Language switcher

Jooksev voor: sotsiaalkaitse teenuste uuendamine

Alates 23. juunist 2019 on lõpetatud struktuuritoetuse taotluste vastuvõtmine jooksvasse taotlusvooru „Sotsiaalkaitse avalike teenuste kaasajastamine“.

Eesmärk

Sotsiaalkindlustuse valdkonna avalike teenuste ümberkorraldamine informatsiooni- ja kommunikatsioonitehnoloogia abil nii, et pikemas perspektiivis oleks saavutatav teenuste osutamise majanduslik tõhusus ja suureneks asutuste- ja valitsustasandite vaheline koostöö teenuste osutamisel.

Laiem eesmärk on saavutada olukord, kus sotsiaalkindlustussüsteem on jätkusuutlik ja adekvaatne, paraneb tööturu olukord ja suureneb sotsiaalne turvalisus.

Taotlusvooru tulemus: SKAIS2 projekti tegevusplaanist lähtuvad arendused, mis võimaldavad võtta kasutusele kaasaegse, standardiseeritud ja kergesti kohandatava infosüsteemi. See peab toetama uusi teenuseid ja uuendatud tööprotsesse, looma põhjalikud analüüsi- ja statistikateenused ning võimaldama terviklikult maandada turvalisusega seotud riske. Lisaks peab see tagama suurte rahavoogude efektiivse haldamise ning andma instrumendid kvaliteedijuhtimiseks ja järelevalve tegemiseks. SKAIS2 projekti tegevusplaan peab olema terviklik, dokumenteeritud ning kooskõlastatud toetuse taotleja ja rakendusasutuse vahel.

Taotlejad

Toetuse taotlejad sotsiaalvaldkonna teenuseid pakkuvad riigiasutused.

Maksumus

Taotlusvooru kogumaht on 3 500 000 eurot. Projekti maksimaalne eelarve on 500 000 eurot.

Projekti toetuse määr on 100%.

 

Taotluste esitamine

Vastavalt väliskaubandus- ja infotehnoloogiaministri 21.05.2019 käskkirjale  nr 1.1-1/19-077 (301.16 KB, PDF) sai taotlusi esitada kuni 23. juunini 2019 aastal.

 

Juhised ja tingimused

 

Toetatud projektid

Lähemalt saab projekti sisuga tutvuda struktuuritoetuste lehel või iga toetuse saaja kodulehel.

ProjektToetuse saajaEraldatud toetusKasutatud toetusProjekti seis
SKAIS2 HL10 Perehüvitiste I etappSotsiaalministeerium493 415,00454 415,00Lõpetatud
HL13 Pensionite arenduse II etappSotsiaalministeerium0,000,00Katkestatud
SKAIS2 HL11 Perehüvitiste arenduse II etappSotsiaalministeerium0,000,00Katkestatud
SKAIS2 HL15 ERA II etappSotsiaalministeerium0,000,00Katkestatud
SKAIS2 HL16 Erimenetluste arendusSotsiaalministeerium0,000,00Katkestatud
SKAIS2 HL18 Arvestussüsteemi II etappSotsiaalministeerium0,000,00Katkestatud
SKAIS2 HL19 AndmemigratsioonSotsiaalministeerium0,000,00Katkestatud
Viimati muudetud: 02.11.2020

Kas said vastuse oma küsimusele?


Täname tagasiside eest!