Language switcher

Jooksev voor: avalike teenuste analüüs

 

Võtame vastu struktuuritoetuse taotlusi jooksvasse taotlusvooru "Avalike teenuste arendamise eel-, äri- ja kasutatavuse analüüside läbiviimine".

 

Eesmärk

Aidata avalike teenuste osutajatel analüüsida probleeme ning leida neile lahendusi prototüübi või muu visuaali näol.

Analüüside tulemites tuuakse välja võimalikud lahendused, kuidas muuta avalikke teenuseid kättesaadavamaks ja kasutajakesksemaks, tõsta nende kvaliteeti ning osutada neid nutikamalt ja tõhusamalt IKT-vahendite abil.

 

Taotlejad

Toetust võivad taotleda:

 • põhiseaduslikud institutsioonid,
 • valitsusasutused ja nende hallatavad asutused,
 • kohalikud omavalitsused ja nende hallatavad asutused,
 • kohalike omavalitsuste üksuste liidud
 • avalik-õiguslikud juriidilised isikud,
 • mittetulundusühingud ja sihtasutused, kui nad pakuvad otsest avalikku teenust.
 

Maksumus

Taotlusvooru kogumaht on  8 500 000 eurot.

Projekti maksimaalne eelarve on 100 000 eurot.

Projekti toetuse määr on 85% ja toetuse saaja omafinantseering 15%.

 

Taotluste esitamine

Taotlusi saab esitada alates 18. maist 2015.

Taotlus tuleb sisestada struktuuritoetuse registri e-toetuse keskkonda aadressil etoetus.struktuurifondid.ee.

Taotlusele tuleb lisada täiendavate materjalide juurde käskkirja nr 18-123 (543.92 KB, PDF)lisa kohane täidetud vorm.

Taotlus tuleb allkirjastada ja esitada allkirjaõigusliku isiku poolt struktuuritoetuse registri kaudu.

Taotluste vastuvõtmine lõpetatakse, kui esitatud taotluste kogumaht ulatub 8 500 000 euroni. Taotluste vastuvõtmise lõpetamisest teavitatakse taotlejaid RIA veebilehel.

Küsimuste korral kirjutage meiliaadressil ria [at] ria.ee.

Juhised ja tingimused

 • Struktuuritoetuse e-keskkond »
  Taotlused tuleb esitada keskkonnas etoetus.struktuurifondid.ee
 • Taotlusele lisatav vorm (20.46 KB, DOCX)
  Täita vastavalt 26.6.2018 käskkirja nr 18-123 lisale
 • Toetuse andmise tingimused ja kord »
  Majandus- ja taristuministri 15. aprilli 2015 määrus nr 31
 • Vooru põhitingimused ja valikukomisjon (543.92 KB, PDF)
  Ettevõtlus- ja infotehnoloogiaministri 26.6.2018 käskkiri nr 18-123. Muudetud 6.8.2018 käskkirjaga nr 18-158 (358.42 KB, PDF); muudetud väliskaubandus- ja infotehnoloogiaministri 28.08.2019 käskkirjaga nr 19-155 (316.98 KB, PDF); muudetud  väliskaubandus- ja infotehnoloogiaministri 25.11.2019 käskkirjaga nr 1.1-1/19-213 (356 KB, PDF); muudetud  väliskaubandus- ja infotehnoloogiaministri 07.04.2020 käskkirjaga nr 73 (363.44 KB, PDF); muudetud  väliskaubandus- ja infotehnoloogiaministri 19.06.2020 käskkirjaga nr 122 (370.03 KB, PDF) taotlusvooru mahtu ja valikukomisjoni koosseisu, ministri käskkirjaga nr 152 (294.04 KB, PDF) muudeti taotlusvooru eelarvet ; muudetud valikukomisjoni koosseisu ettevõtlus- ja infotehnoloogiaministri 13.05.2021 käskkirjaga nr 111 (402.88 KB, PDF)
 • Taotluse esitamise keskkonna muutmine (251.76 KB, PDF)
  RIA peadirektori 26.5.2017 käskkiri nr 17-062
 • Avatud voorudesse esitatud eeltaotluste valikumetoodika (556.36 KB, PDF)
  Ettevõtlus- ja infotehnoloogiaminstri 03.08.2018 käskkiri nr 18-157; muudetud valikukriteeriumite juhendit (945.6 KB, PDF) ministri 02.08.2019 käskkirjaga nr 1.1-1/19-137
 

Toetatud projektid

Lähemalt saab projekti sisuga tutvuda struktuuritoetuste lehel või iga toetuse saaja kodulehel.

