Language switcher

Jooksev voor: Avalike teenuste info- ja kommunikatsioonitehnoloogia arendamine (algselt "Valitsusasutuste ja nende hallatavate asutuste avalike teenuste IKT arendamine")

Võtame vastu struktuuritoetuse taotlusi jooksvasse vooru „Avalike teenuste info- ja kommunikatsioonitehnoloogia arendamine““.

 

Eesmärk

Avalike teenuste ümberkorraldamine ning riigi toimimine info- ja kommunikatsioonitehnoloogia abil nii, et oleks saavutatav majanduslik tõhusus ja selle kaudu suureneks asutuste vaheline koostöö avalike teenuste osutamisel.

Taotlejad

Sihtgrupiks on valitsusasutused ja nende hallatavad asutused; põhiseaduslikud institutsioonid; kohalike omavalitsuste liidud; mittetulundusühingud ja sihtasutused, kui nad pakuvad otsest avalikku teenust; avalik-õiguslikud juriidilised isikud.

Maksumus

Taotlusvooru kogumaht on  40 000 000 eurot.

Maksimaalne toetus ühe projekti kohta on 500 000 eurot abikõlblike kulude katteks.

Toetus koosneb 85% Euroopa Regionaalarengu Fondi vahenditest ja 15% riiklikust kaasfinantseeringust.

 

Taotluste esitamine

Taotlusi saab esitama hakata alates 21.03.2018 struktuuritoetuse e-keskkonnas etoetus.struktuurifondid.ee. Taotlus tuleb seal lisada vooru "Valitsusasutuste ja nende hallatavate asutuste avalike teenuste IKT arendamine" alla.

Taotlusi saab esitada valitsemisalade koostatud ning Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi poolt kinnitatud tegevusplaani (982.57 KB, PDF)projektide rahastamiseks, millele on taotleja eelarves garanteeritud ülalhoiu- ja arenduskulude (st investeeringu jätkusuutlikkuse tagamise kulude) kate vähemalt viie investeeringule järgneva aasta jooksul

Täitmisel juhinduda vormistamise juhendist.

Taotluse esitamisel tuleb lisada täiendavate materjalide juurde vorm, mille täitmisel juhinduda majandus- ja taristuministri 6.3.2018 käskkirja nr 18-037 lisa 2 selgitavast juhendist.

Taotluste vastuvõtmine lõpetatakse, kui esitatud taotluste kogumaht ulatub 40 000 000 euroni. Taotluste vastuvõtmise lõpetamisest teavitatakse taotlejaid RIA veebilehel.

Küsimuste korral kirjutage meiliaadressil ria@ria.ee.

Juhised ja tingimused

 • Struktuuritoetuse e-keskkond »
  Taotlused tuleb esitada keskkonnas etoetus.struktuurifondid.ee
 • Taotlusele lisatav vorm (17 KB, DOCX)
  Täita vastavalt 22.07.2019 käskkirja nr 19-125 lisale 1
 • Taotluse vormistamise juhend (556.22 KB, PDF)
  Juhised, kuidas taotlust vormistada
 • Toetuse andmise tingimused ja kord »
  Majandus- ja taristuministri 15. aprilli 2015 määrus nr 31
 • Taotlusvooru kinnitamine ja valikukomisjoni moodustamine (701.92 KB, PDF)
  Majandus- ja taristuministri 6.3.2018 käskkiri nr 18-037, muudetud 06.08.2018. a käskkirjaga 1.1-1/18-158 (358.92 KB, PDF); vooru mahtu muudetud 21.02.2019.a  käskkirjaga 1.1-1/19-031 (575.4 KB, PDF); vooru mahtu, valikukomisjoni liikmeid ja taotluse esitamise tingimusi muudetud ministri 22.07.2019 käskkirjaga nr 1.1-1/19-125 (572.65 KB, PDF); muudetud  väliskaubandus- ja infotehnoloogiaministri 25.11.2019 käskkirjaga nr 1.1-1/19-213 (356 KB, PDF); muudetud  väliskaubandus- ja infotehnoloogiaministri 07.04.2020 käskkirjaga nr 73 (363.44 KB, PDF); muudetud väliskaubandus- ja infotehnoloogiaministri 19.06.2020 käskkirjaga 122 (370.03 KB, PDF) valikukomisjoni koosseisu; ministri käskkirjaga nr 1.1-1/20-152 (294.04 KB, PDF)muudedetud vooru nimetus, taotlejate sihtgrupp ja finantseeritavate taotluste kogumaht.
 • Jooksva taotlusvooru korraldamine (285.64 KB, PDF)
  RIA peadirektori 8. märtsi 2018 käskkiri nr 18-039 
 
