sektorile, ettevõtjatele ja rahvusvahelise meedia esindajatele;
  • infoühiskonna poliitikakujundamise eest vastutavatele või sellesse panustavatele osapooltele.
Viimati muudetud: 01.09.2018

Kas said oma küsimusele vastuse?


Täname tagasiside eest!