ProjektToetuse saajaEraldatud toetusKasutatud toetusProjekti seis
Eesti Meremuuseumi avalike teenuste kasutatavuse analüüsEesti Meremuuseum22 695,0022 695,00Lõpetatud
EHIS koosvõime analüüsHaridus- ja Teadusministeerium35 802,0035 802,00Lõpetatud
Kaitseliidu liikmete infokeskkondKaitseliit12 456,2412 456,24Lõpetatud
Maa kasutust kitsendavate objektide teenuste baastaristu loomise ärianalüüsMaa-amet31 518,0031 518,00Lõpetatud
Tarktee jätkuarenduse analüüsMaanteeamet42 500,003876,00Lõpetatud
Ühistranspordi Infosüsteemi analüüsMaanteeamet22 950,0022 950,00Lõpetatud
Lennuameti menetlusprotsesside ärianalüüsMajandus- ja Kommunikatsiooniministeerium20 094,0020 094,00Lõpetatud
Muinsuskaitse e-teenusedMuinsuskaitseamet23 460,0023 460,00Lõpetatud
Eelanalüüs - ettevalmistus uuele infosüsteemile e. linna majandustarkvarale üleminekuksNarva Linnavalitsuse Rahandusamet13 994,4013 994,40Lõpetatud
Eelanalüüs ja prototüüp projektile „täieliku e-riigihangete võimekuse loomine“Rahandusministeerium28 560,0028 560,00Lõpetatud
Digitaalse arhiveerimise terviklik analüüs avalikus sektorisRahvusarhiiv38 760,0038 760,00Lõpetatud
Ravimiameti uue infosüsteemi SamTrack II detailanalüüsSotsiaalministeerium42 500,0042 500,00Lõpetatud
Äriprotsesside analüüs Terviseameti järelevalve infosüsteemi ja järelevalveametniku töökoha loomiseksSotsiaalministeerium28 254,0028 254,00Lõpetatud
Tallinna välireklaami- ja teabekandjate ning reklaamimaksu järelevalveliste menetluste andmekogu eelanalüüsTallinna Ettevõtlusamet21 930,0021 930,00Lõpetatud
Tallinna linna hooldus-, heakorra- ja haljastustööde infosüsteemi loomise eelanalüüsi läbiviimineTallinna Kommunaalamet32 538,0032 538,00Lõpetatud
Tallinna linna broneeringute süsteemi eelanalüüsTallinna Linnakantselei23 317,2023 317,20Lõpetatud
Noorteinfo teenuse kättesaadavuse ja kasutajamugavuse tõstmise eelanalüüsHaridus- ja Teadusministeerium16 320,0016 320,00Lõpetatud
E-hindamise instrumentide loomiseks ning e-hindamise korraldamiseks kasutatava testimisplatvormi arendustöö eelanalüüsInnove SA28 305,0028 305,00Lõpetatud
Etendusasutuste ressursiplaneerimise infosüsteemi äri- ja eelanalüüsi läbi viimineKultuuriministeerium33 660,0033 660,00Lõpetatud
Kultuuriasutuste ühtse piletisüsteemi ärianalüüsKultuuriministeerium25 704,0025 704,00Lõpetatud
Kutsesüsteemi veebipõhiste teenuste eelanalüüsKutsekoda SA15 055,2013 549,68Lõpetatud
Põllumajandusuuringute Keskuse laborite infosüsteemi (PMK LIS) ärianalüüs ja eelanalüüsi täiendamineMaaeluministeerium16 065,0016 065,00Lõpetatud
Veterinaar- ja Toiduameti kontrolli ja järelevalvega seotud tööprotsesside analüüs ja järelevalve infosüsteemi arenduste vajalikkuse, eesmärkide ja ulatuse hindamineMaaeluministeerium28 968,0028 968,00Lõpetatud
Kaasajastatud veebikeskkonna „E-notar 3“ eel- ja ärianalüüsNotarite Koda42 500,0042 500,00Lõpetatud
Pärnu Linnavalitsuse avalike teenuste ja protsesside analüüsi läbiviiminePärnu Linnavalitsus32 300,0032 300,00Lõpetatud
Arvestusvaldkonna infosüsteemi analüüsiprojektRahandusministeerium42 500,0042 500,00Lõpetatud
Riigiasutuste kuluanalüüsi tehnilise töövahendi juurutamise eelanalüüsRahandusministeerium36 550,0036 550,00Lõpetatud
