Language switcher

Perioodi 2007–2013 taotlusvoorud

Taotlemise temaatika, ajakava, finantseerimise mahu ning taotlejate sihtgrupid kinnitas käskkirjaga majandus- ja kommunikatsiooniminister.

Tingimused toetuse taotlemiseks avatud taotlusvooru kaudu sätestas majandus- ja kommunikatsiooniministri 11. mai 2009. a määrus nr 50 "Infoühiskonna edendamise meetme tingimused avatud taotlemise alusel" ».

 

2014

Taotlusvoor "Teabe kättesaadavuse, mugava kasutatavuse ja arusaadavuse parandamine" avati vastavalt majandus- ja kommunikatsiooniministri 14.05.2014 käskkirjale nr 14-0158.

ProjektToetuse saajaToetus
Dokumendihaldussüsteemi Gopro dokumentide avalikustamine XML kujulMajandus- ja kommunikatsiooniministeerium8640,00
Avaandmete projektPõllumajandusministeerium10 000,00
Mälestiste avaandmedMuinsuskaitseamet9400,00
Amphora avaliku vaate arendamine, mugavamaks, lihtsamaks ja arusaadavamaksPärnu Linnavalitsus9600,00
 Kokku37 640,00
 

2012

Taotlusvoor kohalikele omavalitsustele oma infosüsteemide turvalisuse tõstmiseks turvameetmete rakendamisega IT-süsteemides, võrkudes ja IT-rakendustes vastavalt kolmeastmelisele etalonturbesüsteemile (ISKE) avati vastavalt majandus- ja kommunikatsiooniministri 11.06.2012 käskkirjale nr 12-0196.

ProjektToetuse saajaToetus
Infosüsteemide turvalisuse tõstmine Saaremaa ov-sKuressaare Linnavalitsus63 940,68
Harjumaa omavalitsuste infosüsteemide turvalisuse tõstmineHarjumaa Omavalitsuste Liit63 294,32
ISKE rakendamine Setomaa Valdade LiidusSetomaa Valdade Liit61 206,47
Võru Linnavalitsuse IT.infosüsteemide töökindluse ja turvalisuse suurendamineVõru Linnavalitsus12 289,00
ISKE nõuete tagamine meili- ja ajaplaneerimiskeskkonnas ning andmete kesksevarundamisvõimaluse loomine Jõgevamaa omavalitsusesJõgevamaa Omavalitsuste Liit37 049,92
Kärdla linnavalitsuse infosüsteemi turvalisuse tõstmine lähtuvalt ISKE nõuetestKärdla Linnavalitsus10 290,00
Meeksi Vallavalitsuse infotehnoloogia turvataseme tõstmineMeeksi Vallavalitsus1365,00
Rõuge Vallavalitsuse infosüsteemide turvalisuse tõstmineRõuge Vallavalitsus3497,40
ISKE meetmete rakendamine Harku VallavalitsusesHarku Vallavalitsus14 454,00
 Kokku267 386,79
 

Taotlusvoor "Teabe kättesaadavuse, mugava kasutatavuse ja arusaadavuse parandamine" avati vastavalt majandus- ja kommunikatsiooniministri 11.06.2012 käskkirjale nr 12-0196.

ProjektToetuse saajaToetus
Avatud arhiivRahvusarhiiv197 620,80
Põllumajandus- ja vesiviljelusrajatiste ning põllumassiivide info kättesaadavuse parendaminePõllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet146 160,00
Ametlike Teadaannete uueinfosüsteemi lomine andmete taaskasutamise parendamiseksRegistrite ja Infosüsteemide Keskus180 789,42
Tallinna operatiivandmete kättesaadavuse tagamineTallinna Kommunaalamet141 120,00
Eesti Spordi Biograafilise Leksikoni ja spordditulemuste infosüsteemi edasiarendusSpordikoolituse ja Teabe Sihtasutus16 830,00
Hariduslooline e-varamuTallinna Ülikool38 612,71
Eesti Kirjandusmuuseumi avaandmete kättesaadavaks tegemineEesti Kirjandusmuuseum143 765,19
 Kokku864 898,12
 

2010

Taotlusvoor "Eurole üleminekuks infosüsteemide korrastamine" avati vastavalt majandus- ja kommunikatsiooniministri 19.01.2010 käskkirjale nr 23.

