Language switcher

Programm 2007–2015

ELi sf programmi "Infoühiskonna teadlikkuse tõstmine" eesmärk oli suurendada olemasolevate elektrooniliste lahenduste kasutatavust ja soodustada uute e-teenuste teket. Lisaks teavitati inimesi sellest, kuidas arvutit turvaliselt kasutada.

Programmi rahastatati Euroopa Regionaalarengu Fondist, kogumaht oli 4 808 350 eurot ja tegevused viidi ellu aastatel 2007–2015.

  Meetme rakendusasutus oli Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium ning elluviija Riigi Infosüsteemi Amet.

   

   

  Tegevused ja sihtrühmad

  Peamised teemad

  • riigiportaali eesti.ee tutvustamine – riigiportaali eesti.ee teavituskampaaniate eesmärk oli suurendada potentsiaalsete kasutajate teadlikkust portaali olemasolust ning võimalustest. Sihtgrupid olid e-teenuste loomisega seotud osapooled aga ka tarbijad, arvamusliidrid ning meedia esindajad.
  • riigi infosüsteemi võimaluste tutvustamine – riigi infosüsteemi võimalusi tutvustati poliitikakujundajatele, ametnikele, ettevõtjatele ja arvamusliidritele. Teadlikkus riigi loodud avalikest e-teenustest ning kogu infosüsteemist aitab parandada kodanike teenindamist. Programmi abil korraldati koolitusi, seminare ja infopäevi.
  • turvateadlikkuse suurendamine – üldise turvateadlikkuse tõstmiseks teavitati Eesti elanikke arvuti kasutamisega kaasnevatest ohtudest ning võimalustest end nende eest kaitsta. Selleks korraldati infopäevi avalikule sektorile. Samuti korraldati üleriigilisi teavituskampaaniaid, milles tutvustati interneti kasutamisega seotud riske ning kaasati inimesi ennetustegevusse.

  Sihtrühmad

  Programmi tegevused olid suunatud:

  • e-teenuste tänastele ja tulevastele tarbijatele (eelkõige Eesti elanikud);
  • e-teenuste loomisega seotud osapooltele (avalik sektor, poliitikakujundajad, ettevõtjad);
  • ühiskonna arvamusliidritele ja meedia esindajatele;
  • välismaa avalikkusele.

  Tegevuste tulemusena muutusid inimesed teadlikumaks sellest, et e-lahendused teevad elu lihtsamaks ning nende kasutamine on turvaline.

   

  Tegevuskavad ja aruanded

  Tegevuskavad

  Aruanded

  Viimati muudetud: 07.09.2018

  Kas said oma küsimusele vastuse?


  Täname tagasiside eest!