Language switcher

Nutikas teenuste taristu arendamine

Riigi Infosüsteemi Ameti toetuste valdkond liitus 1. juunil 2021 Riigi Tugiteenuste Keskusega. See tähendab, et toetustega seotud infot saab nüüd Riigi Tugiteenuste Keskuse kodulehelt ».

Alates 1. juulist 2021 toetustega seotud infot RIA kodulehel enam ei kuvata.

 

Eesmärk on luua uute ning uuenduslike e-teenuste loomist ja rakendamist toetav ühtne teenusruum.

Selleks toetatakse:

Meetme kogueelarve on 45 882 353 eurot, sh ELi toetus 39 000 000 eurot.

 

Investeeringute kavad

Toetatakse investeeringukavadesse lülitatud e-teenuste loomist ja rakendamist toetava baastaristu arendusprojekte.

Tegevusteks on planeeritud 40 882 353 eurot, millest EL katab 85%.

 • Toetuse tingimused ja investeeringu kava koostamise kord »
  Majandus- ja taristuministri 09. veebruari 2019 määrus nr 21 
 • Valikukomisjon ja taotluste hindamise kord (567.47 KB, PDF)
  Majandus- ja taristuministri 25. märtsi 2015 käskkiri nr 15-0089 (193.37 KB, PDF). Muudetud 8.1.2016 käskkirjaga nr 16-0002 (200.09 KB, PDF); 1.6.2018 käskkirjaga nr 18-092 (339.75 KB, PDF); 6.8.2018 käskkirjaga nr 18-158 (358.42 KB, PDF); 21.02.2019 käskkirjaga nr 19-032 (567.47 KB, PDF); väliskaubandus- ja infotehnoloogiaministri 28.08.2019 käskkirjaga nr 1.1-1/19-155 (316.98 KB, PDF); muudetud  väliskaubandus- ja infotehnoloogiaministri 25.11.2019 käskkirjaga nr 1.1-1/19-213 (356 KB, PDF); muudetud  väliskaubandus- ja infotehnoloogiaministri 07.04.2020 käskkirjaga nr 73 (363.44 KB, PDF); muudetud  väliskaubandus- ja infotehnoloogiaministri 19.06.2020 käskkirjaga nr 122 (370.03 KB, PDF) valikukomisjoni koosseisu; muudetud valikukomisjoni koosseisu ettevõtlus- ja infotehnoloogiaministri 13.05.2021 käskkirjaga nr 111 (402.88 KB, PDF)
 • Taotluse vormistamise juhend (556.22 KB, PDF)
  Juhised taotluse vormistamiseks
 

Infoühiskonna teadlikkuse tõstmine

Meetme tegevuste elluviija on Riigi Infosüsteemi Amet, kes korraldab ja tellib koostöös majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi ning teiste osapooltega:

 • infoühiskonda puudutavaid hindamisi, kontseptsioone, uuringuid ja analüüse;
 • standardeid, raamistikke, metoodilisi juhendeid ja koolitusmaterjale;
 • koolitusi, seminare, töötube, infopäevi, konverentse ja kursuseid;
 • kommunikatsiooni- ja turunduskampaaniaid, teavitustegevusi ja esitlusi.

Tegevusteks on eraldatud  8 miljonit eurot, millest 85% moodustab struktuuritoetus.

Viimati muudetud: 01.06.2021

Kas said vastuse oma küsimusele?


Täname tagasiside eest!