Language switcher

Jooksev voor: teenused e-residentidele

Kuni 23.juunini 2019.a võeti vastu struktuuritoetuse taotlusi jooksvasse taotlusvooru "E-residentidele suunatud avalike teenuste kaasajastamine".

 

Eesmärk

E-residentidele suunatud olemasolevate avalike teenuste kättesaadavuse ja kasutajamugavuse parandamine ning uute avalike teenuste ja neid toetavate registrite loomine ja vajadusel arendustöödele eelnevalt eel-, äri- ja/või kasutatavuse analüüside läbiviimine.

Taotlusvoorust rahastatud projektide tulemusel:

 • on loodud või vajadusel eelnevalt analüüsitud teenused, mis tõstavad mitteresidentide motivatsiooni taotleda mitteresidendi digi-IDd ning luua Eestisse ettevõtteid või muul viisil tarbida Eesti digiühiskonna teenuseid;
 • tagatakse e-residentidele suunatud olemasolevate ja uute avalike teenuste kättesaadavus ja kasutajamugavus (sh tagatakse teenustele mitmekeelsuse tugi ning teenused on kirjeldatud teenuste kataloogis) vajadusel muutes olemasolevate teenuste äriprotsesse selliselt, et võimaldada e-residentidele mugavamat elektroonilist asjaajamist Eesti digiruumis.
 

Taotlejad

Toetuse  taotlejad:

 • põhiseaduslikud institutsioonid,
 • valitsusasutused ja nende hallatavad asutused,
 • kohaliku omavalitsuse üksused ja nende hallatavad asutused,
 • kohaliku omavalitsuse üksuste liidud,
 • mittetulundusühingud ja sihtasutused,
 • avalik-õiguslikud juriidilised isikud.
 

Maksumus

Taotlusvooru kogumaht on 4 000 000 eurot.

Arendusprojekti maksimaalne maksumus on 500 000 eurot.

Analüüsiprojekti maksimaalne maksumus on 50 000 eurot.

Projekti toetuse määr on:

 • põhiseaduslikel institutsioonidel, valitsusasutustel ja nende hallatavatel asutustel 100% (sh kaetakse 85% projekti abikõlblikest kuludest Euroopa Regionaalfondi vahenditest ja 15% riikliku kaasfinantseeringuna) ning
 • kohaliku omavalitsuse üksustel ja nende hallatavatel asutustel, kohaliku omavalitsuse üksuste liitudel, mittetulundusühingutel, sihtasutustel ja avalik-õiguslikel juriidilistel isikutel 85% (85% projekti abikõlblikest kuludest kaetakse Euroopa Regionaalarengu Fondi vahenditest ja 15% toetuse saaja omafinantseeringuna),
 • eraldi läbiviidava analüüsiprojekti toetuse määr on kõikidel vooru taotlejate sihtgruppidel 85% (kaetakse Euroopa Regionaalarengu Fondi vahenditest).
 

Taotluste esitamine

Vastavalt väliskaubandus- ja infotehnoloogiaministri 21.05.2019 käskkirjale  nr 1.1-1/19-077 (301.16 KB, PDF) sai taotlusi esitada kuni 23. juunini 2019 aastal.

 

Juhised ja tingimused

 

Toetatud projektid

ProjektToetuse saajaEraldatud toetusKasutatud toetusProjekti seis
Notarite Koja apostilliregistri arendus e-apostillide väljastamiseks ja elektroonilise võimaluse loomine apostillide ehtsuse kontrollimiseksNotarite Koda85 334,0585 333,85Lõpetatud
E-residentide arendused ettevõtjaportaalis (esimene etapp)Registrite ja Infosüsteemide Keskus41 328,0041 328,00Lõpetatud
E-residentide arendused ettevõtjaportaalis (Majandusaasta aruannete portaali täiendused, sh portaali EU direktiivi nõuetele vastavusse viimine)Registrite ja Infosüsteemide Keskus137 640,00137 640,00Lõpetatud
Äriregistri süsteemide UI, UX analüüsRegistrite ja Infosüsteemide Keskus40 554,0040 554,00Lõpetatud
E-residentsuse programmi uus veebilehtEttevõtluse Arendamise Sihtasutus29 750,0029 750,00Lõpetatud
Esindusõiguste erisuste süsteemselt töödeldavaks arendamineRegistrite ja Infosüsteemide Keskus43 200,0043 200,00Lõpetatud
UI/UX arendustööde realiseerimineRegistrite ja Infosüsteemide Keskus499 486,00289 695,54 
Viimati muudetud: 02.07.2020

Kas said vastuse oma küsimusele?


Täname tagasiside eest!