ProjektToetuse saajaToetus
Eurole üleminek – analüüs ja baaskomponentide muutmineMaksu- ja Tolliamet482 660,77
Ravimiameti kliendiportaali üleminek euroleRavimiamet1855,99
Ravimikäitlejate andmebaasi üleminek euroleRavimiamet8873,49
Ravimiameti infosüsteemi SamTrack üleminek euroleRavimiamet13 689,88
Eurole üleminek – e-teenuste euronõuetega vastavusse viimineMaksu- ja Tolliamet266 166,45
Sotsiaalkindlustusameti infosüsteemi SKAIS kohandamine euro kasutuselevõtuksSotsiaalministeerium414 208,84
Infosüsteemi Ametlikud Teadaanded eurole üleminekuplaanRegistrite ja Infosüsteemide Keskus4294,86
Eesti eurole ülemineku perioodiks Tarbijakaitseameti hinna ja selle õigsuse monitooringu tarkvara loomineMajandus- ja Kommunikatsiooniministeerium14 955,33
Infosüsteemide Vangla apteek ja vanglaarst eurole üleminekuplaanRegistrite ja Infosüsteemide Keskus26 996,28
Kohtutäiturite Infosüteemi eurole üleminekuplaanRegistrite ja Infosüsteemide Keskus12 654,51
Maa-ameti IS korrastamine üleminekus EuroleMaa-amet19 173,49
Tööpoliitika infosüsteemi üleviimine EUROleSotsiaalministeerium47 933,73
Eurole üleminek – tulu eraldamise komponentide muutmine ning dokumendi vormide kooskõlla viimine euronõuetegaMaksu- ja Tolliamet271 046,10
PRIA infosüsteemide üleminek EUROlePõllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet27 205,24
Eurole üleminek Siseministeeriumi haldusalasSiseministeeriumi infotehnoloogia- ja arenduskeskus287 029,77
Eurole üleminekRahandusministeerium50 362,38
Eurole üleminek – eurole ülemineku juurutamine ja 2011.a deklaratsioonivormide muutmineMaksu- ja Tolliamet361 286,16
Eurole üleminek HaigekassasEesti Haigekassa47 933,20
 Kokku2 356 326,47
 

Taotlusvoor „Inimeste teadmiste ja oskuste suurendamine nende infoühiskonda kaasamiseks“ avati vastavalt majandus- ja kommunikatsiooniministri 30. juuni 2010 käskkirjale nr 208.

ProjektToetuse saajaToetus
Interaktiivne E-teenus arvutimängusMittetulundusühing Ekuubis243 486,30
Avalike veebiliideste tellijatele ja arendajatele suunatud kasutatavuse ja juurdepääsetavuse alaste teadmiste täiendamise veebikoolitusEesti IT Kvaliteedijuhtimise Klaster23 546,59
Noorte turvateadlikkuse tõstmine infoühiskonnas toimetulekuksEesti Infotehnoloogia ja Telekommunikatsiooni Liit85 933,36
Erivajadustega inimeste infoühiskonnas osalemise võimaluste avardamineEesti Kurtide Liit16 636,43
Noorte teadlikkuse tõstmine turvalisest mobiilikasutusestVaata Maailma Sihtasutus117 370,05
Puuetega inimesed e-ühiskondaTallinna Puuetega Inimeste Koda41 021,70
Teater internetistVaata Maailma Sihtasutus208 782,24
 Kokku736 776,67
 

Taotlusvoor „Eesti uue põlvkonna lairibavõrgu arendamine maapiirkondades“ avati vastavalt majandus- ja kommunikatsiooniministri 30. juuni 2010 käskkirjale nr 208. Vooru lõplik maht oli 55 miljonit krooni vastavalt ministri 16.08.2010 käskkirjale nr 10-0245.

