Language switcher

Jooksev voor: teenused e-residentidele

Kuni 23.juunini 2019.a võeti vastu struktuuritoetuse taotlusi jooksvasse taotlusvooru "E-residentidele suunatud avalike teenuste kaasajastamine".

 

Eesmärk

E-residentidele suunatud olemasolevate avalike teenuste kättesaadavuse ja kasutajamugavuse parandamine ning uute avalike teenuste ja neid toetavate registrite loomine ja vajadusel arendustöödele eelnevalt eel-, äri- ja/või kasutatavuse analüüside läbiviimine.

Taotlusvoorust rahastatud projektide tulemusel:

 • on loodud või vajadusel eelnevalt analüüsitud teenused, mis tõstavad mitteresidentide motivatsiooni taotleda mitteresidendi digi-IDd ning luua Eestisse ettevõtteid või muul viisil tarbida Eesti digiühiskonna teenuseid;
 • tagatakse e-residentidele suunatud olemasolevate ja uute avalike teenuste kättesaadavus ja kasutajamugavus (sh tagatakse teenustele mitmekeelsuse tugi ning teenused on kirjeldatud teenuste kataloogis) vajadusel muutes olemasolevate teenuste äriprotsesse selliselt, et võimaldada e-residentidele mugavamat elektroonilist asjaajamist Eesti digiruumis.
 

Taotlejad

Toetuse  taotlejad:

 • põhiseaduslikud institutsioonid,
 • valitsusasutused ja nende hallatavad asutused,
 • kohaliku omavalitsuse üksused ja nende hallatavad asutused,
 • kohaliku omavalitsuse üksuste liidud,
 • mittetulundusühingud ja sihtasutused,
 • avalik-õiguslikud juriidilised isikud.
 

Maksumus

Taotlusvooru kogumaht on 4 000 000 eurot.

Arendusprojekti maksimaalne maksumus on 500 000 eurot.

Analüüsiprojekti maksimaalne maksumus on 50 000 eurot.

Projekti toetuse määr on:

 • põhiseaduslikel institutsioonidel, valitsusasutustel ja nende hallatavatel asutustel 100% (sh kaetakse 85% projekti abikõlblikest kuludest Euroopa Regionaalfondi vahenditest ja 15% riikliku kaasfinantseeringuna) ning
 • kohaliku omavalitsuse üksustel ja nende hallatavatel asutustel, kohaliku omavalitsuse üksuste liitudel, mittetulundusühingutel, sihtasutustel ja avalik-õiguslikel juriidilistel isikutel 85% (85% projekti abikõlblikest kuludest kaetakse Euroopa Regionaalarengu Fondi vahenditest ja 15% toetuse saaja omafinantseeringuna),
 • eraldi läbiviidava analüüsiprojekti toetuse määr on kõikidel vooru taotlejate sihtgruppidel 85% (kaetakse Euroopa Regionaalarengu Fondi vahenditest).
 

Taotluste esitamine

Vastavalt väliskaubandus- ja infotehnoloogiaministri 21.05.2019 käskkirjale  nr 1.1-1/19-077 (301.16 KB, PDF) sai taotlusi esitada kuni 23. juunini 2019 aastal.

 

Juhised ja tingimused

 

Toetatud projektid

Lähemalt saab projekti sisuga tutvuda struktuuritoetuste lehel või iga toetuse saaja kodulehel.

ProjektToetuse saajaEraldatud toetusKasutatud toetusProjekti seis
Notarite Koja apostilliregistri arendus e-apostillide väljastamiseks ja elektroonilise võimaluse loomine apostillide ehtsuse kontrollimiseksNotarite Koda85 334,0585 333,85Lõpetatud
E-residentide arendused ettevõtjaportaalis (esimene etapp)Registrite ja Infosüsteemide Keskus41 328,0041 328,00Lõpetatud
E-residentide arendused ettevõtjaportaalis (Majandusaasta aruannete portaali täiendused, sh portaali EU direktiivi nõuetele vastavusse viimine)Registrite ja Infosüsteemide Keskus137 640,00137 640,00Lõpetatud
Äriregistri süsteemide UI, UX analüüsRegistrite ja Infosüsteemide Keskus40 554,0040 554,00Lõpetatud
E-residentsuse programmi uus veebilehtEttevõtluse Arendamise Sihtasutus29 750,0029 750,00Lõpetatud
Esindusõiguste erisuste süsteemselt töödeldavaks arendamineRegistrite ja Infosüsteemide Keskus43 200,0043 200,00Lõpetatud
UI/UX arendustööde realiseerimineRegistrite ja Infosüsteemide Keskus499 486,00355 298,05 
Viimati muudetud: 12.11.2020

Kas said vastuse oma küsimusele?


Täname tagasiside eest!