Eelanalüüs Ester 3 infosüsteemi uuendamiseksSihtasutus Pärnu Haigla40 787,7633 989,80Lõpetatud
Ärianalüüs Tervishoiu põhiregistrite kaasajastamiseks (Medre2)Sotsiaalministeerium30 800,0030 800,00Lõpetatud
Tallinna õigusaktide menetlemise infosüsteemi eelanalüüsTallinna Linnakantselei36 680,0036 680,00Lõpetatud
Tallinna linnaplaneerimise valdkonna arhiivimaterjalide kättesaadavuse ja kasutatavuse parandamise analüüsTallinna linnaplaneerimise amet22 950,0022 950,00Lõpetatud
Puuetega inimeste transpordi infosüsteemi lähteülesande koostamineTallinna Sotsiaal- ja Tervishoiuamet26 010,0026 010,00Lõpetatud
Tallinna linna ühiskaardi kasutusvõimaluste analüüs spordibaasides ja noortekeskustesTallinna Spordi- ja Noorsooamet25 296,0025 296,00Lõpetatud
Tallinna linnatranspordi korraldamise infosüsteemi eelanalüüsTallinna Transpordiamet34 308,0028 651,80Lõpetatud
Linnavalitsuse osakondade teenuste kaardistamine ja linna iseteenindusportaali loomise ettevalmistamineTartu Linnavalitsus33 619,2033 619,20Lõpetatud
Proaktiivsete ja automatiseeritid KOV avalike teenuste disain ja protüüpimineViljandi Linnavalitsus20 400,0020 400,00Lõpetatud
Filmimuuseum, kui laiendatud kultuuripärandiga infrastruktuur, mis ühendab kultuuripärandi digitaalmaailmagaEesti Ajaloomuuseum32 308,5032 308,50Lõpetatud
eSTATi kasutatavuse analüüsStatistikaamet41 987,4041 987,40Lõpetatud
Tallinna Loomaaia ressursiplaneerimise infosüsteemi äri- ja eelanalüüsi läbi viimineTallinna Loomaaed15 810,007386,5Lõpetatud
Eesti spordiregistri ärianalüüs ja selle alamandmekogus Spordiorganisatsioonid spordiharrastajate kohta kogutavate andmete analüüsSpordikoolituse ja -Teabe Sihtasutus33 048,0033 048,00Lõpetatud
Tallinna geomõõdistuste infosüsteemi eelanalüüs ja lähteülesande koostamineTallinna Linnaplaneerimise Amet21 250,0021 250,00Lõpetatud
Veeteede Ameti meresõiduohutuse teenistuse meremeeste sertifitseerimise ja mereõppeasutuste järelevalve osakonna tegevusprotsesside ning infosüsteemi ärianalüüsVeeteede Amet16 830,0016 830,00Lõpetatud
Kaitseväe ja Kaitseliidu väljaõppealade kasutamise ja teavituste infosüsteemi (BRONTOS2) äri- ja kasutatavuse analüüsKaitsevägi21 165,0021 165,00Lõpetatud
Kaugseire meetoditega metsaressursi arvestamise projekti ärianalüüsKeskkonnaministeeriumi Infotehnoloogiakeskus9868,509868,50Lõpetatud
E-väljaannete laenutuskeskkond – ärianalüüsEesti Rahvusraamatukogu33 320,0033 320,00Lõpetatud
Tallinna ligipääsetavuse infosüsteemi lähteülesande koostamineTallinna Sotsiaal- ja Tervishoiuamet17 870,4017 870,40Lõpetatud
Infosüsteemide aruandlus- ja andmetöötlusvajaduste ärianalüüsKeskkonnaministeeriumi Infotehnoloogiakeskus30 294,0030 294,00Lõpetatud
Põllumajandusameti infosüsteemi III etapi arenduse analüüsMaaeluministeerium19 074,0019 074,00Lõpetatud
Tehnilise Järelevalve Ameti elektroonilise side teenistuse menetlusprotsesside ärianalüüsMajandus- ja Kommunikatsiooniministeerium14 688,0014 688,00Lõpetatud
ERRi avaliku teenuse ristkasutuse ärianalüüsEesti Rahvusringhääling23 256,0023 256,00Lõpetatud
Eelanalüüs uue analüüsilahenduse hankimiseksPolitsei- ja Piirivalveamet31 620,0031 620,0Lõpetatud