ProjektToetuse saajaToetus
ELA 001 (Albu, Ambla, Roosna-Alliku ja Tapa vallad)Eesti Lairiba Arenduse Sihtasutus460 431,15
ELA 002 (Karula, Tõlliste ja Antsla vallad)Eesti Lairiba Arenduse Sihtasutus498 134,66
ELA 003 (Taheva, Mõniste ja Varstu vallad)Eesti Lairiba Arenduse Sihtasutus357 969,14
ELA 004 (Haanja, Rõuge, Varstu ja Võru vallad)Eesti Lairiba Arenduse Sihtasutus486 186,19
ELA 005 (Roosna-Alliku, Järva-Jaani, Paide ja Koeru vallad)Eesti Lairiba Arenduse Sihtasutus481 316,77
ELA 006 (Jõgeva, Laekvere, Rakke ja Väike-Maarja vallad)Eesti Lairiba Arenduse Sihtasutus470 420,73
ELA 007 (Põltsamaa, Imavere, Koigi ja Paide vallad)Eesti Lairiba Arenduse Sihtasutus481 426,81
ELA 009_v (Saue vald)Eesti Lairiba Arenduse Sihtasutus21 190,03
ELA 011_v (Ridala vald)Eesti Lairiba Arenduse Sihtasutus32 738,86
ELA 017_v (Jõhvi ja Illuka vallad)Eesti Lairiba Arenduse Sihtasutus38 423,80
ELA 018_v (Alajõe ja Illuka vallad)Eesti Lairiba Arenduse Sihtasutus63 884,55
ELA 020_v (Vaivara vald)Eesti Lairiba Arenduse Sihtasutus28 263,84
ELA 025_v (Rakvere vald)Eesti Lairiba Arenduse Sihtasutus48 521,02
ELA 026_v (Käina vald)Eesti Lairiba Arenduse Sihtasutus43 012,17
 Kokku3 511 919,72
 

2009

Jooksev taotlusvoor riigivalitsemise tõhustamiseks info- ja kommunikatsioonitehnoloogia abil ning kodanikele, ettevõtetele ja avaliku sektori asutustele avalike teenuste paremaks osutamiseks, tehniliste ligipääsuvõimaluste ja osalusvõimaluste suurendamiseks.

Struktuuritoetusest rahastatavate projektide eesmärgid ja sisu kinnitas majandus- ja kommunikatsiooniminister 3. juuni 2009 käskkirjaga nr 163. Jooksva vooru projektidele eraldati lõplikult ministri 1. juuni 2010 käskkirjaga nr 173 kokku 271 600 000 krooni.

