Language switcher

Jooksev voor: Valitsusasutuste ja nende hallatavate asutuste avalike teenuste IKT arendamine

Võtame vastu struktuuritoetuse taotlusi jooksvasse vooru „Valitsusasutuste ja nende hallatavate asutuste avalike teenuste info- ja kommunikatsioonitehnoloogia arendamine“.

 

Eesmärk

Avalike teenuste ümberkorraldamine ning riigi toimimine info- ja kommunikatsioonitehnoloogia abil nii, et oleks saavutatav majanduslik tõhusus ja selle kaudu suureneks asutuste vaheline koostöö avalike teenuste osutamisel.

Taotlejad

Toetust võivad taotleda valitsusasutused ja nende hallatavad asutused.

Maksumus

Taotlusvooru kogumaht on 20 000 000 eurot.

Maksimaalne toetus ühe projekti kohta on 500 000 eurot abikõlblike kulude katteks.

Toetus koosneb 85% Euroopa Regionaalarengu Fondi vahenditest ja 15% riiklikust kaasfinantseeringust.

 

Taotluste esitamine

Taotlusi saab esitama hakata alates 21.03.2018 struktuuritoetuse e-keskkonnas etoetus.struktuurifondid.ee. Taotlus tuleb seal lisada vooru "Valitsusasutuste ja nende hallatavate asutuste avalike teenuste IKT arendamine" alla.

Täitmisel juhinduda vormistamise juhendist.

Taotluse esitamisel tuleb lisada täiendavate materjalide juurde vorm, mille täitmisel juhinduda majandus- ja taristuministri 6.3.2018 käskkirja nr 18-037 lisa 2 selgitavast juhendist.

Taotluste vastuvõtmine lõpetatakse, kui esitatud taotluste kogumaht ulatub 20 000 000 euroni. Taotluste vastuvõtmise lõpetamisest teavitatakse taotlejaid RIA veebilehel.

Küsimuste korral kirjutage meiliaadressil ria@ria.ee.

Juhised ja tingimused

 

Valikukomisjon

Esitatud eeltaotluste hindamiseks on moodustatud valikukomisjon koosseisus: Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumist komisjoni esimees Janek Rozov ja liikmed Miia Mänd, Mari Väljaots, Allan Allmere, Helena Lepp, Sten Tikerpe, Alar Teras, Liivi Karpištšenko, Margo Keerme, Mait Heidelberg, Kaire Kasearu, Kristo Vaher, Ott Velsberg ning Riigi Infosüsteemi Ametist Raimo Reiman ja Priit Parmakson.

 

Toetatud projektid

ProjektToetuse saajaEraldatud toetusKasutatud toetusProjekti seis
Riigitöötaja iseteenindusportaali (RTIP) puudumiste funktsionaalsuse arendamineRiigi Tugiteenuste Keskus199 134,0022 080,00 
Riigitöötaja iseteenindusportaali (RTIP) kõrgkäideldava keskkonna loomineRiigi Tugiteenuste Keskus259 440,0099 360,00 
Bovexi ja põllumajandusloomade registri vahelise liidese loominePõllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet51 195,00  
Häirekeskuse IKT rakendustes katkematu ja optimaalse hädaabiteate menetlemise töövoo tagamineSiseministeeriumi infotehnoloogia- ja arenduskeskus496 015,20  
Personaliseeritud teabekanalite loomineStatistikaamet316 350,00  
Kulumudelite koostamine riigiasutuste kuluanalüüsi tarkvara (TERE KAIS) kaasabil MKM valitsemisalas (7 asutust), KUM valitsemisalas (7 asutust), HTM valitsemisalas (1 asutus), JUM valitsemisalas (1 asutus)Rahandusministeerium194 818,00  
Väljaõppeürituste infosüsteemi (BRONTOS 2) arendamineKaitsevägi496 680,00  
Ehitisregistri andmetele juurdepääsu säilitamineMajandus- ja Kommunikatsiooniministeerium279 770,40  
Dokumendipärandi digiteerimine: Jäägem eestlasteks, aga saagem ka eurooplasteks (1860-1920)Rahvusarhiiv467 881,90  
Kulumudelite koostamine riigiasutuste kuluanalüüsi tarkvara (TERE KAIS) kaasabil SOM valitsemisalas (6 asutust), RaM valitsemisalas (4 asutust), MEM valitsemisalas (6 asutust), KEM valitsemisalas (7 asutust)" etapp II 23 asutustRahandusministeerium319 948,20  
Kulumudelite koostamine riigiasutuste kuluanalüüsi tarkvara (TERE KAIS) kaasabil KAM valitsemisalas (8 asutust), VÄM valitsemisalas (1 asutust)" etapp IV 9 asutustRahandusministeerium70 488,00  
Viimati muudetud: 12.12.2018

Kas said vastuse oma küsimusele?


Täname tagasiside eest!