Language switcher

Nutikas teenuste taristu arendamine

Eesmärk on luua uute ning uuenduslike e-teenuste loomist ja rakendamist toetav ühtne teenusruum.

Selleks toetatakse:

Meetme kogueelarve on 45 882 353 eurot, sh ELi toetus 39 000 000 eurot.

 

Investeeringute kavad

Toetatakse investeeringukavadesse lülitatud e-teenuste loomist ja rakendamist toetava baastaristu arendusprojekte.

Tegevusteks on planeeritud 40 882 353 eurot, millest EL katab 85%.

 

Infoühiskonna teadlikkuse tõstmine

Meetme tegevuste elluviija on Riigi Infosüsteemi Amet, kes korraldab ja tellib koostöös majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi ning teiste osapooltega:

  • infoühiskonda puudutavaid hindamisi, kontseptsioone, uuringuid ja analüüse;
  • standardeid, raamistikke, metoodilisi juhendeid ja koolitusmaterjale;
  • koolitusi, seminare, töötube, infopäevi, konverentse ja kursuseid;
  • kommunikatsiooni- ja turunduskampaaniaid, teavitustegevusi ja esitlusi.

Tegevusteks on eraldatud 5 miljonit eurot, millest 85% moodustab struktuuritoetus.

Viimati muudetud: 08.04.2020

Kas said vastuse oma küsimusele?


Täname tagasiside eest!