Language switcher

Avalike teenuste arendamise taotlusvoorud 2018

Avatud taotlusvoor „Avalike teenuste arendamine info- ja kommunikatsioonitehnoloogia võimaluste abil“ 8.–22.10.2018

Eesmärk

Pakkuda avalikke teenuseid kättesaadavalt, ühtselt, kasutajakeskselt ja nutikalt, et saavutada avalike teenuste ümberkorraldamine info- ja kommunikatsioonitehnoloogia abil nii, et oleks saavutatav majanduslik tõhusus ja läbi selle suureneks asutuste ja valitsustasandite vaheline koostöö avalike teenuste osutamisel.

Taotlusvooru projektide oodatav tulemus:

 • hulk avalikke teenuseid on muudetud tõhusamaks ja kujundatud ühtseks tervikuks IKT abil ning projektide elluviimise tulemusel peavad teenused olema kõikidele kasutajagruppidele paremini ligipääsetavad.
 

Taotlejad

Toetust võivad taotleda:

 • põhiseaduslikud institutsioonid,
 • kohaliku omavalitsuse üksused ja nende hallatavad asutused,
 • kohalike omavalitsuste liidud,
 • avalikku teenust osutavad mittetulundusühingud,
 • avalikku teenust osutavad sihtasutused,
 • avalik-õiguslikud juriidilised isikud.
 

Maksumus

Taotlusvooru kogumaht on 2 000 000 eurot.

Maksimaalne toetus ühe projekti kohta on 500 000 eurot abikõlblike kulude katteks.

Projekti toetuse määr on:

 • põhiseaduslikel institutsioonidel 85% Euroopa Regionaalarengu Fondi vahenditest ja 15% riiklikust kaasfinantseeringust;
 • kohaliku omavalitsuse üksustel ja nende hallatavad asutustel, kohalike omavalitsuste liitudel, mittetulundusühingutel, sihtasutustel ja avalik-õiguslikel juriidilistel isikutel 85% Euroopa Regionaalarengu Fondi vahenditest ning toetuse saaja kohustuslik omafinantseering on 15%.
 

Taotluste esitamine

Taotlusi sai esitada 8.–22.10.2018 taotlusvooru „Avalike teenuste arendamine IKT võimaluste abil 2018/2“ struktuuritoetuse registri e-keskkonnas etoetus.struktuurifondid.ee.

Taotluse ettevalmistamisel ja esitamisel tuli lähtuda majandus- ja taristuministri 15. aprilli 2015. a määrusest nr 31 „Avalike teenuste pakkumise arendamiseks toetuse andmise tingimused ja kord”.

Küsimuste korral kirjutage meiliaadressil ria [at] ria.ee.

Juhised ja tingimused

 

Valikukomisjon

Esitatud eeltaotluste hindamiseks on moodustatud valikukomisjon koosseisus: Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumist komisjoni esimees Janek Rozov ja liikmed Miia Mänd, Alar Teras, Liivi Karpištšenko, Margo Keerme, Mait Heidelberg, Kaire Kasearu, Allan Allmere, Mari Väljaots, Sten Tikerpe, Helena Lepp, Kristo Vaher ja Ott Velsberg ning Riigi Infosüsteemi Ametist Raimo Reiman ja Priit Parmakson.

 

Avatud taotlusvoor „Avalike teenuste arendamine info- ja kommunikatsioonitehnoloogia võimaluste abil“ 24.4.–10.5.2018

Eesmärk

Pakkuda avalikke teenuseid kättesaadavalt, ühtselt, kasutajakeskselt ja nutikalt, et saavutada avalike teenuste ümberkorraldamine info- ja kommunikatsioonitehnoloogia abil nii, et oleks saavutatav majanduslik tõhusus ja läbi selle suureneks asutuste ja valitsustasandite vaheline koostöö avalike teenuste osutamisel.

Taotlusvooru projektide oodatav tulemus:

 • hulk avalikke teenuseid on muudetud tõhusamaks ja kujundatud ühtseks tervikuks IKT abil ning projektide elluviimise tulemusel peavad teenused olema kõikidele kasutajagruppidele paremini ligipääsetavad.
 

Taotlejad

Toetust võivad taotleda:

 • põhiseaduslikud institutsioonid,
 • kohaliku omavalitsuse üksused ja nende hallatavad asutused,
 • kohalike omavalitsuste liidud,
 • mittetulundusühingud,
 • sihtasutused,
 • avalik-õiguslikud juriidilised isikud.
 

Maksumus

Taotlusvooru kogumaht on 3 000 000 eurot.

Maksimaalne toetus ühe projekti kohta on 500 000 eurot abikõlblike kulude katteks.

Projekti toetuse määr on:

 • põhiseaduslikel institutsioonidel 85% Euroopa Regionaalarengu Fondi vahenditest ja 15% riiklikust kaasfinantseeringust;
 • kohaliku omavalitsuse üksustel ja nende hallatavad asutustel, kohalike omavalitsuste liitudel, mittetulundusühingutel, sihtasutustel ja avalik-õiguslikel juriidilistel isikutel 85% Euroopa Regionaalarengu Fondi vahenditest ning toetuse saaja kohustuslik omafinantseering on 15%.
 

Taotluste esitamine

Taotlusi sai esitada 24.4.–10.5.2018 taotlusvooru „Avalike teenuste arendamine IKT võimaluste abil 2018/1“ struktuuritoetuse registri e-keskkonnas etoetus.struktuurifondid.ee.

Taotluse ettevalmistamisel ja esitamisel tuli lähtuda majandus- ja taristuministri 15. aprilli 2015. a määrusest nr 31 „Avalike teenuste pakkumise arendamiseks toetuse andmise tingimused ja kord”.

Kohaliku omavalitsuse üksuste ja nende hallatavate asutuste ning kohalike omavalitsuste liitude projektid peavad olema kooskõlas kohalike omavalitsuste IT strateegiaga ». Vastava hinnangu annab Eesti Maaomavalitsuste Liit info [at] emovl.ee.

Küsimuste korral kirjutage meiliaadressil ria [at] ria.ee.

Juhised ja tingimused

 

Valikukomisjon

Esitatud eeltaotluste hindamiseks on moodustatud valikukomisjon koosseisus: Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumist komisjoni esimees Janek Rozov ja liikmed Miia Mänd, Alar Teras, Liivi Karpištšenko, Margo Keerme, Mait Heidelberg, Kaire Kasearu ja Allan Allmere ning Riigi Infosüsteemi Ametist Raimo Reiman.

Viimati muudetud: 09.10.2020

Kas said vastuse oma küsimusele?


Täname tagasiside eest!