Language switcher

Jooksev voor: REGREL

Võtame vastu struktuuritoetuse taotlusi jooksvasse vooru "Registripõhise statistika tootmiseks vajalike teenuste kaasajastamine".

Eesmärk

Rahvastiku ja eluruumide loendamisega seotud avalike teenuste ümberkorraldamine info- ja kommunikatsioonitehnoloogia abil nii, et pikemas perspektiivis oleks saavutatav teenuste osutamise majanduslik tõhusus ning suureneks asutuste ja valitsustasandite vaheline koostöö teenuste osutamisel.

Taotlusvooru tulemus on registripõhise rahvastiku ja eluruumide loenduse (REGREL) projekti tegevusplaanis kirjeldatud alamprojektide tulemustest lähtuv registripõhist rahva- ja eluruumide loendust läbi viia võimaldav süsteem, mis vastab loenduse hetkel kehtivale Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruses kehtestatud rahva- ja eluruumide loenduse kohta sätestatud nõuetele.

Taotlejad

Toetust võivad taotleda registripõhise statistika tootmiseks vajalikke teenuseid pakkuvad riigiasutused.

Maksumus

Taotlusvooru kogumaht on 2 800 000 eurot. Projekti maksimaalne eelarve on 500 000 eurot.

Projekti toetuse määr on 100%.

 

Taotluste esitamine

Taotlusi saab esitada alates 3. augustist 2015.

Taotlus tuleb esitada elektrooniliselt struktuuritoetuse registri e-toetuse keskkonnas aadressil etoetus.struktuurifondid.ee.

Täitmisel juhinduda vormistamise juhendist.

Taotluste deklaratsioon tuleb allkirjastada ning sisestada samas infosüsteemis dokumentide hulka.

Taotluse ettevalmistamisel ja esitamisel lähtuda majandus- ja taristuministri 15. aprilli 2015 määrusest nr 31 „Avalike teenuste pakkumise arendamiseks toetuse andmise tingimused ja kord”.

Küsimuste korral kirjutage meiliaadressil ria@ria.ee.

Juhised ja tingimused

 

Toetatud projektid

ProjektToetuse saajaEraldatud toetusKasutatud toetusProjekti seis
Rahvastikuregistri ja ADSi seosinfo sünkroonsuse tagamineSiseministeerium87 360,0087 360,00Lõpetatud
Kinnistusraamatu ADS liidestuse täiendusedRegistrite ja Infosüsteemide Keskus47 520,0047 520,00Lõpetatud
Äriregistri liidestamine Aadressiandmete süsteemiga (ADS-ga)Registrite ja Infosüsteemide Keskus158 292,00145 670,35Lõpetatud
Andmekogumise ja andmetöötluse ühtlustamine (1. etapi 1. järk)Statistikaamet244 992,00244 992,00Lõpetatud
Statistikatöö automatiseerimine (1. etapp 1. järk)Statistikaamet303 664,80303 664,80 
Sotsiaalteenuste ja -toetuste andmeregistri (STAR) larendused REGREL läbiviimiseksTervise ja Heaolu Infosüsteemide Keskus23 826,0023 826,00Lõpetatud
Rahva ja eluruumide loenduse läbiviimiseks vajalikud arendused Töötamise registrisMaksu- ja Tolliamet378 125,40378 125,40Lõpetatud
Ehitisregistri X-tee päringud 2Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium41 664,0041 664,00Lõpetatud
X-tee teenus(ed) vangiregistri ja Statistikaameti andmekoguga REGREL raames andmete migreerimiseks ja uuenduste hõivamiseksRegistrite ja Infosüsteemide Keskus16 800,00  
Viimati muudetud: 12.12.2018

Kas said vastuse oma küsimusele?


Täname tagasiside eest!