Language switcher

2015. aasta investeeringute kava

 

Toetatud projektid

ProjektToetuse saajaEraldatud toetusKasutatud toetusProjekti seis
Riikliku Teeregistri uus programmMaanteeamet398 200,00309 366,00Lõpetatud
Interneti (välis)kaubandusMaksu- ja Tolliamet138 600,00137 492,00Lõpetatud
Käibemaksukohustuslaseks registreerimise avaldused (KMKR avaldused)Maksu- ja Tolliamet400 000,00400 000,00Lõpetatud
Riigi kinnisvararegistri liidestamine maa järelmaksunõuete infosüsteemigaRahandusministeerium  Katkestatud
Kõrgkäideldava pilveteenuse pilootprojekti tehniline lahendusRiigi Infokommunikatsiooni Sihtasutus  Katkestatud
eID Baastarkvara edasiarendus ja hooldusRiigi Infosüsteemi Amet385 000,00342 720,04Lõpetatud
Elutähtsate teenuste osutamise turvalisuse mõõtmine ning tõstmineRiigi Infosüsteemi Amet110 000,00110 000,00Lõpetatud
Formaatide toe arendusedRiigi Infosüsteemi Amet430 000,00427 144,42Lõpetatud
ISKE tööriista arendamineRiigi Infosüsteemi Amet  Katkestatud
Küberintsidentide teavitamise, registreerimise, analüüsimise ja raporteerimise süsteem (KITRARS)Riigi Infosüsteemi Amet12 048,0012 048,00Lõpetatud
RIHA ärianalüüsRiigi Infosüsteemi Amet40 000,0040 000,00Lõpetatud
Turvaline e-kirjavahetuse süsteem (eelanalüüs)Riigi Infosüsteemi Amet20 000,0017 820,00Lõpetatud
X-tee andmekogude isikuandmete kasutamise jälgimise rakendusRiigi Infosüsteemi Amet180 000,00180 000,00Lõpetatud
eCall lahenduse väljatöötamine HäirekeskuseleSiseministeeriumi infotehnoloogia- ja arenduskeskus500 000,00301 596,00Lõpetatud
Siseministeeriumi valitsemisalasse loodava primaarse andmekeskuse sisustamine kahe virtuaalse andmekeskusega, 2. etappSiseministeeriumi infotehnoloogia- ja arenduskeskus369 000,00346 639,80Lõpetatud
Siseministeeriumi valitsemisalasse loodava primaarse andmekeskuse sisustamine kahe virtuaalse andmekeskusega, 1. etappSiseministeeriumi infotehnoloogia- ja arenduskeskus369 000,00366 255,00Lõpetatud
Siseministeeriumi valitsemisalasse loodava andmekeskuse toimimiseks vajalike tulemüüride, koormusjaoturite ja seadmekappide siseste võrguseadmete soetamineSiseministeeriumi infotehnoloogia- ja arenduskeskus459 000,00438 300,00Lõpetatud
Siseministeeriumi valitsemisalasse loodava andmekeskuse toimimiseks vajalike seadmekappide vaheliste võrguseadmete soetamineSiseministeeriumi infotehnoloogia- ja arenduskeskus430 500,00389 440,80Lõpetatud
Siseministeeriumi valitsemisalasse loodava andmekeskuse toimimiseks vajalike laivõrguseadmete soetamineSiseministeeriumi infotehnoloogia- ja arenduskeskus373 000,00352 219,20Lõpetatud
SKAIS2 finantsarvestusmooduli arendustööde 1. etappSotsiaalministeerium499 500,00478 860,00Lõpetatud
Dokumendivahetustaristu üleviimine hajusarhitektuurileRiigi Infosüsteemi Amet115 000,00115 000,00Lõpetatud
Juhtimisotsuste toetamine X-tee monitooringu infogaRiigi Infosüsteemi Amet285 000,00282 632,35Lõpetatud
RIHA arendamise iteratsioon IRiigi Infosüsteemi Amet492 920,00216 377,61Lõpetatud
Riigi andmesidevõrgu sissetungi ja pahavara tuvastamise ja analüüsi süsteemRiigi Infosüsteemi Amet500 000,00440 097,84Lõpetatud
Analüüsimudelite loomine majanduse monitoorimiseks, prognoosimiseks ja poliitikameetmete mõju hindamiseks kasutades ettevõtete poolt genereeritavaid suurandmeid ja kaasaegseid modelleerimistehnikaidMaksu- ja Tolliamet300 000,00288 000,00Lõpetatud

 

Viimati muudetud: 05.05.2021