Language switcher

Jooksev voor: sotsiaalkaitse teenuste uuendamine

Alates 23. juunist 2019 lõpetatakse struktuuritoetuse taotluste vastuvõtmine jooksvasse taotlusvooru „Sotsiaalkaitse avalike teenuste kaasajastamine“.

Eesmärk

Sotsiaalkindlustuse valdkonna avalike teenuste ümberkorraldamine informatsiooni- ja kommunikatsioonitehnoloogia abil nii, et pikemas perspektiivis oleks saavutatav teenuste osutamise majanduslik tõhusus ja suureneks asutuste- ja valitsustasandite vaheline koostöö teenuste osutamisel.

Laiem eesmärk on saavutada olukord, kus sotsiaalkindlustussüsteem on jätkusuutlik ja adekvaatne, paraneb tööturu olukord ja suureneb sotsiaalne turvalisus.

Taotlusvooru tulemus: SKAIS2 projekti tegevusplaanist lähtuvad arendused, mis võimaldavad võtta kasutusele kaasaegse, standardiseeritud ja kergesti kohandatava infosüsteemi. See peab toetama uusi teenuseid ja uuendatud tööprotsesse, looma põhjalikud analüüsi- ja statistikateenused ning võimaldama terviklikult maandada turvalisusega seotud riske. Lisaks peab see tagama suurte rahavoogude efektiivse haldamise ning andma instrumendid kvaliteedijuhtimiseks ja järelevalve tegemiseks. SKAIS2 projekti tegevusplaan peab olema terviklik, dokumenteeritud ning kooskõlastatud toetuse taotleja ja rakendusasutuse vahel.

Taotlejad

Toetust võivad taotleda sotsiaalvaldkonna teenuseid pakkuvad riigiasutused.

Maksumus

Taotlusvooru kogumaht on 3 500 000 eurot. Projekti maksimaalne eelarve on 500 000 eurot.

Projekti toetuse määr on 100%.

 

Taotluste esitamine

Vastavalt väliskaubandus- ja infotehnoloogiaministri 21.05.2019 käskkirjale  nr 1.1-1/19-077 (301.16 KB, PDF) saab taotlusi esitada kuni 23. juunini 2019 aastal.

Taotlus tuleb sisestada struktuuritoetuse registri e-toetuse keskkonda aadressil etoetus.struktuurifondid.ee.

Täitmisel juhinduda vormistamise juhendist.

Taotlus tuleb allkirjastada ja esitada allkirjaõigusliku isiku poolt struktuuritoetuse registri kaudu.

Taotluse ettevalmistamisel ja esitamisel lähtuda majandus- ja taristuministri 15. aprilli 2015 määrusest nr 31 „Avalike teenuste pakkumise arendamiseks toetuse andmise tingimused ja kord“.

Taotluste vastuvõtmine lõpetatakse, kui esitatud taotluste kogumaht ulatub 3 500 000 euroni. Taotluste vastuvõtmise lõpetamisest teavitatakse taotlejaid RIA veebilehel.

Küsimuste korral kirjutage meiliaadressil ria@ria.ee.

Juhised ja tingimused

 

Toetatud projektid

ProjektToetuse saajaEraldatud toetusKasutatud toetusProjekti seis
SKAIS2 HL10 Perehüvitiste I etappSotsiaalministeerium493 415,00454 415,00Lõpetatud
HL13 Pensionite arenduse II etappSotsiaalministeerium0,000,00Katkestatud
SKAIS2 HL11 Perehüvitiste arenduse II etappSotsiaalministeerium0,000,00Katkestatud
SKAIS2 HL15 ERA II etappSotsiaalministeerium0,000,00Katkestatud
SKAIS2 HL16 Erimenetluste arendusSotsiaalministeerium0,000,00Katkestatud
SKAIS2 HL18 Arvestussüsteemi II etappSotsiaalministeerium0,000,00Katkestatud
SKAIS2 HL19 AndmemigratsioonSotsiaalministeerium0,000,00Katkestatud
Viimati muudetud: 29.07.2019

Kas said vastuse oma küsimusele?


Täname tagasiside eest!