Language switcher

Jooksev voor: maksu- ja tolliteenuste kaasajastamine

Võtame vastu struktuuritoetuse taotlusi jooksvasse taotlusvooru "Maksu- ja tollivaldkonna avalike teenuste kaasajastamine".

Eesmärk

Maksu- ja tollivaldkonna teenuste ümberkorraldamine läbi informatsiooni- ja kommunikatsioonitehnoloogiliste lahenduste nii, et maksude ja muude avalik-õiguslike nõuete kokku kogumine riigi üleselt muutub lihtsaks, jälgitavaks, keskseks ja kontaktivabaks, lähtudes maksumaksja ootustest ja toetades reaalajas majanduse lahenduste kasutuselevõttu.

Taotlusvooru tulemusel on loodud elu- ja ärisündmustega seotud asutusteüleste avalike teenuste pakkumise ja arendamisega maksimaalselt arvestav mugav ja võimalikult kontaktivaba iseteeninduskeskkond maksude ja avalik-õiguslike nõuete haldamiseks.

Taotlusvooru raames arendatavate süsteemidega seotud otsesed avalikud teenused ja teistele asutustele suunatud tugiteenused peavad olema kirjeldatud teenuste kataloogis hiljemalt täistaotluse esitamise hetkeks.

Taotlusvooru raames arendatavate süsteemide osas peavad olema kaardistatud ja määratletud andmed, mis kvalifitseeruvad avaandmeteks ning realiseeritud avaandmete edastamise, testimise ja kasutamise funktsionaalsus.

Taotlejad

Toetust võivad taotleda maksu- ja tollivaldkonna teenuseid pakkuvad riigiasutused.

Maksumus

Taotlusvooru kogumaht on 25 000 000 eurot (kuni 14.04.2019 13 000 000 eurot). Projekti maksimaalne eelarve on 500 000 eurot.

Projekti toetuse määr on 100%.

 

Taotluste esitamine

Taotlusi saab esitada alates 9. maist 2016.

Taotlus tuleb sisestada struktuuritoetuse registri e-toetuse keskkonda aadressil etoetus.struktuurifondid.ee.

Täitmisel juhinduda vormistamise juhendist.

Taotluse esitamisel tuleb lisada täiendavate materjalide juurde vorm, mille täitmisel juhinduda ettevõtlus- ja taristuministri 11.4.2019 käskkirja nr 19-064 lisa 2 selgitavast juhendist.

Taotlus tuleb allkirjastada ja esitada allkirjaõigusliku isiku poolt struktuuritoetuse registri kaudu.

Taotluse ettevalmistamisel ja esitamisel tuleb lähtuda majandus- ja taristuministri 15. aprilli 2015. a määrusest nr 31 „Avalike teenuste pakkumise arendamiseks toetuse andmise tingimused ja kord”.

Taotluste vastuvõtmine lõpetatakse, kui esitatud taotluste kogumaht ulatub 25 000 000 euroni. Taotluste vastuvõtmise lõpetamisest teavitatakse taotlejaid RIA veebilehel.

Küsimuste korral kirjutage meiliaadressil ria@ria.ee.

Juhised ja tingimused

 

