Language switcher

Digitaalse kirjaoskuse suurendamine

Eesmärk on edendada täiskasvanud tööealise elanikkonna IKT-oskusi ja -teadmisi.

Digitaalse kirjaoskuse laialdane levik ning IKT-oskuste parandamine aitavad luua kõrgema lisandväärtusega töökohti ning tagavad inimeste suurema konkurentsivõime tööturul (sh rahvusvaheliselt). Nimetatut toetab rahvusvaheline teadus- ja arendustegevus, mis loob uut teadmist, suurendab sektorite konkurentsivõimet ja Eesti elanike heaolu.

Tegevuse elluviija on vastavalt meetme tingimustele majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi riigi infosüsteemide osakond.

Eelarve on 8 500 000 eurot, sh ELi toetus 7 225 000 eurot.

Viimati muudetud: 01.09.2018

Kas said vastuse oma küsimusele?


Täname tagasiside eest!