ProjektToetuse saajaToetus
Eesti spordiregistri edasiarendamine – Eesti spordirajatiste register ja Eesti spordi biograafiline leksikonSpordikoolituse ja -Teabe Sihtasutus92 608,69
Aadressiandmete süsteemi haldussüsteemi kasutusvõimaluste suurendamineMaa-amet160 996,01
Liiklusregistri arendamine juhtimisõiguse valdkonnas ja eelduste loomine uute e–teenuste arendamiseksMaanteeamet507 826,61
SA Tallinna Lastehaigla infosüsteemi liidestamine e-tervise infosüsteemidega - Tervise infosüsteemiga ja RetseptikeskusegaSA Tallinna Lastehaigla327 170,78
Digitaalse isikutunnistuse rakendamineSiseministeeriumi infotehnoloogia- ja arenduskeskus132 665,52
Rahvusarhiivi fotonegatiivide ja diapositiivide digiteerimineRahvusarhiiv450 569,79
Kodakondsus- ja Migratsiooniameti andmekogude ja rahvastikuregistri andmevahetuse täiendamine ja üleviimine X-teeleSiseministeeriumi infotehnoloogia- ja arenduskeskus120 902,85
Eesti vanima dokumentaalse kultuuripärandi (Rahvusarhiivi, Tallinna Linnaarhiivi ja Eesti Ajaloomuuseumi pärgamendikollektsioonide) digiteerimine ja online juurdepääsu loomineRahvusarhiiv105 271,94
Eesti trükise Punase Raamatu ja eesti kultuuri käsikirjaliste alliktekstide säilivuse ja kättesaadavuse tagamineEesti Kirjandusmuuseum396 719,73
Eesti filmi infosüsteemi (EFIS) loomine rahvusliku filmipärandi säilitamiseks ja avalikkusele kättesaadavaks tegemiseksMittetulundusühing EESTI FILMI ANDMEBAAS100 079,98
Tööinspektsioon infosüsteemi (ITI) e-teenuste väljaarendamineSotsiaalministeerium126 253,63
Filmiarhiivi originaalvideote ning filmide kasutuskoopiate digiteerimineRahvusarhiiv166 612,55
Kõrgkoolide õppeinfosüsteemi ÕIS edasiarendamineEesti Infotehnoloogia Sihtasutus87 698,95
Tallinna vanalinna 3D mudeli loomine ja avalikku kasutusse andmineTallinna Linnaplaneerimise Amet394 820,83
SA Erametsakeskuse infosüsteemi EMKIS-e edasiarendusSA Eramatsakeskus223 643,96
Riigiabi ja vähese tähtsusega abi registri funktsionaalsuse täiendamineRahandusministeerium50 618,03
Rahvusarhiivi kaartide ja plaanide digiteerimineRahvusarhiiv503 527,06
Tehnilise Järelevalve Ameti e-teenuste mooduli loomineMajandus- ja Kommunikatsiooniministeerium89 823,99
Integreeritud metaandmete haldussüsteemi iMETA loomineStatistikaamet188 038,85
Tallinna avalike teenuste andmekogu arendusTallinna Linnakantselei232 888,19
Riigi kinnisvararegistri arendusRahandusministeerium252 323,16
Audiitortegevuse registri arendusRahandusministeerium140 441,64
Statistiliste vaatluste andmekogumise projektStatistikaamet185 215,96
Nitroalusel kroonikafilmide digiteerimine FilmiarhiivisRahvusarhiiv260 479,82
Andmehõiverakenduse loomine üleminekuks registripõhisele statistika tegemisele (ADAM)Statistikaamet304 998,77
Liiklusjärelevalve infosüsteemi loomineMajandus- ja Kommunikatsiooniministeerium75 122,85
Keskkonnatasude arvestamise ja haldamise automatiseerimineKeskkonnaministeerium92 032,77
Ajaloolise ning pildilise entsüklopeedilise teabevaramu digiteerimineMTÜ Entsüklopeedia430 892,30
Dokumendihaldussüsteemi juurutamine Politsei- ja PiirivalveametisSiseministeeriumi infotehnoloogia- ja arenduskeskus355 591,53
ISKE turvameetmete rakendamine Siseministeeriumi haldusalasSiseministeeriumi infotehnoloogia- ja arenduskeskus482 271,39
e-PRIA teenuste ja raamistiku arendaminePõllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet489 832,58
Justiitsministeeriumi haldusala dokumendihalduse ühtlustamineRegistrite ja Infosüsteemide Keskus385 116,51
Riikliku ruumiandmete infrastruktuuri loomine INSPIRE direktiivi Lisa 1 ruumiandmevaldkondade ning otsingu- ning vaatamisteenuste osasMaa-amet473 429,02
Statistiliste registrite infosüsteemi loomineStatistikaamet455 447,22
Eesti Rahvusringhäälingu ühtse veebikeskkonna loomine ning riigi infosüsteemiga ühildamineEesti Rahvusringhääling383 176,49
Piiriturvalisuse tagamise targa sensorvõrgu ja andmevahetuse süsteemPolitsei- ja Piirivalveamet167 678,60
Digitaalne algus - Eesti Vabariigi loomist ja iseseisvuse taastamist kajastavate dokumentide digiteerimineRahvusarhiiv328 084,74
Kontrollikeskkond 4 (KOKE4)Maksu- ja Tolliamet189 204,06
Riikliku ehitisregistri e-teenuste mooduli loomineMajandus- ja Kommunikatsiooniministeerium472 919,76
Kommunismipärandi digitaliseerimineSihtasutus Unitas193 228,15
Juhtimise infosüsteemis ALIS juhtimisinfo kvaliteedi tõhustamine Politsei- ja PiirivalveametisSiseministeeriumi infotehnoloogia- ja arenduskeskus481 075,67
Pärimisregistri ajakohastamineRegistrite ja Infosüsteemide Keskus499 929,40
Keskkonnaministeeriumi ja tema valitsemisala asutuste üleviimine täisdigitaalsele dokumendihalduseleKeskkonnaministeerium346 788,17
Infosüsteemide kolmeastmelise etalonturbe (ISKE) rakendamine KultuuriministeeriumisKultuuriministeerium15 073,20
ISKE (infosüsteemide kolmeastmelise etalonturbesüsteemi) rakendamine StatistikaametisStatistikaamet22 560,00
Elektrirongide reaalaja jälgimissüsteemi arendamineMaanteeamet40 381,20
Siseministeeriumi haldusala ärikriitiliste menetlusinfosüsteemide KAIRI, mKAIRI, KAIS ja MIS käideladavuse viimine ISKE K2 tasemeleSiseministeeriumi infotehnoloogia- ja arenduskeskus343 938,10
SA Tallinna Lastehaigla dokumendihaldusSihtasutus Tallinna Lastehaigla104 434,19
Siseriiklik aktsiisidokumentide haldamise elektroonne süsteemMaksu- ja Tolliamet479 490,34
Põllumajandusvaldkonna kliendiportaali loominePõllumajandusministeerium352 800,00
Sotsiaalkindlustusameti infosüsteemi SKAIS e-teenusedSotsiaalministeerium230 748,00
Tartu Ülikooli Raamatukogu kultuurivarade digitaliseerimine ning teabe kättesaadavuse lihtsustamineTartu Ülikool74 584,58
 Kokku13 568 028,11
 

