Language switcher

2016. aasta investeeringute kava

 

Toetatud projektid

ProjektToetuse saajaEraldatud toetusKasutatud toetusProjekti seis
Majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi ja haldusala infosüsteemide üleviimine X-tee versioonile 6 ning krüptoseadmete ostMajandus- ja Kommunikatsiooni-ministeerium155 000,00143 172,00Lõpetatud
X-tee versioonile 6 üleminek Registrite ja Infosüsteemide KeskusesRegistrite ja Infosüsteemide Keskus200 000,00173 422,32Lõpetatud
SSCD seadmete soetamine Rahandusministeeriumi valitsemisalale ja infosüsteemide täiendamine Rahandusministeeriumi rakendustes seoses X-tee v6 kasutuselevõtugaRahandusministeeriumi Infotehnoloogiakeskus161 000,00161 000,20Lõpetatud
Üleminek X-tee versioonile 6 Eesti HaigekassasEesti Haigekassa85 000,0085 000,00Lõpetatud
E-tervise X-tee teenuste üleviimiseks sõnumiprotokollile 4.0Eesti E-tervise SA21 250,0021 250,00Lõpetatud
X-tee 6. versiooni juurutamine politsei- ja päästevaldkonna infosüsteemides ning tehniliste vahendite hankimineSiseministeeriumi infotehnoloogia- ja arenduskeskus500 000,00335 418,69Lõpetatud
X-tee 6. versiooni juurutamine piiri- ja tugivaldkonna infosüsteemides (sh rahvastikuregister)Siseministeeriumi infotehnoloogia- ja arenduskeskus422 613,00271 409,75Lõpetatud
Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Ameti X-tee teenuste uuele sõnumiprotokollile (4.0) üleviiminePõllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet90 067,0051 421,63Lõpetatud
EHISe x-tee v.6 teenuskihi loomine ja teenuste migreerimineHaridus- ja Teadusministeerium45 500,000Katkestatud
X-tee versioonile 6 üleminekKeskkonnaministeeriumi Infotehnoloogiakeskus90 000,0039 999,96Lõpetatud
Sotsiaalministeeriumi X-tee teenuste vers. 6.0 üleminekSotsiaalministeerium213 666,00203 994,00Lõpetatud
X-tee piirideülene koostööRiigi Infosüsteemi Amet352 500,00269 915,63Lõpetatud
Suurupi andmekeskuse optikatrassi rajamineRiigi Infosüsteemi Amet500 000,00500 000,00Lõpetatud
eID baastarkvara kaasajastamineRiigi Infosüsteemi Amet497 540,00490 442,97Lõpetatud
Elutähtsate teenuste osutamise turvalisuse mõõtmine ja tõstmineRiigi Infosüsteemi Amet110 000,00109 999,40Lõpetatud
ISKE rakendustööriista arendamineRiigi Infosüsteemi Amet  Katkestatud
Suurupi andmekeskuse tehnoseadmestiku hankimineRiigi Infokommunikatsiooni Sihtasutus500 000,00482 600,00Lõpetatud
Riigi ühtse majandustarkvara turvalisuse tõstmineRahandusministeeriumi Infotehnoloogiakeskus312 000,00206 029,20Lõpetatud
Siseministeeriumi valitsemisala primaarse andmekeskuse kahe virtuaalse andmekeskuse laiendamine - I osaSiseministeeriumi infotehnoloogia- ja arenduskeskus500 000,00461 480,40Lõpetatud
Siseministeeriumi valitsemisala primaarse andmekeskuse kahe virtuaalse andmekeskuse laiendamine - II osaSiseministeeriumi infotehnoloogia- ja arenduskeskus500 000,00461 480,40Lõpetatud
Siseministeeriumi valitsemisala primaarse andmekeskuse kahe virtuaalse andmekeskuse laiendamine - III osaSiseministeeriumi infotehnoloogia- ja arenduskeskus500 000,00498 973,92Lõpetatud
Siseministeeriumi valitsemisala primaarse andmekeskuse kahe virtuaalse andmekeskuse laiendamine - IV osaSiseministeeriumi infotehnoloogia- ja arenduskeskus500 000,00499 934,69Lõpetatud
Siseministeeriumi valitsemisala primaarse andmekeskuse laivõrguseadmete laiendamineSiseministeeriumi infotehnoloogia- ja arenduskeskus300 000,00299 998,80Lõpetatud
Siseministeeriumi valitsemisala primaarse andmekeskuse tulemüüride ja seadmekappide siseste võrguseadmete laiendamineSiseministeeriumi infotehnoloogia- ja arenduskeskus262 000,00261 789,60Lõpetatud
Kaugseire teenuste arenduskeskuse ESTHub baastaristu loomineMaa-amet430 000,00410 336,69Lõpetatud
Maa kasutust kitsendavate objektide teenuste baastaristu loomineMaa-amet474 000,00456 543,60Lõpetatud
RIHA arendamise iteratsioon IIRiigi Infosüsteemi Amet  Katkestatud
Riigivõrgu IP transiidi võimekuse parendamineRiigi Infosüsteemi Amet480 000,00243 882,00Lõpetatud
Tarktee jätkuarendusMaanteeamet350 000,00255 120,00Lõpetatud
Siseministeeriumi valitsemisala sekundaarse andmekeskuse sisustamine laivõrguseadmetegaSiseministeeriumi infotehnoloogia- ja arenduskeskus283 000,00277 530,00Lõpetatud
Siseministeeriumi valitsemisala sekundaarse andmekeskuse sisustamine tulemüüridega ja seadmekappide siseste võrguseadmetegaSiseministeeriumi infotehnoloogia- ja arenduskeskus335 000,00334 110,00Lõpetatud
Siseministeeriumi valitsemisala sekundaarse andmekeskuse sisustamine - I osaSiseministeeriumi infotehnoloogia- ja arenduskeskus500 000,00498 036,00Lõpetatud
Siseministeeriumi valitsemisala sekundaarse andmekeskuse sisustamine - II osaSiseministeeriumi infotehnoloogia- ja arenduskeskus500 000,00499 978,00Lõpetatud
Siseministeeriumi valitsemisala sekundaarse andmekeskuse sisustamine - III osaSiseministeeriumi infotehnoloogia- ja arenduskeskus500 000,00499 999,20Lõpetatud
Siseministeeriumi valitsemisala sekundaarse andmekeskuse sisustamine - IV osaSiseministeeriumi infotehnoloogia- ja arenduskeskus500 000,00499 999,99Lõpetatud
Viimati muudetud: 26.06.2020