Language switcher

Jooksev voor: avaandmete ja andmeanalüüsi kasutuselevõtu edendamine

Kuni 23.juunini 2019.a võtame vastu struktuuritoetuse taotlusi jooksvasse taotlusvooru „Avaandmete ja andmeanalüüsi kasutuselevõtu edendamine“.

 

Eesmärk

Andmeanalüüsi meetodite ja andmete reaalajas jälgimise võimaluste abil luua eeldused avalike teenuste kvaliteedi tõstmiseks ja paremate juhtimisotsuste tegemiseks.

Taotlusvoorust rahastatavate projektide elluviimise tulemusel:

  • on avaliku sektori andmed avaliku teabe seaduse § 3lõike 4 » tähenduses masinloetaval kujul kättesaadavad,
  • loodud on rakendused avaandmete tõhusamaks kasutamiseks ning
  • on loodud või kasutusele võetud andmeanalüüsi lahendusi.

Projektide käigus tekkivad avaandmed tuleb kättesaadavaks teha avaandmete portaalis opendata.riik.ee ».

 

Taotlejad

Toetust võivad taotleda:

  • põhiseaduslikud institutsioonid, valitsusasutused ja nende hallatavad asutused – projekti toetuse määr 100% (85% projekti abikõlblikest kuludest kaetakse Euroopa Regionaalarengu Fondi vahenditest ja 15% riikliku kaasfinantseeringuna);
  • kohaliku omavalitsuse üksused ja nende liidud, sihtasutused ning avalik-õiguslikud juriidilised isikud – projekti toetuse määr 85% (85% projekti abikõlblikest kuludest kaetakse Euroopa Regionaalarengu Fondi vahenditest ja 15% on toetuse saaja kohustuslik omafinantseering).
 

Maksumus

Taotlusvooru kogumaht on 5 000 000 eurot.

Projekti maksimaalne maksumus on:

  • mahukamate andmeanalüütikale keskenduvate projektide puhul 500 000 eurot ja
  • väiksemate, andmete avamisele ning andmete visualiseerimisele keskenduvate projektide puhul 250 000 eurot.
 

Taotluste esitamine

Vastavalt väliskaubandus- ja infotehnoloogiaministri 21.05.2019 käskkirjale  nr 1.1-1/19-077 (301.16 KB, PDF) saab taotlusi esitada kuni 23. juunini 2019 aastal.

Taotlus tuleb sisestada struktuuritoetuse registri e-toetuse keskkonda aadressil etoetus.struktuurifondid.ee.

Täitmisel juhinduda vormistamise juhendist.

Taotlus tuleb allkirjastada ja esitada allkirjaõigusliku isiku poolt struktuuritoetuse registri kaudu.

Taotluse ettevalmistamisel ja esitamisel tuleb lähtuda majandus- ja taristuministri 15. aprilli 2015 määrusest nr 31 „Avalike teenuste pakkumise arendamiseks toetuse andmise tingimused ja kord”.

Taotluste vastuvõtmine lõpetatakse, kui esitatud taotluste kogumaht ulatub 5 000 000 euroni. Taotluste vastuvõtmise lõpetamisest teavitatakse taotlejaid RIA veebilehel.

Küsimuste korral kirjutage meiliaadressil ria@ria.ee.

Juhised ja tingimused

 

Toetatud projektid

ProjektToetuse saajaEraldatud toetusKasutatud toetusProjekti seis
Visualiseeriva andmeanalüüsi iseteenindusliku tarkvaraplatvormi soetamine ja juurutamineMaksu- ja Tolliamet135 000,00135 000,00Lõpetatud
PPA avaandmete I etappPolitsei- ja Piirivalveamet46 080,0019 684,80Lõpetatud
Viimati muudetud: 21.05.2019

Kas said vastuse oma küsimusele?


Täname tagasiside eest!