2008

Taotlusvooru „Täisfunktsionaalsete avalike teenuste arendamine e-keskkonnas“ maht oli 60 miljonit krooni. Eesmärk: muuta avaliku teenuse kasutamine kiiremaks, lihtsamaks või odavamaks info- ja kommunikatsioonitehnoloogiat kasutades. Toetati 10 projekti.

ProjektToetuse saajaToetus
E-teenused sõidukite halduse valdkonnasAutoregistri Keskus509 020,12
Elektrooniline õpingukaartMTÜ Liikluskasvatuse Ühendus237 475,18
Tervise Online-koolituskeskondSA Eesti tervisefond111 612,78
Metsanduslogistika edendamine e-keskkonnasEesti Metsa- ja Puidutööstuse Liit MTÜ170 264,20
Majandusaasta aruannete elektrooniline struktureeritud esitamineRegistrite ja Infosüsteemide Keskus369 298,45
E-NotarNotarite Koda73 103,22
Kohalike omavalitsuste universaalne teenusteportaalSiseministeerium226 251,99
Uue elektroonilise Riigi Teataja infosüsteemi (eRT) loomineRiigikantselei311 364,45
Kohaliku omavalitsuse Volikogu/Valitsuse Infosüsteem - VOLISSiseministeerium351 900,55
Aktsiisikaupade tollijärelevalve infosüsteemMaksu- ja Tolliamet266 121,96
 Kokku2 626 412,90
 

Taotlusvooru „E-keskkonnas olevate teenuste kasutamiseks teadmiste ja oskuste taseme tõstmine, sh tugevate autentimisvahendite ja digitaalallkirja kasutamise õpetamine“ maht oli 30 miljonit krooni. Eesmärk: võimalikult palju inimesi on koolitatud kasutama avalikke teenuseid e-keskkonnas või neile on loodud võimalused aktiivseks iseõppeks. Toetati 9 projekti.

