Language switcher

Jooksev voor: maksu- ja tolliteenuste kaasajastamine

Võtame vastu struktuuritoetuse taotlusi jooksvasse taotlusvooru "Maksu- ja tollivaldkonna avalike teenuste kaasajastamine".

Eesmärk

Maksu- ja tollivaldkonna teenuste ümberkorraldamine läbi informatsiooni- ja kommunikatsioonitehnoloogiliste lahenduste nii, et maksude ja muude avalik-õiguslike nõuete kokku kogumine riigi üleselt muutub lihtsaks, jälgitavaks, keskseks ja kontaktivabaks, lähtudes maksumaksja ootustest ja toetades reaalajas majanduse lahenduste kasutuselevõttu.

Taotlusvooru tulemusel on loodud elu- ja ärisündmustega seotud asutusteüleste avalike teenuste pakkumise ja arendamisega maksimaalselt arvestav mugav ja võimalikult kontaktivaba iseteeninduskeskkond maksude ja avalik-õiguslike nõuete haldamiseks.

Taotlusvooru raames arendatavate süsteemidega seotud otsesed avalikud teenused ja teistele asutustele suunatud tugiteenused peavad olema kirjeldatud teenuste kataloogis hiljemalt täistaotluse esitamise hetkeks.

Taotlusvooru raames arendatavate süsteemide osas peavad olema kaardistatud ja määratletud andmed, mis kvalifitseeruvad avaandmeteks ning realiseeritud avaandmete edastamise, testimise ja kasutamise funktsionaalsus.

Taotlejad

Toetust võivad taotleda maksu- ja tollivaldkonna teenuseid pakkuvad riigiasutused.

Maksumus

Taotlusvooru kogumaht on 13 000 000 eurot. Projekti maksimaalne eelarve on 500 000 eurot.

Projekti toetuse määr on 100%.

 

Taotluste esitamine

Taotlusi saab esitada alates 9. maist 2016.

Taotlus tuleb esitada struktuuritoetuse e-keskkonnas etoetus.struktuurifondid.ee.

Täitmisel juhinduda vormistamise juhendist.

Taotluste deklaratsioon tuleb allkirjastada ning sisestada samas infosüsteemis dokumentide hulka.

Taotluse ettevalmistamisel ja esitamisel tuleb lähtuda majandus- ja taristuministri 15. aprilli 2015. a määrusest nr 31 „Avalike teenuste pakkumise arendamiseks toetuse andmise tingimused ja kord”.

Taotluste vastuvõtmine lõpetatakse, kui esitatud taotluste kogumaht ulatub 13 000 000 euroni. Taotluste vastuvõtmise lõpetamisest teavitatakse taotlejaid RIA veebilehel.

Küsimuste korral kirjutage meiliaadressil ria@ria.ee.

Juhised ja tingimused

 

Toetatud projektid

ProjektToetuse saajaEraldatud toetusKasutatud toetusProjekti seis
Kesksete komponentide loomine, klassifikaatoridMaksu- ja Tolliamet498 500,00498 500,00Lõpetatud
Pangakonto tehingute alusel maksustamine, sh TSD muudatused (1. osa)Maksu- ja Tolliamet170 300,00170 300,00Lõpetatud
Testkeskkonna ja tootekeskkonna loomine, sh litsentside soetamineMaksu- ja Tolliamet336 714,00336 714,00Lõpetatud
AutentimineMaksu- ja Tolliamet392 000,00318 152,00 
Isikute haldusMaksu- ja Tolliamet492 500,00346 836,00 
Kasutajate haldusMaksu- ja Tolliamet492 500,00390 930,00 
Pääsuõiguste ja volituste haldusMaksu- ja Tolliamet492 500,00334 678,00 
Java rakenduste tehnoloogiline uuendamineMaksu- ja Tolliamet359 840,00334 100,00Lõpetatud
Deklaratsioonide loetelu komponentMaksu- ja Tolliamet500 000,00500 000,00Lõpetatud
Arveldused I etappMaksu- ja Tolliamet491 660,00491 660,00Lõpetatud
Töölauad I etappMaksu- ja Tolliamet496 730,00473 037,50Lõpetatud
Töölauad II etappMaksu- ja Tolliamet481 910,00481 910,00Lõpetatud
Deklaratsioonide seisu komponent, IMaksu- ja Tolliamet484 900,00354 315,00 
Töölauad III etappMaksu- ja Tolliamet499 330,00  
Raha sisse ja väljaMaksu- ja Tolliamet463 320,00  
Isikute maksukäitumine infoMaksu- ja Tolliamet369 265,00  
KMKR gruppide haldamine seoses FORMSilt äraliikumisegaMaksu- ja Tolliamet318 695,00318 695,00Lõpetatud
e-MTA töölauad IV etapi I osaMaksu- ja Tolliamet343 850,00  
Maamaks I etappMaksu- ja Tolliamet483 405,00  
Deklaratsioonide seisu komponent, IIMaksu- ja Tolliamet493 220,00  
Maamaksu infosüsteemi II etapi analüüsMaksu- ja Tolliamet44 850,00  
Deklaratsioonide seisu komponent, IIIMaksu- ja Tolliamet190 255,00  
Viimati muudetud: 21.11.2018

Kas said vastuse oma küsimusele?


Täname tagasiside eest!