 

Toetatud projektid

ProjektToetuse saajaEraldatud toetusKasutatud toetusProjekti seis
Riigitöötaja iseteenindusportaali (RTIP) puudumiste funktsionaalsuse arendamineRiigi Tugiteenuste Keskus199 134,00199 134,00Lõpetatud
KOTKAS (Keskkonnaotsuste infosüsteem) II-I etappKeskkonnaministeeriumi Infotehnoloogiakeskus489 600,00489 600,00Lõpetatud
Riigitöötaja iseteenindusportaali (RTIP) kõrgkäideldava keskkonna loomineRiigi Tugiteenuste Keskus259 440,00259 440,00Lõpetatud
Bovexi ja põllumajandusloomade registri vahelise liidese loominePõllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet51 195,0051 192,00Lõpetatud
Häirekeskuse IKT rakendustes katkematu ja optimaalse hädaabiteate menetlemise töövoo tagamineSiseministeeriumi infotehnoloogia- ja arenduskeskus496 015,20496 015,2Lõpetatud
Personaliseeritud teabekanalite loomineStatistikaamet316 350,00316 350,00Lõpetatud
Kulumudelite koostamine riigiasutuste kuluanalüüsi tarkvara (TERE KAIS) kaasabil MKM valitsemisalas (7 asutust), KUM valitsemisalas (7 asutust), HTM valitsemisalas (1 asutus), JUM valitsemisalas (1 asutus)Rahandusministeerium194 818,00192 792,02Lõpetatud
Väljaõppeürituste infosüsteemi (BRONTOS 2) arendamineKaitsevägi496 680,00422 014,36 
Ehitisregistri andmetele juurdepääsu säilitamineMajandus- ja Kommunikatsiooniministeerium279 770,40279 770,40Lõpetatud
Dokumendipärandi digiteerimine: Jäägem eestlasteks, aga saagem ka eurooplasteks (1860-1920)Rahvusarhiiv467 881,90214 145,56 
Kulumudelite koostamine riigiasutuste kuluanalüüsi tarkvara (TERE KAIS) kaasabil SOM valitsemisalas (6 asutust), RaM valitsemisalas (4 asutust), MEM valitsemisalas (6 asutust), KEM valitsemisalas (7 asutust)" etapp II 23 asutustRahandusministeerium319 948,20305 369,00Lõpetatud
Kulumudelite koostamine riigiasutuste kuluanalüüsi tarkvara (TERE KAIS) kaasabil KAM valitsemisalas (8 asutust), VÄM valitsemisalas (1 asutust)" etapp IV 9 asutustRahandusministeerium70 488,0070 488,00Lõpetatud
Andmebaaside arhiveerimise tarkvara täiendusedRahvusarhiiv169 747,20169 747,20Lõpetatud
Mälestiste register ja menetlussüsteemMuinsuskaitseamet478 159,20146 624,78 
Riigitöötaja iseteenindusportaali (RTIP) arhitektuuriline mooduliteks eraldamineRiigi Tugiteenuste Keskus339 480,00231 081,30 
Sõnastiku- ja terminibaasisüsteemi EKILEX väliskasutajaliidesed ja APIEesti Keele Instituut400 000,00247 795,22 
eIDAS direktiivi rakendamineMajandus- ja Kommunikatsiooniministeerium92 293,2084 373,20Lõpetatud
Ohutuse infosüsteemi (OIS) haldusmenetluste läbiviimiseks vajalikud arendustöödSiseministeeriumi infotehnoloogia- ja arenduskeskus268 800,00159 768, 00 
RIA keskse signeerimisteenuse SiGa loomineRiigi Infosüsteemi Amet480 003,00398 378,5 
Avatud lähtekoodiga uue üle Eestilise reisiplaneerija Peatus.ee kasutuselevõttMaanteeamet119 574,00  
EHIS2 (Eesti hariduse infosüsteem versioon 2) 1 etappHaridus- ja Teadusministeerium300 000,00300 000,00Lõpetatud
Eesti Geoloogiafondi digitaliseerimineEesti Geoloogiateenistus369 523,80369 504,06Lõpetatud
Patendiameti infosüsteemRegistrite ja Infosüsteemide Keskus91 659,54  
Riigitöötaja iseteenindusportaali isikuandmete moodulRiigi Tugiteenuste Keskus460 922,40460 922,4Lõpetatud
PRIA-le ruumiandmete esitamise teenuse arendaminePõllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet499 972,34499 971,63Lõpetatud
Valimiste infosüsteemi moodulid PÄS, SEA, KAN1Riigi Infosüsteemi Amet392 099,00247 752,00 
Eesti keele ja kirjanduse ning omariikluse allikadEesti Kirjandusmuuseum497 280,00107 214,92