ProjektToetuse saajaToetus
E-kodaniku koolitusvõrgustikVaata Maailma SA419 143,35
ID-NõustamiskeskusVaata Maailma SA177 805,40
E-teenuste interaktiivne veebikoolitusVaata Maailma SA63 560,08
E-bussVaata Maailma SA99 682,06
Mobiilne koolitusboksVaata Maailma SA208 335,90
Mentoripõhine e-õpeEesti Kaubandus-Tööstuskoda356 849,18
Meditsiinitöötajate e-keskkonna teenuste kasutamise teadmiste ja oskuste taseme tõstmineSA Eesti Tervise Fond46 556,76
Avalike e-teenuste nõustamispunktidVaata Maailma SA194 069,28
Eesti erametsaomanike e-teenuste alane koolitusSA Erametsakeskus20 120,92
 Kokku1 586 122,93
 

Taotlusvooru „Teabe kättesaadavuse parandamine“ maht oli 30 miljonit krooni. Eesmärk: teha teave, sh kultuuripärand digitaalsel kujul lihtsalt ja mugavalt kättesaadavaks ja kasutatavaks, arvestades WAI põhimõtteid (tase AAA) ja veebide koosvõime raamistikku. Toetati 6 projekti.

ProjektToetuse saajaToetus
Aadressiandmete kättesaadavuse parandamineMaa-amet265 870,67
Audiovisuaalse kultuuripärandi ja teabe digihoidla I etapi väljatöötamine ning sellele ID kaardi põhise avaliku ligipääsu loomineEesti Rahvusringhääling510 644,10
Valitsuse ja Riigikantselei veebide arendusRiigikantselei61 027,94
Perekonnaseisu-andmete sisestamine registrisse digiteeritud perekonnaseisu-aktideltSiseministeerium367 789,40
Kodanikuvärav eesti digitaalse kultuuripärandi arhiivileEesti Rahvusraamatukogu118 694,20
Eesti Rahva Muuseumi fotoarhiivi ja vaibakogu digitaliseerimine ja veebipõhiselt kättesaadavaks tegemineEesti Rahva Muuseum297 385,26
 Kokku1 621 411,57
 

Taotlusvooru „Dokumendihaldussüsteemide kaasajastamine üleminekuks asutuste vahelisele paberivabale asjaajamisele“ maht oli 50 miljonit krooni. Eesmärk: tehnoloogilise ja organisatsioonilise võimekuse loomine asutuste paberivabaks asjaajamiseks. Toetati 17 projekti.