Toetatud projektid

ProjektToetuse saajaEraldatud toetusKasutatud toetusProjekti seis
Kesksete komponentide loomine, klassifikaatoridMaksu- ja Tolliamet498 500,00498 500,00Lõpetatud
Pangakonto tehingute alusel maksustamine, sh TSD muudatused (1. osa)Maksu- ja Tolliamet170 300,00170 300,00Lõpetatud
Testkeskkonna ja tootekeskkonna loomine, sh litsentside soetamineMaksu- ja Tolliamet336 714,00336 714,00Lõpetatud
AutentimineMaksu- ja Tolliamet392 000,00392 000,00Lõpetatud
Isikute haldusMaksu- ja Tolliamet492 500,00492 500,00Lõpetatud
Kasutajate haldusMaksu- ja Tolliamet492 500,00492 400,00Lõpetatud
Pääsuõiguste ja volituste haldusMaksu- ja Tolliamet492 500,00492 500,00Lõpetatud
Java rakenduste tehnoloogiline uuendamineMaksu- ja Tolliamet359 840,00334 100,00Lõpetatud
Deklaratsioonide loetelu komponentMaksu- ja Tolliamet500 000,00500 000,00Lõpetatud
Arveldused I etappMaksu- ja Tolliamet491 660,00491 660,00Lõpetatud
Töölauad I etappMaksu- ja Tolliamet496 730,00473 037,50Lõpetatud
Töölauad II etappMaksu- ja Tolliamet481 910,00481 910,00Lõpetatud
Deklaratsioonide seisu komponent, IMaksu- ja Tolliamet484 900,00484 900,00Lõpetatud
Töölauad III etappMaksu- ja Tolliamet499 330,00499 330,00Lõpetatud
Raha sisse ja väljaMaksu- ja Tolliamet463 320,00463 320,00Lõpetatud
Isikute maksukäitumine infoMaksu- ja Tolliamet369 265,00369 265,00 
KMKR gruppide haldamine seoses FORMSilt äraliikumisegaMaksu- ja Tolliamet318 695,00318 695,00Lõpetatud
e-MTA töölauad IV etapi I osaMaksu- ja Tolliamet343 850,00343 850,00Lõpetatud
Maamaks I etappMaksu- ja Tolliamet483 405,00457 405,00Lõpetatud
Deklaratsioonide seisu komponent, IIMaksu- ja Tolliamet493 220,00493 220,00Lõpetatud
Maamaksu infosüsteemi II etapi analüüsMaksu- ja Tolliamet44 850,0044 850,00Lõpetatud
Deklaratsioonide seisu komponent, IIIMaksu- ja Tolliamet190 255,00190 255,00Lõpetatud
Arveldused II etappMaksu- ja Tolliamet500 000,00500 000,00Lõpetatud
Deklaratsioonide seisu komponent, IVMaksu- ja Tolliamet412 490,00412 490,00Lõpetatud
Töölauad IV etapp, II osaMaksu- ja Tolliamet200 000,00200 000,00Lõpetatud
E-arved (maamaks piloodina e-arvetes), 1. etappMaksu- ja Tolliamet265 395,00265 395Lõpetatud
Isikute maksukäitumise info, IIMaksu- ja Tolliamet359 580,00359 580,00 
Töölauad V etappMaksu- ja Tolliamet363 000,00363 000,00Lõpetatud
IMPULSS, I etappMaksu- ja Tolliamet495 536,00495 536,00 
Sisenemisformaalsused analüüsMaksu- ja Tolliamet45 500,0045 500,0Lõpetatud
Võlamenetluse ja arvestussüsteemi edasiarenduse analüüsMaksu- ja Tolliamet49 985,0049 985,00Lõpetatud
IMPULSS, II etappMaksu- ja Tolliamet496 320,00496 320 
IMPULSS, III etappMaksu- ja Tolliamet499 872,00  
Impulss, IV etappMaksu- ja Tolliamet490 240,00  
Maamaksu haldamise infosüsteem, 2. etapi 1.osa (sh uus MAKIS)Maksu- ja Tolliamet494 260,00  
Menetlustoimingute haldamise keskkonna analüüsMaksu- ja Tolliamet99 970,00  
Sisenemisformaalsused (NES, sh ICS2 I etapp, 1.osa)Maksu- ja Tolliamet482 495,00  
Maamaksu haldamise infosüsteem, 2. etapi 2.osa (sh uus MAKIS)Maksu- ja Tolliamet498 550,00  
IMPULSS, V etappMaksu- ja Tolliamet494 800,00  
IMPULSS, VI etappMaksu- ja Tolliamet490 840,00  
Sisenemisformaalsused (NES, sh ICS2 I etapp, 2.osa) ajutise ladustamise funktsionaalsus ja ettevõtja kasutajaliidesMaksu- ja Tolliamet499 330,00  
IMPULSS, VII etappMaksu- ja Tolliamet275 599,00  
Viimati muudetud: 04.03.2020

Kas said vastuse oma küsimusele?


Täname tagasiside eest!