Language switcher

Koolide IKT-taristu

Eesmärk on toetada õppija õpioskuste tulemuslikku omandamist ning parendada õpetaja töötingimusi.

Tegevuse elluviija on vastavalt meetme tingimustele Hariduse Infotehnoloogia Sihtasutus ning alates 01.01.2019 on meetme  rakendusüksuseks SA Innove .

Eelarve on kokku 13 235 294 eurot, sh ELi toetus 11 250 000 eurot.

Aastatel 2016–2018 rahastati tegevusi 5 000 000 euro ulatuses, sellest 85% ehk 4 250 000 eurot moodustas ELi toetus.

Viimati muudetud: 15.05.2019

Kas said vastuse oma küsimusele?


Täname tagasiside eest!