ProjektToetuse saajaToetus
Uue dokumendi-haldussüsteemi juurutamineKohtla-Järve Linnavalitsus26 663,94
Sotsiaal-ministeeriumi elektrooniline dokumendihaldus-süsteemi arendamineSotsiaal-ministeerium55 603,13
Kohalike omavalitsuste üleminek paberivabale asjaajamiseleSiseministeerium0
Järvamaa omavalitsuste DHS-i arendaminePaide Linnavalitsus25 197,17
„Kodanikuvaade paberivabale asjaajamisele ja osalusdemokraatia võimaluste väljatöötamine kohalikus omavalitsuses“Kehtna Vallavalitsus229 187,15
Kohalike omavalitsuste elektrooniliste dokumentide halduse kaasajastamineViimsi Vallavalitsus67 050,02
Tartu Linnavalitsuse dokumendi-haldussüsteemi viimine uuele kvaliteeditasemeleTartu Linnavalitsus47 422,45
Dokumendihaldus-süsteemi arendamine Siseministeeriumi haldusalasSiseministeeriumi infotehnoloogia- ja arenduskeskus226 310,00
Elektroonilise dokumendihaldus-süsteemi arendamine Haridus- ja Teadus-ministeeriumi üleminekul paberivabale asjaajamiseleHaridus- ja Teadus-ministeerium232 992,12
Võru Linnavalitsuse ja hallatavate asutuste ühise dokumendi-haldussüsteemi (DHS) loomineVõru Linnavalitsus26 307,51
Paberivaba eestiJõhvi Vallavalitsus12 548,67
Narva Kutseõppekeskuse dokumendihaldus-süsteemi kaasajastamineNarva Kutseõppekeskus9310,07
Dokumendihaldus-tarkvara sidumine DVK keskkonnagaRiiklik Eksami- ja Kvalifikatsioonikeskus0
Elektroonilise dokumendihaldus-süsteemi juurutamineVändra Vallavalitsus0
PRIA efektiivne ja läbipaistev dokumendihaldusPõllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet0
Äriregistri dokumendihalduse parendamineRegistrite ja Infosüsteemide Keskus70 521,78
Digitaalne jälitustoimikPolitseiamet95 867,48
Eesti Kunstimuuseumi kunstikogude restaureerimis-valdkonna digitaalsete töövahendite ja -keskkonna kasutuselevõtt ja arendamineEesti Kunstimuuseum49 567,39
Kinnistustoimiku dokumentide digitaliseerimineRegistrite ja Infosüsteemide Keskus283 334,53
Politsei menetlussüsteemi (MIS) arendus ja E-toimikuga liidestaminePolitseiamet422 445,75
Kinnistusraamatu Maakatastriga liidestuse täiendused - Digitaalsed plaani- ja kaardimaterjalid ning aadresssüsteemi liidestumineRegistrite ja Infosüsteemide Keskus92 147,81
 Kokku1 972 476,97
 

Taotlusvooru „Infosüsteemide turvalisuse tõstmine vastavalt kolmeastmelise etalonturbesüsteemi (ISKE) rakendamisega“ maht oli 30 miljonit krooni. Eesmärk: võtta kasutusele etalonturbesüsteemi (ISKE) turvaklassile vajalikud ja piisavad turvameetmed. Toetati 11 projekti.

ProjektToetuse saajaToetus
ISKE nõuete rakendamine HTM sisemistel ja välistel infosüsteemidelHaridus- ja Teadus-ministeerium126 300,74
PRIA infoturbesüsteemi ISKE v4.0 vastavuse saavutaminePõllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet129 380,92
ISKE projekti elluviimise I etapp Tallinna linna ameti- ja hallatavates asutustesTallinna Linnakantselei117 341,79
KOV infosüsteemide turvameetmete tõhustamineSiseministeerium307 691,54
ISKE rakendamine Taimetoodangu InspektsioonisTaimetoodangu Inspektsioon12 769,55
Pärnu LV infosüsteemide turvalisuse tõstmine ISKE-st lähtuvate tüüpmoodulite meetmete rakendamiselPärnu Linnavalitsus43 719,33
Politsei põhitegevuse infosüsteemi POLIS turvaaudit (turvatestimine)Politseiamet30 811,81
Politsei põhitegevuse andmekogu „Infosüsteemi POLIS“ keskse juurdepääsu-piirangute ja ühtse arhiveerimise ning kustutamise funktsionaalsuse loominePolitseiamet126 640,93
Viimsi Vallavalitsuse infosüsteemi turvalisuse tõstmine vastavalt kolmeastmelise etalonturbe-süsteemi (ISKE) rakendamisegaViimsi Vallavalitsus22 637,51
Lõppkasutajate andmeturbealane koolitusPolitseiamet124 830,94
Olulisemate ISKE turvameetmete rakendamine Registrite ja Infosüsteemide KeskusesRegistrite ja Infosüsteemide Keskus406 337,80
 Kokku1 448 462,86
Viimati muudetud: 02.09.2018