KRIS5 arhitektuuri analüüsRegistrite ja Infosüsteemide Keskus16 318,9816 318,98Lõpetatud
Paberivaba intensiivravi korralduse eel- ja ärianalüüsPõhja-Eesti Regionaalhaigla SA38 556,0032 130,00Lõpetatud
Riigi Kaitseinvesteeringute Keskuse ja Kaitseliidu kinnisvarahaldus tarkvara äri- ja kasutatavuse analüüsRiigi Kaitseinvesteeringute Keskus25 075,0025 075,00Lõpetatud
Tehnilise järelevalve infosüsteemi lähtekoodi taaskasutuse analüüsMajandus- ja Kommunikatsiooniministeerium 39 168,0039 168,00Lõpetatud
Riigiasutuste ühtse tööajaplaneerimise ja -arvestamise infosüsteemi juurutamise eelanalüüsRiigi Tugiteenuste Keskus39 950,0039 950,00Lõpetatud
KRIS5 kasutajakogemuse disainRegistrite ja Infosüsteemide Keskus42 432,0042 432,00Lõpetatud
E- klienditoimik koduhooldusele ja koduõendusele - eelanalüüs ja lähteülesande koostamineTallinna Sotsiaal- ja Tervishoiuamet26 058,9626 058,96Lõpetatud
Viimsi valla geoinfosüsteemi põhise register-menetluskeskkonna väljaarendamine – äri- ja eeluuringu läbiviimineViimsi Vallavalitsus42 500,0038 377,71Lõpetatud
Rahvakultuurialase infoportaali (RAKU) ja Eesti vaimse kultuuripärandi nimistu (VAKU) kasutusulatuse ärianalüüsRahvakultuuri Keskus16 524,0016 524,00Lõpetatud
PRIA aruandluse parendamise võimaluste analüüsPõllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet 29 750,0029 750,00Lõpetatud
Delta platvormi uuendamise analüüsRegistrite ja Infosüsteemide Keskus25 924,4025 928,40Lõpetatud
Otsetoetuste arendamiseks vajaliku parima tehnilise lahenduse leidmise analüüsPõllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet37 719,6037 719,60Lõpetatud
Rahvusraamatukogu digitaalarhiivi äri- ja eelanalüüsEesti Rahvusraamatukogu38 080,0042 500,00Lõpetatud
Kasutajasõbralik Riigi TeatajaRegistrite ja Infosüsteemide Keskus38 250,0038 250,00Lõpetatud
Keskkonnaandmete kogumise, haldamise- ja avalikustamise teenuse analüüsKeskkonnaministeeriumi Infotehnoloogiakeskus41 565,0041 565,00Lõpetatud
Analüüs leidmaks parim lahendus asukohamärgisega fotode kasutuselevõtuksPõllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet26 520,0026 520,00Lõpetatud
Elektroonsete kutse-ja lõputunnistuste ärianalüüsHaridus- ja Teadusministeerium38 080,0038 080,00Lõpetatud
AKI pöördumiste veebiteenuste analüüsRegistrite ja Infosüsteemide Keskus23 890,0023 890,00Lõpetatud
eIDAS-Node versioonile 2.x ülemineku ja Riigi autentimisteenuse (TARA) platvormi (CAS) väljavahetamise analüüsRiigi Infosüsteemi Amet50 898,0050 898,00Lõpetatud
HTM haldusala asutuste menetlusprotsesside terviklahenduse ärianalüüsHaridus- ja Teadusministeerium48 807,0048 807,00Lõpetatud
AKI pöördumiste veebiteenuste analüüsRegistrite ja Infosüsteemide Keskus23 890,4423 890,44Lõpetatud
CDOC2.0 analüüs (info pikaajalise salastamise lahenduse arhitektuur)Riigi Infosüsteemi Amet84 792,6084 792,6Lõpetatud
eID infrastruktuuri tõrkekindluse analüüs (SPoF analüüs, 1.etapp)Riigi Infosüsteemi Amet79 254,0079 254,00Lõpetatud
Haridusasutuste veebilehtede teenuse analüüsHariduse Infotehnoloogia Sihtasutus58 956,0058 956,00Lõpetatud
Rahvusbibliograafia äri- ja detailanalüüsEesti Rahvusraamatukogu33 660,0033 660,00Lõpetatud
