Language switcher

Nutikas teenuste taristu arendamine

Eesmärk on luua uute ning uuenduslike e-teenuste loomist ja rakendamist toetav ühtne teenusruum.

Selleks toetatakse:

Meetme kogueelarve on 45 882 353 eurot, sh ELi toetus 39 000 000 eurot.

 

Investeeringute kavad

Toetatakse investeeringukavadesse lülitatud e-teenuste loomist ja rakendamist toetava baastaristu arendusprojekte.

Tegevusteks on planeeritud 40 882 353 eurot, millest EL katab 85%.

 • Toetuse tingimused ja investeeringu kava koostamise kord »
  Majandus- ja taristuministri 09. veebruari 2019 määrus nr 21 
 • Valikukomisjon ja taotluste hindamise kord (567.47 KB, PDF)
  Majandus- ja taristuministri 25. märtsi 2015 käskkiri nr 15-0089 (193.37 KB, PDF). Muudetud 8.1.2016 käskkirjaga nr 16-0002 (200.09 KB, PDF); 1.6.2018 käskkirjaga nr 18-092 (339.75 KB, PDF); 6.8.2018 käskkirjaga nr 18-158 (358.42 KB, PDF); 21.02.2019 käskkirjaga nr 19-032 (567.47 KB, PDF); väliskaubandus- ja infotehnoloogiaministri 28.08.2019 käskkirjaga nr 1.1-1/19-155 (316.98 KB, PDF); muudetud  väliskaubandus- ja infotehnoloogiaministri 25.11.2019 käskkirjaga nr 1.1-1/19-213 (356 KB, PDF); muudetud  väliskaubandus- ja infotehnoloogiaministri 07.04.2020 käskkirjaga nr 73 (363.44 KB, PDF); muudetud  väliskaubandus- ja infotehnoloogiaministri 19.06.2020 käskkirjaga nr 122 (370.03 KB, PDF) valikukomisjoni koosseisu.
 • Taotluse vormistamise juhend (556.22 KB, PDF)
  Juhised taotluse vormistamiseks
 

Infoühiskonna teadlikkuse tõstmine

Meetme tegevuste elluviija on Riigi Infosüsteemi Amet, kes korraldab ja tellib koostöös majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi ning teiste osapooltega:

 • infoühiskonda puudutavaid hindamisi, kontseptsioone, uuringuid ja analüüse;
 • standardeid, raamistikke, metoodilisi juhendeid ja koolitusmaterjale;
 • koolitusi, seminare, töötube, infopäevi, konverentse ja kursuseid;
 • kommunikatsiooni- ja turunduskampaaniaid, teavitustegevusi ja esitlusi.

Tegevusteks on eraldatud  8 miljonit eurot, millest 85% moodustab struktuuritoetus.

Viimati muudetud: 28.12.2020

Kas said vastuse oma küsimusele?


Täname tagasiside eest!