Language switcher

Jooksev voor: REGREL

Vastavalt RIA peadirektori 23.07.15 käskkirja nr 1-2/15-054 punktile 7.4 on taotluste vastuvõtt jooksvasse taotlusvooru „Registripõhine statistika tootmiseks vajalike teenuste kaasajastamine“ lõpetatud. Taotlusvooru esitatud toetuse taotluste maht on saavutanud vooru jaoks eraldatud piirmäära.

 

Eesmärk

Rahvastiku ja eluruumide loendamisega seotud avalike teenuste ümberkorraldamine info- ja kommunikatsioonitehnoloogia abil nii, et pikemas perspektiivis oleks saavutatav teenuste osutamise majanduslik tõhusus ning suureneks asutuste ja valitsustasandite vaheline koostöö teenuste osutamisel.

Taotlusvooru tulemus on registripõhise rahvastiku ja eluruumide loenduse (REGREL) projekti tegevusplaanis kirjeldatud alamprojektide tulemustest lähtuv registripõhist rahva- ja eluruumide loendust läbi viia võimaldav süsteem, mis vastab loenduse hetkel kehtivale Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruses kehtestatud rahva- ja eluruumide loenduse kohta sätestatud nõuetele.

Taotlejad

Toetuse taotlejad registripõhise statistika tootmiseks vajalikke teenuseid pakkuvad riigiasutused.

Maksumus

Taotlusvooru kogumaht on 2 800 000 eurot. Projekti maksimaalne eelarve on 500 000 eurot.

Projekti toetuse määr on 100%.

 

Taotluste esitamine

Taotlusi sai esitada 03.08.2015 kuni 10.05.2019.

 

Küsimuste korral kirjutage meiliaadressil ria [at] ria.ee.

Juhised ja tingimused

 

Toetatud projektid

Lähemalt saab projekti sisuga tutvuda struktuuritoetuste lehel või iga toetuse saaja kodulehel.

ProjektToetuse saajaEraldatud toetusKasutatud toetusProjekti seis
Rahvastikuregistri ja ADSi seosinfo sünkroonsuse tagamineSiseministeerium87 360,0087 360,00Lõpetatud
Kinnistusraamatu ADS liidestuse täiendusedRegistrite ja Infosüsteemide Keskus47 520,0047 520,00Lõpetatud
Äriregistri liidestamine Aadressiandmete süsteemiga (ADS-ga)Registrite ja Infosüsteemide Keskus158 292,00145 670,35Lõpetatud
Andmekogumise ja andmetöötluse ühtlustamine (1. etapi 1. järk)Statistikaamet244 992,00244 992,00Lõpetatud
Statistikatöö automatiseerimine (1. etapp 1. järk)Statistikaamet303 664,80303 664,80Lõpetatud
Sotsiaalteenuste ja -toetuste andmeregistri (STAR) larendused REGREL läbiviimiseksTervise ja Heaolu Infosüsteemide Keskus23 826,0023 826,00Lõpetatud
Rahva ja eluruumide loenduse läbiviimiseks vajalikud arendused Töötamise registrisMaksu- ja Tolliamet378 125,40378 125,40Lõpetatud
Ehitisregistri X-tee päringud 2Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium41 664,0041 664,00Lõpetatud
X-tee teenus(ed) vangiregistri ja Statistikaameti andmekoguga REGREL raames andmete migreerimiseks ja uuenduste hõivamiseksRegistrite ja Infosüsteemide Keskus16 800,0016 800,00Lõpetatud
Andmehõivemootori loomine ja v5 teenuste üleviimine v6-leStatistikaamet71 916,0071 916,00Lõpetatud
Sotsiaalkaitse infosüsteemi (SKAIS) arendused REGREL läbiviimiseksTervise ja Heaolu Infosüsteemide Keskus31 080,0031 080,00Lõpetatud
REGREL-i läbiviimiseks vajalikud arendused Aadressiandmete süsteemis 2Maa-amet249 991,20249 991,20Lõpetatud
EHR andmeparandusedMajandus- ja Kommunikatsiooniministeerium249 327,60225 379,20Lõpetatud
Väljundkaardirakenduse analüüsStatistikaamet25 000,0025 000,00Lõpetatud
EHR andmehõiveMajandus- ja Kommunikatsiooniministeerium330 456,24  
Adminandmete sisendväravStatistikaamet296 380,80  

 

Viimati muudetud: 02.11.2020

Kas said vastuse oma küsimusele?


Täname tagasiside eest!