Tallinna maatoimingute infosüsteemi loomise eelanalüüsTallinna Linnakantselei40 290,0040290Lõpetatud
Kohtuekspertiisi infosüsteemi ärianalüüsRegistrite ja Infosüsteemide Keskus76 500,00 Katkestatud
HITSA IT teenuste kasutajaliideste (UI) ja -kogemuse (UX) analüüsHariduse Infotehnoloogia Sihtasutus62 220,0062 220,00Lõpetatud
Delta kasutusmugavuse analüüs ja prototüüpRegistrite ja Infosüsteemide Keskus40 116,6040 116,6Lõpetatud
Pärnu Linnavalitsuse avalike teenuste ja protsesside jätkuanalüüsPärnu Linnavalitsus29 750,0029 750,00Lõpetatud
Kohanimeregistri äri- ja eelanalüüsRahandusministeerium40 290,0040 290,00Lõpetatud
Automaatse märksõnastamise KRATTEesti Rahvusraamatukogu61 200,0061 200,00Lõpetatud
Küsi meilt / Infopäringutele vastamise krattEesti Rahvusraamatukogu58 140,0058 140,00Lõpetatud
E-väljaannete laenutamise teenuse eelanalüüsEesti Rahvusraamatukogu38 250,0038 250,00Lõpetatud
Tehisintellekti abil massandmetest efektiivse otsustusmudeli loomise analüüsMaksu- ja Tolliamet84 466,2084466,2Lõpetatud
Toetuste administreerimise ja kontrollisüsteemi kasutajaliidese vahetuse võimalikkuse analüüsPõllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet40 545,0040 545,00Lõpetatud
RIHA andmehalduse komponendi v1 PoCRiigi Infosüsteemi Amet85 000,0085 000,00Lõpetatud
Häirekeskuse ohuhinnangute andmise abimeesHäirekeskus65 280,0065 280,00Lõpetatud
Liiklusõnnetuste prognoosimismudeli loomise eelanalüüs ja loodava mudeli prognoosimisvõime hindamineMaanteeamet55 794,0055 794,00Lõpetatud
Üleriigilise vereteenistuse infosüsteemi eel- ja ärianalüüssihtasutus Põhja-Eesti Regionaalhaigla41 310,0041 310,00Lõpetatud
Riikliku SSO (single-sign-on) tehniline analüüsRiigi Infosüsteemi Amet50 918,4050 918,4Lõpetatud
Uue objekti kontrollimise andmekogu süsteemi (OKAS) ärianalüüsKeskkonnaministeeriumi Infotehnoloogiakeskus57 834,0057 834,00Lõpetatud
Piiratud asjaõiguste ruumiandmete infosüsteemi ärianalüüsMaa-amet41 310,0041310,00Lõpetatud
Nõuete ja Arestide infosüsteemi ärianalüüsRegistrite ja Infosüsteemide Keskus33 641,6433641,64Lõpetatud
Riigiportaali kasutatavuse analüütika prototüüpimineRiigi Infosüsteemi Amet68 000,0068 000,00Lõpetatud
VIIMSI VALLAVALITSUSE TEENUSPORTFELLI JA RAKENDATAVATE INFOSÜSTEEMIDE EEL- JA ÄRIANALÜÜSViimsi Vallavalitsus79 506,96  
Museaalide säilitamise KrattMuinsuskaitseamet75 928,80  
Riigi keskse juturoboti eelanalüüs ja prototüübi tehniline lahendusRiigi Infosüsteemi Amet74 108,1074108,10Lõpetatud
Pensionisüsteemi andmeportaali eel- ja ärianalüüsRahandusministeerium55 539,00  
Alternatiivsete kanalite kasutamise analüüs ja PoCMajandus- ja Kommunikatsiooniministeerium84 109,2084109,2Lõpetatud
Kratt “Kotkas” automatiseeritud drooniotsingute tarkvara prototüüpSisekaitseakadeemia/td>50 388,00  
Koolikratt: individuaalseid õpiradasid toetava krati proof-of-concept lahendus õpetajaleHaridus- ja Noorteamet85 000,00  
Marakratt: individuaalseid õpiradasid toetava krati proof-of-concept lahendus õpilaseleHaridus- ja Noorteamet85 000,00  
Katastri ja Eesti Topograafia Andmekogu sidumise ärianalüüs/Keskkonnaministeeriumi Infotehnoloogiakeskus55 590,00  