 

 

Esemepärandi digiteerimine: Riikliku, rahvusliku ja kultuuriloolise väärtusega esemedEesti Rahva Muuseum499 248,00189 741,17 
Valimiste infosüsteemi moodulid KAN2, NIMRiigi Infosüsteemi Amet465 240,0094 262,15 
KOTKAS (Keskkonnaotsuste infosüsteem) II-II etappKeskkonnaministeeriumi Infotehnoloogiakeskus462 040,00  
„Täieliku e-riigihangete võimekuse loomine“ 2 arendusetapi 1. alamprojektRahandusministeerium490 000,0024 046,77 
Veebi platvormi uuendamineStatistikaamet215 826,00215826,00Lõpetatud
Medre2Tervise ja Heaolu Infosüsteemide Keskus498 020,00  
Uue relvaregistri arendaminePolitsei- ja Piirivalveamets494 692,80212 272,8 
Jääkaardi koostamise infosüsteemi loomineKeskkonnaministeeriumi Infotehnoloogiakeskus496 192,40  
Klientidega elektroonse suhtlemise võimekuse loomise projektPõllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet324 359,90102 435,00 
Abivahendite e-teenuse arendamineSotsiaalkindlustusamet489 336,80  
Kõnetuvastussüsteem kohtuistungi helisalvestiste automaatseks transkribeerimiseks ning sellega seotud Kohtute infosüsteemi (KIS) arendusedRegistrite ja Infosüsteemide Keskus155 561,94  
Otsetoetuste taotluste esitamise teenuse arendamise projektPõllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet497 691,6213 500,77 
Muuseumide infosüsteem MuIS 2.0. I etappRegistrite ja Infosüsteemide Keskus498 576,00  
TIS andmeedastusstandartite loomise keskkondTervise ja Heaolu Infosüsteemide Keskus230 000,00  
Prokuratuuri infosüsteem (PRIS2 lisa)Registrite ja Infosüsteemide Keskus200 000,00  
Riigi kinnisvararegistri arendamine etapp IRahandusministeerium468 192,00  
Maaelu Arengukava pindalapõhiste toetuste taotluste esitamise teenuse arendamise projektPõllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet499 526,56  
Maaelu Arengukava loomapõhiste toetuste taotluste esitamise teenuse arendamise projektPõllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet470 967,36  
Päästeameti ja Häirekeskuse andmelao PÄHKAL arendaminePäästeamet154 560,00  
Ehitisregistri menetluskeskkonna parendamine ja teenuste üle viimine mikroteenuste arhitektuurileMajandus- ja Kommunikatsiooniministeerium255 645,00  
SamTrack ( Ravimitega seotud menetlusprotsesside andmekogu uuendamine)Tervise ja Heaolu Infosüsteemide Keskus489 680,00  
Lennuohutuse järelevalve infosüsteemi uue tarkvara loomine (koodi taaskasutuse projekt)Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium100 800,00  
E-ehituse platvormi ja 3D kaksiku arendusMajandus- ja Kommunikatsiooniministeerium348 000,00  
Tervikliku võrgurajatiste (3D) andmebaasi loomine Ehitisregistri (EHR) koosseisus ja sidumine EHRi muude teenustegaMajandus- ja Kommunikatsiooniministeerium310 259,88  
Terviseameti Laborite Infosüsteemi III-etappTervise ja Heaolu Infosüsteemide Keskus347 179,00  
Eesti fotopärandi digimine (klaas- ja filminegatiivid)Rahvusarhiiv490 168,00  
Elektroonilise side valdkonna e-teenuste arendusprojektMajandus- ja Kommunikatsiooniministeerium115 200,00  
TTO-s ja TEHIKus rakendatav TIS andmekontrollimoodulTervise ja Heaolu Infosüsteemide Keskus230 000,00  
Kroonikafilmid 1914-1991Rahvusarhiiv461 616,00  
Andmeaida ja aruandluse taristu ja maakataster/td>Keskkonnaministeeriumi Infotehnoloogiakeskus216 193,80  
Arengutoetuste meetmete finantshuvide kaitse projektPõllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet394 740,00  
     
Viimati muudetud: 08.09.2020

Kas said vastuse oma küsimusele?


Täname tagasiside eest!