Seire ja liigituvastus pildituvastuse abil (tehisintellekt)Keskkonnaagentuur81 090,00  
TTJA teenuste kasutusmugavuse- ja ärianalüüsMajandus- ja Kommunikatsiooniministeerium42 500,00  
Eel- ja ärianalüüs insuldi- ja infarktihaigete haiglaravi digitaalseks juhtimisekssihtasutus Tartu Ülikooli Kliinikum30 498,00  
Keskse tõlkekeskkonna loomise lähteanalüüs ja prototüüpRegistrite ja Infosüsteemide Keskus50 694,00  
Abivahendite e-teenuse arendamise 2. etapi analüüsTervise ja Heaolu Infosüsteemide Keskus61 084,1261 083,78Lõpetatud
Eelanalüüs Rahapesu andmebüroo (PPA) infosüsteemi RABIS täiendavate funktsionaalsusteRahapesu Andmebüroo38 250,00  
Elatisabi teenuse analüüsTervise ja Heaolu Infosüsteemide Keskus71 445,0071 444,86Lõpetatud
Erimärgistatud diislikütuse õigustatud isikute registri tehniliste ja protsessiliste lahenduste analüüsPõllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet36 616,98  
Ettevõtjate ühtse kontaktpunkti infotehnoloogilise arhitektuuri analüüsRiigi Infosüsteemi Amet62 564,76  
Geoloogia andmekogu ärianalüüsEesti Geoloogiateenistus55 590,00  
Lapse abivajaduse eelhindamisega seotud arendustööde analüüs ja prototüübi loomine Sotsiaalteenuste ja -toetuste andmeregistris (STAR)Tervise ja Heaolu Infosüsteemide Keskus55 590,00   
Rahvastikuregistri andmelao analüüsSiseministeeriumi infotehnoloogia- ja arenduskeskus49 980,00  
Ravimi nimede sarnasuse hindamise abimeesRavimiamet8 500,00  
Riikliku mobiilirakenduse analüüs ja prototüüpRiigi Infosüsteemi Amet71 285,76  
Visiitide planeerimissüsteemi analüüsVabariigi Presidendi Kantselei29 325,00  
Ärianalüüs EL elektroonilist autentimisvahendit omava isiku ligipääsu tagamiseks Eesti avaliku sektori e-teenustele, läbi turvalise digitaalse suhtluse.Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium51 000,00  
eID infrastruktuuri tõrkekindluse analüüs, etapp II – 1.osa: AutentimisprotokollistikRiigi Infosüsteemi Amet84 955,80  
eID infrastruktuuri tõrkekindluse analüüs, etapp II – 2.osa: Riigi Kehtivuskinnituste puhverteenusRiigi Infosüsteemi Amet84 476,40  
eID infrastruktuuri tõrkekindluse analüüs, etapp II – 3.osa eID infrastruktuuri usaldusmudelRiigi Infosüsteemi Amet84 996,60  
Ettevõtjatelt riigiasutustele aruandluseks esitatavate andmekoosseisude ühtseks standardiseerimiseks ja taksonoomia loomiseks läbi viidav ärianalüüs, sh eelanalüüs, taksonoomia loomine ja XBRL GL standardi kasutusele võtmine pakendiaruandluse ja kütusearuandluse näitel.Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium84 173,46  
Keelatud reklaami tuvastamise lahenduse prototüüpTarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Amet56 885,40  
Kodaniku pöördumiste klassifitseerija analüüs ja PoCMajandus- ja Kommunikatsiooniministeerium60 710,40  
"Kultuuri- ja spordivaldkonna rahastusandmetel põhineva andmemudeli loomise eelanalüüs ja prototüübi loomine"Eesti Kultuurkapital41 983,20  
Perelepitusteenuse arendustööde analüüsTervise ja Heaolu Infosüsteemide Keskus63 240,00  
Perelepitusteenuse arendustööde analüüsTervise ja Heaolu Infosüsteemide Keskus63 240,00  
     
     
     
Viimati muudetud: 17.05.2021

Kas said vastuse oma küsimusele?


Täname tagasiside eest!